11. 10. 2017.Zobenica: Vojvodina ima aktivnu ulogu u kreiranju politike AER

Brisel/Novi Sad, 11. oktobar – Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, koji je i potpredsednik Skupštine evropskih regija (AER), učestvovao je danas u Briselu na sastanku Izvršnog odbora ove najuticajnije evropske regionalne organizacije.

Na ovom sastanku, posvećenom zaduženjima potpredsednika AER-a, potpredsednik Zobenica u čijoj je nadležnosti međuregionalna diplomatija, predstavio je dvogodišnji plan rada i predviđenih aktivnosti. On je naglasio značaj promovisanja AER-a u regijama koje još uvek nisu članice ove mreže, kao i iniciranje dijaloga i saradnje među regionima koji su geografski udaljeni, ali kulturološki, sociološki i ekonomski povezani.

„Neophodno je inicirati snažniju saradnju regiona koji će pronaći zajednički interes u tom partnerstvu, kao i aktivnije učešće regiona koji potiču iz zemalja koje još uvek nisu članice Evropske unije (EU). Postoje regioni koji imaju dugogodišnje kulturološke i istorijske veze i takve veze mogu i moraju biti iskorišćene na obostranu korist. Dobar primer uspešnog povezivanja je saradnja između AP Vojvodine i norveške regije Nordland, koja je ove godine rezultirala i zajedničkim obeležavanjem značajnih istorijskih datuma za dve države, uz učešće visokih predstavnika Republike Srbije i Kraljevine Norveške“, ocenio je Zobenica.

On je dodao da je AP Vojvodina vrlo ozbiljno shvatila svoju ulogu u okviru AER-a i radnih tela ove organizacije, što je pokazala svojom posvećenom ulogom u dosadašnjem radu, saradnjom na projektima, kao i organizacijom brojnih događa. Potpredsednik Zobenica je naglasio da Vojvodina, vođena tim ciljem, ima želju i kapacitet da sledeće godine bude domaćin jesenjeg plenarnog zasedanja sva tri komiteta AER-a, koji predstavlja jedan od najznačajnijih godišnjih sastanaka ove organizacije.

Na sastanku Izvršnog odbora u Briselu razgovaralo se i o predlogu budžeta za 2018. godinu, a predstavljene su i dosadašnje aktivnosti, kao i najnovije informacije u vezi sa projektima EU koje sprovodi AER.

AER je najveća nezavisna mreža regiona u Evropi, okuplja više od 150 regiona iz 30 zemalja, uključujući i 15 međunarodnih organizacija. Ova institucija ima veliku ulogu u prepoznavanju regiona kao ključnih aktera u procesu donošenja odluka i daljoj izgradnji Evrope, a AP Vojvodina je punopravani član od 2002. godine.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.