02. 10. 2017.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Novi Sad, 02. oktobar - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 17. sednici, doneo je Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Brisel, 11. oktobra 2017. godine. 

U cilju realizacije planova u oblasti međuregionalne saradnje, delegacija pokrajinske Skupštine će u Briselu učestvovati na sastancima u organizaciji Skupštine evropskih regiona (AER), čija je i AP Vojvodina aktivna članica, kao i na različitim skupovima posvećenim obeležavanju Evropske nedelje regiona i gradova i dijalozima o budućnosti kohezione politike u pogledu daljeg unapređenja regionalne saradnje.

Takođe, u cilju ostvarivanja međuregionalne saradnje, Odbor je na sednici doneo i Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Budimpeštu od 17. do 19. oktobra 2017. godine, kao i Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Mastriht (Holandija) od 28. do 30. novembra gde će biti održan sastanak Biroa Skupštine evropskih regija.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

U cilju informisanja, Odbor se na sednici upoznao sa beleškom o poseti delegacije Stalnog odbora Provincijskog narodnog kongresa Hajnana.  

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.