14. 09. 2017.AER i Skupština APV u novembru organizuju međunarodnu konferenciju o biomasi

Nansi/Novi Sad, 14. septembar – Tokom nastavka plenarnih zasedanja komiteta Skupštine evropskih regija (AER),  u kojima učestvuje delegacija Skupštine AP Vojvodine u francuskom gradu Nansi, učesnici su razmatrali primere dobre prakse na temu ekonomije i regionalnog razvoja, socijalne politike i javnog zdravlja, kao i kulture, obrazovanja i mladih.

U okviru zasedanja Komiteta 1 AER, koji se bavi ekonomijom i regionalnim razvojem, potpredsenica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar najavila je Konferenciju „Biomasa – potencijal za rast“, koja će se održati u Novom Sadu, 16. i 17. novembra ove godine, a koju Skupština AP Vojvodine organizuje u saradnji sa predstavnicima partnerskih regija iz Švedske i Norveške. 

Prema rečima potpredsednice Sedlar, na konferenciji će, pored ekspertskih predavanja i tematskih sastanaka, biti upriličene posete Institutu za šumarstvo i životnu sredinu, kompaniji za daljinsko grejanje i bioelektrani.

„Naš cilj je promocija proizvodnje i upotrebe biomase u Evropi konkretnim primerima i razmenom dobre prakse i slušanjem predavanja eksperata. Takođe nam je cilj da probudimo interes individualnih poljoprivrednih farmi, poljoprivrednih kooperativa  i klastera, regionalnih i lokalnih vlasti za upotrebu ovog oblika čiste energije“, rekla je Sedlar i pozvala predstavnike regija članica AER da uzmu učešće u konferenciji.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Aleksandra Đanković, koja je i potredsednica Komiteta 3 AER, tokom zasedanja ovog komiteta koji se bavi obrazovanjem i mladima, istakla je značaj projekata koje AER sprovodi u ovoj oblasti, stavljajući poseban akcenat na podršku projektima koji se bave mentalnim zdravljem mladih. 

Ona je istakla da je neophodno sprovoditi projekte koji će preventivno uticati na rizično ponašanje i navike mladih u godinama koje su na neki način odrednica za dalju budućnost i formiranje njihove ličnosti.

„U vremenu interneta i društvenih mreža kada su različiti sadržaji dostupni svim uzrastima bez ikakve cenzure, osim roditeljske kontrole koja je često nedovoljna, mladima je teško da filtriraju informacije kojima su izloženi i donose samostalno zaključke o dobrom i lošem. Neophodno je putem radionica, savetovališta i dodatne edukacije u okviru obrazovnih sistema raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja, konzumiranja nedozvoljenih supstanci, rizičnog seksualnog ponašanja i svih ostalih oblika ponašanja štetnih po fizičko i mentalno zdravlje mladih“, poručila je potpredsednica Đanković.

U okviru dvodnevnog jesenjeg zasedanja sva tri komiteta AER bilo je reči i o ulozi regiona u kulturi i budućnosti kulture u okviru digitalnog doba, s obzirom na činjenicu da je 2018. godine proglašena godinom zaštite kulturnog nasleđa u Evropskoj uniji. Skupštinu AP Vojvodine na plenarnim zasedanjima AER predstavljali su potpredsednici Damir Zobenica, Aleksandra Đanković i Snežana Sedlar.