29. 08. 2017.Информација о одржаним седницама скупштинских орбора

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuНови Сад, 29. август – Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 15. по реду седницу. Одбор је на седници размотрио и једногласно усвојио Предлог протокола о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Републике Српске (Босна и Херцеговина) са Предлогом закључака које је утврдила Покрајинска влада. Како је наведено у образложењу на седници, потписивање споразума  ће продубити и интензивирати досадашњу добру сарадњу у бројним областима на обострану корист и у интересу свих грађанки и грађана. У закључку са седнице, Одбор једноглаасно предлаже Скупштини АП Војводине да размотри и прихвати Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Републике Српске (Босна и Херцеговина) и донесе закључке које је предложила Покрајинска влада.

На својој 5. по реду седници, Одбора за привреду Скупштине Аутономне покрајине размотрио је и прихватио Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2016. годину. На седници је између осталог истакнуто да је Туристичка организација Војводине прошле године имала читав низ значајних активности на промоцији туристичких потенцијала у покрајини, што је допринело наставку позитивног тренда повећања туристичких посета и броја туриста, као и остваривању позитивних финансијских ефеката од туризма као једне од значајнијих грана привреде.  

Odbor za lokalnu samoupravu i organizaciju upraveОдбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 10. цедници размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Констатовано је да се број запослених на неодређено време не мења те да је Предлог одлуке у складу са Одлуком Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину.

У складу са својим обвлашћењима, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине АП Војводине је на данашњој седници констатовао оставку Еве Вукашиновић на функцију заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и о томе обавештава Скупштину АП Војводине.

На својој 13. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. На седници је указано да ће укупан обим овогодишњих инвестиција у водопривреди бити значајно већи него ранијих година, што ће додатно допринети унапређењу система заштите од поплава и подизању квалитета потребних услова у сегменту наводњавања.

Odbor za poljoprivreduОдбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 8. цедници, већином гласова, утврдио више предлога одлука о разрешењу чланова савета факултета и више предлога одлука о именовању чланова савета факултета у Новом Саду, Зрењанину и у Суботици. Предлози одлука се односе на саставе савета Филозофског, Правног и Факултета техничких наука у Новом Саду, Економског и Грађевинског факултета у Суботици, као и Техничког факултета Михајло Пупин у Зрењанину.  Одбор предлаже Скупштини да предложени дневни ред следеће седнице допуни тачкама дневног реда ца предлозима одлука о разрешењу и предлозима одлука о именовању чланова савета факултета.

 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.