29. 08. 2017.Informacija o održanim sednicama skupštinskih orbora

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 29. avgust – Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 15. po redu sednicu. Odbor je na sednici razmotrio i jednoglasno usvojio Predlog protokola o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa Predlogom zaključaka koje je utvrdila Pokrajinska vlada. Kako je navedeno u obrazloženju na sednici, potpisivanje sporazuma  će produbiti i intenzivirati dosadašnju dobru saradnju u brojnim oblastima na obostranu korist i u interesu svih građanki i građana. U zaključku sa sednice, Odbor jednoglaasno predlaže Skupštini AP Vojvodine da razmotri i prihvati Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) i donese zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada.

Na svojoj 5. po redu sednici, Odbora za privredu Skupštine Autonomne pokrajine razmotrio je i prihvatio Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2016. godinu. Na sednici je između ostalog istaknuto da je Turistička organizacija Vojvodine prošle godine imala čitav niz značajnih aktivnosti na promociji turističkih potencijala u pokrajini, što je doprinelo nastavku pozitivnog trenda povećanja turističkih poseta i broja turista, kao i ostvarivanju pozitivnih finansijskih efekata od turizma kao jedne od značajnijih grana privrede.  

Odbor za lokalnu samoupravu i organizaciju upraveOdbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 10. cednici razmotrio i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. Konstatovano je da se broj zaposlenih na neodređeno vreme ne menja te da je Predlog odluke u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu.

U skladu sa svojim obvlašćenjima, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine AP Vojvodine je na današnjoj sednici konstatovao ostavku Eve Vukašinović na funkciju zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i o tome obaveštava Skupštinu AP Vojvodine.

Na svojoj 13. sednici, Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu. Na sednici je ukazano da će ukupan obim ovogodišnjih investicija u vodoprivredi biti značajno veći nego ranijih godina, što će dodatno doprineti unapređenju sistema zaštite od poplava i podizanju kvaliteta potrebnih uslova u segmentu navodnjavanja.

Odbor za poljoprivreduOdbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 8. cednici, većinom glasova, utvrdio više predloga odluka o razrešenju članova saveta fakulteta i više predloga odluka o imenovanju članova saveta fakulteta u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Subotici. Predlozi odluka se odnose na sastave saveta Filozofskog, Pravnog i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Ekonomskog i Građevinskog fakulteta u Subotici, kao i Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu.  Odbor predlaže Skupštini da predloženi dnevni red sledeće sednice dopuni tačkama dnevnog reda ca predlozima odluka o razrešenju i predlozima odluka o imenovanju članova saveta fakulteta.

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.