28. 08. 2017.Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineNovi Sad, 28. avgust - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine razmatrao je danas na svojoj 10. po redu sednici, Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2016. godinu.

Pored članica i članova Odbora, sednici su prisustvovali i Svetlana Kilibarda, pomoćnica pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i Predrag Knežević, v.d. direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, koji su upoznali Odbor sa detaljima izveštaja.

Između ostalog, u uvodnom obrazloženju na sednici je rečeno da je Zavod prošle godine kao i prethodnih godina, obavljao poslove prostornog i urbanističkog planiranja u skladu sa svojim Godišnjim programom poslovanja za 2017. godinu. Osim stalnih i povremenih poslova za potrebe osnivača, planirani su i poslovi prostornog i urbanističkog planiranja za potrebe opština u AP Vojvodini, a obavljani su i poslovi za potrebe drugih korisnika na tržištu. 

Odbor se na sednici upoznao i sa aktuelnostima nastalim nakon prošlogodišnjih izmena statusa JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, kojima je omogućeno uključivanje jedinica lokalnih samouprava kao suosnivača Zavoda. Takođe, kako je rečeno, opštine sa Zavodom ostvaruju dobru i kontinuiranu stručnu saradnju u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine. 

Nakon razmatranja, Odbor je većinom glasova usvojio Izveštaj i predložio Skupštini AP Vojvodine da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2016. godinu.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.