28. 08. 2017.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineНови Сад, 28. август - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне Покрајине Војводине разматрао је данас на својој 10. по реду седници, Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2016. годину.

Поред чланица и чланова Одбора, седници су присуствовали и Светлана Килибарда, помоћница покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и Предраг Кнежевић, в.д. директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, који су упознали Одбор са детаљима извештаја.

Између осталог, у уводном образложењу на седници је речено да је Завод прошле године као и претходних година, обављао послове просторног и урбанистичког планирања у складу са својим Годишњим програмом пословања за 2017. годину. Осим сталних и повремених послова за потребе оснивача, планирани су и послови просторног и урбанистичког планирања за потребе општина у АП Војводини, а обављани су и послови за потребе других корисника на тржишту. 

Одбор се на седници упознао и са актуелностима насталим након прошлогодишњих измена статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, којима је омогућено укључивање јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода. Takođe, kако је речено, општине са Заводом остварују добру и континуирану стручну сарадњу у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине. 

Након разматрања, Одбор је већином гласова усвојио Извештај и предложио Скупштини АП Војводине да размотри и прихвати Годишњи извештај са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2016. годину.