04. 08. 2017.Одржан Колегијум Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана посвећен насиљу у породици

Нови Сад, 04. август – Колегијум Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана посвећен теми насиља у породици из угла остваривања, заштите и унапређења људских права одржан је данас, са настојањем да се допринесе  јавном дијалогу о једној од најнегативнијих појава у савременом друштву. 

Отварајући овај скуп, покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић истакао је да насиље у породици није лична ствар. 

„Породица која трпи насиље је породица без срећних чланова. Специфичност насиља у породици је то што је оно најчешће родно засновано. Осим жена, оно се проширује на децу, на старије чланове породице, на школу, на заједницу. Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана стога сматра да је у циљу превенције ове врсте насиља жртвама потребно обезбедити једноставан, непосредан приступ службама правне помоћи, а надлежне институције и механизме подршке учинити што функционалнијим”, истакао је Павловић. 

Потпредседница Скупштине АП Војводине Снежана Седлар изразила је задовољство због иницијативе Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана да се тема породичног и родно заснованог насиља одржава у фокусу, да се о њој перманентно разговара и проналазе најбољи механизми превенције. 

Она је нагласила да ће, као и до сада, Скупштина АП Војводине настојати да у максимуму својих могућности и надлежности подржи овакве иницијативе, као и да је ова тема предмет изразитог интересовања покрајинских посланика, који су у најближем контакту са грађанима као њиховим изабраним представницима. 

О овим темама из разних углова говориле су Даница Тодоров, стручњакиња у области родне равноправности, Јасмина Николић из Виктимолошког друштва Србије, др Зорица Мршевић из Института друштвених наука и др Ксенија Ђурић Атанасијески, стручњакиња у области родне равноправности са Војне академије Универзитета одбране у Београду. Излагања уводничарки односила су се на одговор система на ситуације породичног и родно заснованог насиља, положај жене у поступцима пред институцијама, фемициду као последици родно заснованог насиља и позитивном приступу родној равноправности као друштвеном процесу. Запажања покрајинске мреже „Живот без насиља”, којом Покрајински заштитник грађана - омбудсман координира већ тринаесту годину, изнела је Снежана Кнежевић, заменица за равноправност полова у овој институцији. 

Помоћница покрајинског секретара Светлана Селаковић указала је на досадашње активности Покрајинског секретаријата усмерене ка превенцији насиља у породици, а Колегијуму су присуствовале и мр Свeтлaнa Бaбић, кooрдинaтoркa Жeнскe пaрлaмeнтaрнe мрeжe, Стojaнкa Лeкић, прeдсeдницa Oдбoрa зa спoрт и oмлaдину Скупштине АПВ, Нaдa Mилaнoвић, зaмeницa прeдсeдницe Oдбoрa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Скупштинe AПВ, покрајинске посланице Јелена Јовановић и Рajкa Лучaр, као и Зорана Антонијевић, саветница за родну равноправност у Мисији ОЕБС у Србији. 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.