06. 07. 2017.Održana zajednička sednica Odbora za omladinu i sport i Odbora za ravnopravnost polova

Stojanka Lekić i Ana Tomanova MakanovaNovi Sad, 6. jul 2017. godine – Na današnjoj zajedničkoj sednici, Odbori za omladinu i sport i za ravnopravnost polova, imenoivali su pokrajinsku poslanicu Stojanku Lekić za kontakt osobu zaduženu za praćenje sprovođenja „Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020)“, ispred Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Kako je navedeno u obrazloženju na sednici, Stojanka Lekić ima višegodišnje iskustvo i aktivno učešće u radu skupštinskih radnih tela i neformalnih grupa koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Nakon navedenog imenovanja, očekuje se da Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u narednom periodu po uzoru na Narodnu skupštinu Republike Srbije, formira svoje nadzorno telo koje će se baviti praćenjem sprovođenja NAP-a. 

Kada se formira nadzorno telo biće definisani i konkretni zadaci koji će se oslanjati pre svega na praćenje sprovođenja NAP-a u Vojvodini i na  koordinaciju sa lokalnim samoupravama, resornom Komisijom Narodne skupštine i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, kao sa operativnim telom za sprovođenje Nacionalnog plana rečeno je na sednici.

Aleksandra ĐankovićZahvaljujući se na imenovanju, Stojanka Lekić je ocenila da je Nacionalni plan do sada dao određene efekte pre svega u Ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova, odnosno u oblasti bezbednosti gde su postignuti i vidljivi pomaci u vidu većeg učešća žena u institucijama i na funkcijama, ali da je za postizanje krajnjeg cilja potrebno da se Nacionalni plan daleko više implementira u institucijama i približi običnim građankama i građanima na nivou lokalnih zajednica, za šta je potrebna upravo dobra koordinacija i saradnja među svim akterima, što će biti prioritet i njenog angažovanja. 

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pod nazivom „Žene, mir i bezbednost“ (Rezolucija 1325) jednoglasno je usvojena 31. oktobra 2000. godine.

To je jedna od najvažnijih rezolucija UN-a u oblasti mira i bezbednosne politike, koja je suštinski posvećena poštovanju ljudskih prava žena.

Rajka Lučar

Primena Rezolucije 1325 nailazila je od vremena njenog usvajanja na velike izazove. 

Stoga je Savet bezbednosti UN-a 2002. godine podstakao zemlje članice, civilno društvo i druge relevantne aktere da razviju strategije i akcione planove, u kojima će biti navedeni jasni ciljevi i vremenske odrednice za integraciju rodne perspektive u mirovne operacije i u programe oporavka i rekonstrukcije. Takođe, u izveštaju Generalnog sekretara UN-a iz oktobra 2004. godine pozivaju se sve zemlje članice da pripreme nacionalne akcione planove (NAP) radi odlučnijeg sprovođenja Rezolucije 1325.

Odbor za ravnopravnost polovaNacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji donet je 23. decembra 2010. godine.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.