06. 07. 2017.Одржана заједничка седница Одбора за омладину и спорт и Одбора за равноправност полова

Stojanka Lekić i Ana Tomanova MakanovaНови Сад, 6. јул 2017. године – На данашњој заједничкој седници, Одбори за омладину и спорт и за равноправност полова, именоивали су покрајинску посланицу Стојанку Лекић за контакт особу задужену за праћење спровођења „Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020)“, испред Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

Како је наведено у образложењу на седници, Стојанка Лекић има вишегодишње искуство и активно учешће у раду скупштинских радних тела и неформалних група које се баве питањима родне равноправности. Након наведеног именовања, очекује се да Скупштина Аутономне покрајине Војводине у наредном периоду по узору на Народну скупштину Републике Србије, формира своје надзорно тело које ће се бавити праћењем спровођења НАП-а. 

Када се формира надзорно тело биће дефинисани и конкретни задаци који ће се ослањати пре свега на праћење спровођења НАП-а у Војводини и на  координацију са локалним самоуправама, ресорном Комисијом Народне скупштине и Координационим телом за родну равноправност, као са оперативним телом за спровођење Националног плана речено је на седници.

Aleksandra ĐankovićЗахваљујући се на именовању, Стојанка Лекић је оценила да је Национални план до сада дао одређене ефекте пре свега у Министарствима одбране и унутрашњих послова, односно у области безбедности где су постигнути и видљиви помаци у виду већег учешћа жена у институцијама и на функцијама, али да је за постизање крајњег циља потребно да се Национални план далеко више имплементира у институцијама и приближи обичним грађанкама и грађанима на нивоу локалних заједница, за шта је потребна управо добра координација и сарадња међу свим актерима, што ће бити приоритет и њеног ангажовања. 

Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација под називом „Жене, мир и безбедност“ (Резолуција 1325) једногласно је усвојена 31. октобра 2000. године.

То је једна од најважнијих резолуција УН-а у области мира и безбедносне политике, која је суштински посвећена поштовању људских права жена.

Rajka Lučar

Примена Резолуције 1325 наилазила је од времена њеног усвајања на велике изазове. 

Стога је Савет безбедности УН-а 2002. године подстакао земље чланице, цивилно друштво и друге релевантне актере да развију стратегије и акционе планове, у којима ће бити наведени јасни циљеви и временске одреднице за интеграцију родне перспективе у мировне операције и у програме опоравка и реконструкције. Такође, у извештају Генералног секретара УН-а из октобра 2004. године позивају се све земље чланице да припреме националне акционе планове (НАП) ради одлучнијег спровођења Резолуције 1325.

Odbor za ravnopravnost polovaНационални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији донет је 23. децембра 2010. године.