16. 06. 2017.На 13. седници Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета АПВ

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 16. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је данас на својој 13. по реду седници, Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину, чији је укупан износ 66,1 милијарда динара. Ребалансом, овогодишњи покрајински буџет је већи за око 2,5 милијарде динара од првобитно утврђеног.

Како је речено у образложењу на седници, највећи део средстава након повећања буџета, биће усмерен у капитална улагања у свим деловима Покрајине, односно у улагања у локалне самоуправе и њихов економски развој, у здравствени систем Покрајине и у изградњу нових објеката и обнову инфраструктуре. 

То се пре свега одноци на улагања у области саобраћајне инфраструктуре, за шта ће бити издвојено око 618 милиона динара. Поред тога, 423 милиона динара биће усмерено у инвестиције у области здравства и социјалне заштите. Од тог износа, 213 милиона је намењено за реконструкцију и обнову здравствених објеката, а 210 милиона за набавку нове опреме. Између осталог, планирана је и набавка апарата за магнетну резонанцу за потребе Дечије болнице у Новом Саду. 

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Додатна средства биће издвојена и за улагања у области образовања, па ће тако у обнову објеката предшколских установа, основних и средњих школа бити утрошено око 320 милиона динара, а још 50 милиона биће издвојено за адаптацију њихових спортских игралишта. У том смислу, планирана је изградња нових и санација постојећих објеката на спортско туристичком локалитету Летенка, као јединственом месту које је ће се убудуће у већој мери користити за одржавање летњих школа природе, спотрских кампова и других програма у којима ће учестовати деца из свих крајева Војводине. Ребалансом покрајинског буџета предвиђено је и да се за капиталне инвестиције у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и заштите животне средине, додатно усмери око 252 милиона динара. 

Како је речено у образложењу на седници, овим ребалансом биће омогућено и да се за већ започету градњу Научно-технолошког парка у Новом Саду усмери 110 милиона динара, да 112 милиона буде издвојено за наставак реконструкције Народног позоришта у Суботици и да се са 87 милиона динара подржи пројекат „Нови Сад – Европска престоница културе 2021“.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

На данашњој 13. по реду седници у актуелном скупштинском сазиву, Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину као и Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. 

Већином гласова, Скупштина је данас донела и више покрајинских скупштинских одлука у вези са изменама одлука о годишњим плановима, програмима и мерама подршке у области пољопривреде и сродним делатностима, што је омогућено ребалансом покрајинског буџета.

Донете су: Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, 

Sednica Skupštine AP Vojvodineзатим, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Изгласане су и Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

У наставку заседања, Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката и Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „ Завод за урбанизам Војводине “ Нови Сад.

На седници је донета Одлука о избору заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Овом одлуком, Милан Дакић, дипломирани правник из Новог Сада, изабран је за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за област права детета, док је Снежана Кнежевић, дипломирана правница из Сенте, изабрана за заменицу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за област равноправности полова. Након избора, нови заменици су положили заклетву пред посланицама и посланицима у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ последњем делу седнице, Скупштина АП Војводине донела је Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду, као и Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.