13. 06. 2017.Одбор за пољопривреду у радној посети радарском центру „Фрушка гора“

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 13. јун 2017. године – Чланице и чланови Одбора за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине посетили су данас радарски центар „Фрушка гора“ на локалитету Краљева столица на Фрушкој гори, где је Одбор одржао и своју 11. по реду седницу у актуелном сазиву.

Седници су поред чланица и чланова Одбора, присуствовали и в.д. помоћници покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Младен Петровић и Владислав Крсмсновић, директор Републичког хидрометеоролошког завода проф. др Југослав Николић са сарадницима из радарског центрa „Фрушка гора“.  

У срдачном и отвореном разговору са руководством Хидрометеоролошког завода и представницима радарског центра, чланови Одбора су се упознали са начином рада система одбране од града у Републици Србији, заснованом на савременим искуствима, дефинисаним Законом о одбрани од града, са актуелностима, потребама и проблемима у раду поменутог завода, као и са начином рада и активностима радарског центра „Фрушка гора“.

Radarski centar Fruška GoraНаведени радарски центар је један од 13 постојећих радарских центара у Србији где се обављају хидрометеоролошка мерења и припремне радње за одбрану од града. Центар ради 365 дана у години, опремљен је савременим аутоматским системом и покрива територију Срема, те на основу постојећег аутоматског система из овог центра се упућују предлози са којих локалитета би могло да се врши дејство противградним ракетама о чему се накандано одлучује по прибављању  других неопходних одобрења. На подручју АП Војводине ове године је лансирано 358 ракета и то из ракетних станица на територији градова Новог Сада, Зрењанина и Суботице. 

Према речима надлежних противградна заштита у Војводини је ове године упркос мањку средстава, ракета и других ресурса, била доста добра. За подизање ефикасности система противградне заштите, односно за његово функционисање у пуном капацитету, потребно је између осталог, извршити одговарајуће измене прописа, обезбедити значајнију подршку локалних самоуправа и континуитет у набавци и формирању залиха ракета у свим центрима у држави. Такође, отворено је и питање броја стрелаца на терену, те је у том погледу речено да је започето увођење аутоматских ракетних станица које функционишу без људског фактора.

Odbor za poljoprivreduУ циљу подршке систему противградне заштите у Покрајини, представници ресорног покрајинског секретаријата информисали су Одбор и представнике Републичког хидрометеоролошког завода да је ове године по први пут уведена нова мера за суфинансирање набавке противградних ракета. Путем јавног конкурса за те немене Покрајинска влада је преко ресорног секретаријата определила 20 милиона динара, што је оцењено као веома позитивно.

У другом делу седнице, Одбор је размотрио и већином гласова прихватио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџета фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Порајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Odbor za poljoprivreduРазмотрени су и прихваћени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунанама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.