02. 06. 2017.Potpredsednica Snežana Sedlar i Generalni sekretar Nikola Banjac sa studentima Pravnog fakulteta

Snežana Sedlar i Nikola Banjac sa studentimaNovi Sad, 2. jun – Potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Snežana Sedlar i Generalni sekretar Skupštine Nikola Banjac, primili su danas u pokrajinskom parlamentu studente prve godine osnovnih studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Studenti su posetili pokrajinsku Skupštinu u okviru obavljanja vežbi iz nastavnog predmeta Ustavno pravo. U razgovru sa domaćinima, oni su se bliže upoznali sa nadležnostima, načinom rada i donošenja odluka u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, kao najvišem organu AP Vojvodine koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Takođe, studenti su se upoznali i sa istorijatom zgrade nekadašnjeg Banskog dvora, koja je proglašena spomenikom kulture od izuzetnog značaja i u kojoj je sedište Skupštine AP Vojvodine. 

Snežana Sedlar i Nikola Banjac

U srdačnom i otvorenom razgovoru, potpredsednica Snežana Sedlar i Generalni sekretar Nikoa Banjac, izrazili su zadovoljstvo što su u prilici da prenesu iskustva studentima novosadskog Pravnog fakulteta čiji su i oni nekada bili studenti. 

Kao budućim pravnicima poručili su im da treba da budu svesni značaja pravne struke, jer nema ni jedne države, niti državnog organa, organizacije i kolektiva gde ona ne čini osnovu i gde nije zastupljena. Primera radi, u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine najveći broj poslova je upravo iz domena opšteg prava, dok je dobar deo poslova u tesnoj vezi sa pravnom strukom. Takođe, pojedine javne funkcije i pozicije u Skupštini mogu se obavljati samo sa diplomom završenog Pravnog fakulteta, istaknuto je u razgovoru.  

Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Posebno nam je drago što ste danas naši gosti, te ovom prilikom želimo da potvrdimo da visoko cenimo i poštujemo Pravni fakultet u Novom Sadu, istakli su između ostalog, u razgovoru sa studentima prve godine tog fakulteta, potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Snežana Sedlar i Generalni sekretar Skupštine Nikola Banjac.