31. 05. 2017.Pastor i Zobenica na zasedanju Generalne skupštine AER-a

Sankt Pelten/Novi Sad, 31. maj – Zasedanje Generalne skupštine Skupštine evropskih regija (AER) počelo je danas u Sankt Peltenu, administrativnoj prestonici pokrajine Donja Austrija, a na centralnom godišnjem događaju ove najveće i najuticajnije mreže evropskih regiona učestvuju predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i potpredsednik Skupštine APV Damir Zobenica, koji je i potpredsednik Komiteta 1 ove organizacije. 

„Ključni zadatak AER-a jeste da bude glas regiona iz čitave Evrope. Za AP Vojvodinu, a samim tim i za Republiku Srbiju, od velikog je značaja da bude aktivan učesnik ovih procesa koji kreiraju pravce međuregionalne evropske saradnje i evropske regionalne politike. Takođe, aktivnim angažmanom u AER-u Vojvodina koristi mogućnost da razvija partnerske odnose sa velikim brojem drugih regiona, koji su članovi ove organizacije, da zajednički s njima kreiera i realizuje različite projekte“, istakao je predsednik Pastor. On je dodao da su demokratija, transparentnost, pravičnost, solidarnost, otvorenost i dijalog, vrednosti na kojima se zasniva AER.

„Veoma smo zadovoljni što će u predstojećem periodu među prioritetima u radu AER-a biti koheziona politika, kao najznažniji instrument Evopske unije za unapređenje kvaliteta života građana. Dobro osmišljenom kohezionom politikom otvara se veliki potencijal za rešavanje značajnih socijalnih, ekonomskih, ekoloških problema sa kojima se svi u EU suočavaju, u većoj ili manjoj meri. Članice AER-a, u skladu sa principima na kojima je zasnovan, zahtevaju da buduća koheziona politika EU i sredstva koja se u tu svrhu planiraju, budu dostupna i razvijenim i manje razvijenim regionima, kao i da se više investira i ulaže u prekogranične i međuregionale programe“, naglasio je predsednik Pastor. 

Potpredsednik Skupštine APV i potpredsednik Komiteta 1 AER-a Damir Zobenica podneo je na generalnom zasedanju godišnji izveštaj o radu ovog Komiteta. Komitet 1 AER-a zadužen je za oblasti ekonomskog razvoja, energetike, preduzedništva, održivog razvoja, a potpredsednik Zobenica predstavio je najznačajnije projekte koje su u okviru AER-a realizovani u ovim oblastima. 

Tokom dvodnevnog zasedanja, članovi AER-a, u čijem radu AP Vojvodina aktivno učestvuje, izabraće novo rukovodstvo ove organizacije, predsednika, potpredsednike i čelnike Komiteta 1, 2 i 3, koji su radna tela ove mreže, a razmatraće se i izmene Statuta AER-a.

Nakon zasedanja Generalne skupštine AER-a, biće održan i sastanak Biroa AER-a, političkog tela ove organizacije koje određuje strateške pravce daljih aktivnosti, kao i tematska konferencija posvećena istraživanju i inovacijama. 

 AER je najveća nezavisna mreža regiona u Evropi koja je osnovana 1985. Godine i okuplja više od 150 regiona iz 30 zemalja, uključujući i 15 međunarodnih organizacija. Ova institucija ima veliku ulogu u prepoznavanju regiona kao ključnih aktera u procesu donošenja odluka i daljoj izgradnji Evrope, a AP Vojvodina je punopravani član od 2002. godine.