23. 05. 2017.Održana dvanaesta sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 23. maj - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju dvanaestu po redu sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinske poslanice i poslanici vodili su diskusiju i izjašnjavali su se o deset tačaka usvojenog dnevnog reda današnje sednice.

Na predlog Pokrajinske vlade, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja stanovništva na teritoriji AP Vojvodine, Skupština je na današnjoj sednici donela više pokrajinskih skupštinskih odluka o posebnim programima u oblasti zdravlja za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za Pokrajinu. 

U tom smislu, donete su: Pokrajinska skupštinska odluka o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, zatim,

Sednica Skupštine AP VojvodinePokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja diganostike i lečenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređenja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplatacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu,

kao i Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na današnjoj sednici razmotrila i usvojila tri godišnja izveštaja o poslovanju fondova čiji je osnivač AP Vojvodina, i to: Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP) za 2016. godinu, Izveštaj o poslovanju Fonda “Evropski poslovi“ AP Vojvodine za 2016. godinu i Izveštaj o poslovanju Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2016. godinu.