22. 05. 2017.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Одбор за здравствоНови Сад, 22. мај - Уочи предстојеће дванаесте по реду седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине заказане за уторак, 23. мај, данас су у покрајинском парламенту заседала четири скупштинска одбора. 

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци  Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју седму по реду седницу којом је председавао председник Одбора, др Предраг Матејин. Поред чланица и чланова овог скупштинског радног тела, седници је присуствовао и покрајински секретар за здравство, доц. др Зоран Гојковић са сарадницима. На предлог ресорног покрајинског секретаријата, Покрајинска влада је утврдила и доставила Скупштини на разматрање и доношење више предлога покрајинских скупштинских одлука о доношењу посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Одбор за здравствоПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања диганостике и лечења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.

Након уводних образложења и разматрања, Одбор је на седници подржао и усвојио поменуте предлоге и у свом закључку, предлажио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. Одбор је на данашњој седници размотрио и прихватио и Информацију о првој години реализацији пројекта „Заустави-заштити-помози снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Атуномној покрајини Војводини“ са закључцима. У складу са Пословником о раду Скупштине, Одбор је на седници донео и Програм рада Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци за 2017. годину.

Одбор за привредуНа својој четвртој по реду седници, Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини (ВИП) за 2016. годину. Након конструктивне дискусије, Одбор је предложио Скупоштини да размотри и усвоји поменути Извештај. Између осталог, у извештајном периоду је наведено да је Фонд сачинио 46 извештаја о инвестиционој клими на подручју АП Војводине, обавио 29 састанака са потенцијалним инвеститорима као и више састанака са постојећим инвеститорима који послују на подручју Покрајине.  

На деветој по реду седници, Одбор за буџет и финансије   Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, као и

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински попомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.

Одбор за привредуОдбор је на седници размотрио и прихватио и три годишња извештаја о пословању фондова чији је оснивач АП Војводина, и то:Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини (ВИП) за 2016. годину, Извештај о пословању Фонда “Европски послови“ АП Војводине за 2016. годину и Извештај о пословању Педагошког завода Војводине за 2016. годину.

Са становишта услклађености са правним системом и Статутом АП Војводине, Одбор за прописе је на својој деветој седници размотрио текст Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму превентивне здравствене заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, као и текст Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински попомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога покрајинских скупштинских одлука у сагласности са правним системом и покрајинским Статутом.