23. 02. 2017.Ženska parlamentarna mreža za veću prisutnost političarki u medijima i javnosti

Ženska parlamentarna mreža Novi Sad, 23. februar 2017. godine - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održala je danas svoju 7. sednicu u aktuelnom sazivu, kojom je predsedavala mr Maja Sedlarević, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže. Sednica je bila posveća predstavljanju „Istraživanja o prisutnosti političarki u medijima u toku kampanje za vanredne parlamentarne izbore 2016. godine“, o čemu je govorila autorka istraživanja, dr Dubravka Valić Nedeljković, profesorka Medijskih studija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru projekta „Kandidatkinje 2016“, Novosadska novinarska škola je sprovela istraživanje o prisutnosti političarki u medijima u toku pomenute kampanje. Istraživanje je obuhvatilo praćenje više od 100 medija i bilo je zasnovano na dubokoj analizi njihovih uređivačkih politika, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, na javnim servisima u privatnim, elektronskim i štampanim medijima i na internet portalima, sa fokusom na rodnu senzibilisanost i izveštavanje o ženama u predizbornoj kampanji. Kako je rečeno na sednici, opšti zaključak je da su kandidatkinje imale znatno manje medijskog prostora u odnosu na svoje kolege, čime je nastavljen negativan trend iz ranijih kampanja da ponovo nije ispoštovano ni prvo i osnovno pravilo koje glasi, da u predizbornoj kampanji bez obzira na pol, svi moraju biti ravnopravno zastupljeni. Ženska parlamentarna mrežaOtvorenost ka ženama je bila iskazana samo na početku kampanje nakon čega je njihova uloga opadala, a primat su dobijali lideri. Takođe, kako su teme postajale kontroverznije to su bile manje šanse da o njima govore žene. Primera radi, zastupljenot žena u finalnom delu kampanje, u medijima je bila manja od 20 posto, a na nivou javnih medijskih servisa ona je iznosila oko 15 odsto, navodi se u istraživanju. Iako je pomenuta kampanja donela i neke pozitivne pomake, kao na primer to da su žene bile nositeljke lista u dva slučaja, žene su i dalje bile na periferiji političke scene. Monitoringom medija u aprilu 2016. godine, utvrđeno je da žene i dalje, uprkos tome što im je zakonom obezbeđena barem trećina mesta u parlamentu, imaju marginalan položaj u okviru predizborne kampanje. Kandidatkinje imaju znatno manje medijskog prostora u odnosu na svoje političke kolege, a uglavnom se više pažnje posvećuje njihovim tradicionalnim ulogama u okviru privatne sfere nego što je slučaj sa kandidatima muškog pola, kazala je u razgovoru sa članicama Mreže, dr Dubravka Valić Nedeljković. Ženska parlamentarna mrežaU otvorenoj i konstruktivnoj analizi istraživanja, na sednici je naglašeno da bi kandidatkinje trebalo da imaju i adekvatnu medijsku promociju, ako se zaista želi da budu prepoznate kao političke liderke. Za to je neophodno imati konsenzus kako među političarkama, tako i unutar političkih stranaka. Ženska parlamentarna mreža podržala je i podržaće inicijative i napore za veću prisutnost političarki u medijima i pre i tokom i nakon izbornih kampanja, rečeno je na sednici. U pomenutom istraživanju date su i odgovarajuće preporuke, o kojima su članice Ženske parlamentarne mreže informisane na svojoj današnjoj sednici, a koje glase: Prisutnost žena u predizbornim blokovima u medijima trebalo bi da u velikoj meri odgovara njihovom prisustvu na kandidatskim listama; Kada su intervjuisane, žene bi trebalo da govore o polju sopstvene ekspertize, a ne da povod njihovog intervjuisanja bude isključivo podrška lideru partije; Mediji bi trebalo da u vreme predizbornih kampanja objavljuju portret-reportaže o kandidatkinjama, s obzirom na to da su političarke i van kampanje podzastupljene u medijima i stoga javnost nije dovoljno upoznata sa njihovim angažovanjem; Ženska parlamentarna mrežaDalje, kada za istu oblast postoje jednako kompetentni ekspertkinja/ kandidatkinja i ekspert/kandidat, prednost prema principu afirmativne akcije treba dati ekspertkinji/kandidatkinji u odabiru sagovornika za intervju ili izvora informacije. Mediji bi morali da insistiraju na upotrebi rodno osetljivog jezika, kao i da slede preporuke Međunarodnog konzorcijuma za istraživanje vidljivosti žena u medijima. Uz sve što je navedeno, od posebnog značaja je da se same žene političarke u svojim partijama i međusobnim zajedničkim zalaganjima izbore za svoje interese, rečeno je na tematskoj sednici Ženske parlamentarne mreže.

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.