13. 02. 2017.Dogovorena bliža saradnja radnih tela Narodne skupštine i Skupštine APV i nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićBeograd/ Novi Sad, 13. februar 2017. godine -  Predstavnici Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i neformalne Zelene poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine dogovorii su danas buduću bližu saradnju sa predstavnicima srodnih radnih tela u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i saradnju sa predstavnicima nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine.

Na radnim sastancima koji su održani u Domu Narodne skupštine, najpre je dogovorena saradnja između Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine AP Vojvodine i Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini.

U cilju podizanja svesti o značaju i važnosti zaštite životne sredine, buduću saradnju su dogovorili Branislava Jeftić, predsednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine u pokrajinskoj Skupštini, Ljubodrag Miščević, zamenik predsednice tog Odbora i dr Branislav Blažić, predednik Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini.

Na sastanku je pozdravljena inicijativa predstavnika pokrajinske Skupštine za saradnjom i iskazana je spremnost za zajedničkim radom i aktivnostima.Naglašeno je da će se saradnja odvijati na obostranu korist u cilju jedinstvenog delovanja i doprinosa poboljšanju stanja u oblasti zaštite životne sredine, usklađivanja zakonske regulative sa propisima EU, kao i u cilju bližeg upoznavanja, razmene mišljenja, iskustava i predloga u oblasti zaštite životne sredine. Kao prvi korak, odbori će već u martu mesecu u Novom Sadu održati svoju prvu zajedničku sednicu, dogovoreno je na sastanku. 

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićDr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine istakao je i otvorenost tog Odbora za saradnju sa organizacijama civilnog društva koja se odvija kroz mehanizam takozvane „Zelene stolice“,koja podrazumeva učešće predstavnika civilnog društva na svim sednicama Odbora i javnim slušanjima koje to radno telo organizuje. On je dodao da je Odbor, putem javnih slušanja pokušao zajedno sa širokim krugom učesnika da definiše probleme u oblasti zaštite životne sredine, posebno u oblasti upravljanja otpadom i upravljanja vodama u Republici Srbiji. Ideja je da se, nakon što su definisani problemi, pristupi prikupljanju konkretnih predloga za njihovo rešavanje na narednim javnim slušanjima koje Odbor planira da održi u ovoj godini. Na taj način bi se prikupio materijal koji bi pomogao prilikom izrade novih zakona u ovoj oblasti, kako bi se unapredio sistem zaštite životne sredine i koji bi doveo do boljeg pozicioniranja Republike Srbije kada je u pitanju otvaranje Poglavlja 27, rekao je dr Blažić. Uzimajući u obzir navedeno, na sastanku je predloženo i prihvaćeno da i članovi resornog Odbora iz pokrajinske Skupštine uzmu učešće na javnim slušanjima i daju svoj doprinos različitim inicijativama.   

Branislava Jeftić i Ljubodrag Miščević, ocenili su da bi udruženo delovanje kroz zajednički rad i aktivnosti dovelo do podizanja svesti kako političara tako i društva i javnosti o značaju bolje zaštite životnog okruženja i zahvalili kolegama iz Narodne skupštine na podršci.

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićNakon ovog sastanka, takođe u Narodnoj skupštini, Branislava Jeftić kao predsednica neformalne Zelene parlamentarne grupe poslanika u Skupštini AP Vojvodine i Ljubodrag Miščević,kao zamenik predsednice Zelene parlamentarne grupe pslanika, razgovarali su i sa predstavnicima nevladinih organizacija, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost. Ispred Centra modernih veština, sastanku je prisustvovala Marija Mutić,a ispred Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Valentina Đureta. 

U otvorenom i srdačnom razgovoru, naglašena je potreba nastavka saradnje sa poslanicima, članovima neformalne Zelene poslaničke grupe, kao ambasadorima zaštite životne sredine i na republičkom i na pokrajinskom nivou.U tom smislu, predstavnici pomenutih nevladinih organizacija će u dogovoru sa neformalnom Zelenom poslaničkom grupom u narednom periodu definisati prioritete zajedničkog rada i saradnje. Kako je dogovoreno, fokus će biti na upravljanju komunalnim otpadom i vodama, kao jednim od najvažnijih tema u oblasti zaštite životne sredine. Jedna od aktivnosti će biti i organizacija seminara i edukacija za poslanike u cilju njihovog uvodnog upoznavanja sa bitnim temama iz oblasti očuvanja životne sredine i animiranja poslanika da neke od primera dobre prakse pokušaju da prenesu na lokalne samouprave iz kojih dolaze.

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićDelegacija radnih tela Skupštine AP Vojvodine sastala se danas u Beogradu i sa predstavnicima K ancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Na sastanku su razmotrene mogućnosti saradnje te kancelarije sa skupštinskim radnim telima koja se bave pitanjima zaštite životne sredine, a koja su na današnjim razgovrima predstavljali Branislava Jeftić i Ljubodrag Miščević. Konstatovano je da postoji zajednički interes da se uz podršku Kancelarije zajedno sa drugim srodnim mehanizmima iniciraju ili pokrenu određene aktivnosti kako bi se oblast zaštite životne sredine kao i mogućnost rešavanja problema u toj oblast učinili vidljivijim i dostupnijim široj javnosti.    

Današnjim sastancima u Beogradu, prisustvovala je i Sanja Šifliš, šefica Odseka za međuregionalnu saradnju Službe Skupštine AP Vojvodine koja je tom prilikom predstavila aktivnosti tog skupštinskog odseka na polju međuregionalne saradnje. 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.