05. 12. 2016.Na sednici Ženske parlamentarne mreže predstavljena knjiga „Žene i politika“

Stojanka LekićNovi Sad, 5. decembar 2016. godine – U okviru današnje četvrte po redu sednice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, predstavljena je knjiga „Žene i politika“ sa aspekta rodne ravnopravnosti, autorke Lilijane Čičkarić, objavljene u izdanju Instituta društvenih nauka iz Beograda. 

Predstavljanje ovog značajnog izdanja koje treba da pomogne ženama da jasnije sagledaju svoju ulogu, mogućnosti i značaj učešća u politici, kao i da ih ohrabri da istraju u svojim političkim i društvenim ulogama, usledilo je kao nastavak aktivnosti Ženske parlamentarne mreže u okviru kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, koja traje do 10. decembra. Sa članicama Mreže, na sednici su o knjizi diskutovale autorka Lilijana Čičkarić, dr Goran Bašić i dr Zorica Mršević, predstavnici Instituta društvenih nauka iz Beograda. Sednici je prisustvovala i Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ženska parlamentarna mrežaKako je rečeno na sednici, knjiga je nastala kao rezultat rada na Projektu strukturne i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih integracija i globalizacije, koji se realizuje u Institutu društvenih nauka u Beogradu i finansiran je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istovremeno, knjiga je i rezultat autorkinog višegodišnjeg istraživačkog rada na analizi fenomena političke participacije i reprezentacije žena, zasnovanog pre svega na bogatom iskustvu stečenom u institucijama sistema u razvijenim demokratskim državama, ali i u našoj zemlji, od 2003. godine do danas.  

U tom smislu, u istraživačkom radu predstavljenom u knjizi fokus je bio na institucijalnoj politici, participaciji žena u parlamentima, izvršnoj vlasti i drugim instirucijama, organima i ustanovama u kojima se donose političke odluke, kao i u političkim partijama, posredstvom kojih se žene kandiduju za značajne političke funkcije.

K

Ženska parlamentarna mreža

ako je rečeno, jedan od glavnih ciljeva je bio da se prikažu mogućnosti i prepreke ušešća žena u formalnoj politici, kao i da se prikaže analiza načina i vrste zastupljenosti političkih interesa žena, sa posebnim akcentom na odgovor državnih i društvenih institucija na potrebu žena da pođednako participiraju i budu predstavljene u procesima rukovođenja i odlučivanja. Stepen razvoja rodne jednakosti u zemljama Evropske unije je posebno značajan sa stanovišta integracije Srbije u taj politički i ekonomski prostor, te poslednja dva poglavlja razmatraju pitanja odnosa žena i politike u EU i u Srbiji. 

Ženska parlamentarna mrežaPostoji veliki problem neadekvatne percepcije žena koje su uključene u politiku, kako od strane njihovih kolega političara, tako i šire javnosti, pa i samih žena. Ženska reč u politici nema onu težinu koju imaju stanovišta koja zastupaju muškarci. Izvesno nepoverenje prema ženama u politici je široko raprostranjeno. Na primer, u parlamentima, jedan veliki broj žena, zbog kompleksne trojake uloge, jer zastupaju partijske, interese žena i interese biračkog tela, svesno ograničava sferu političke angažovanosti na skup problema koji se odnose na porodicu, zdravlje, decu, mlade, ekologiju, obrazovanje. Međutim, ženska participacija u politici ne sme da se ograničava na tu vrstu problema ili da bude orijentisana isključivo na zaštitu ženskih interesa, već na probleme i zaštitu interesa svih građana. Ženama se mora omogućiti i garantovati pravo da ravnopravno učestvuju u dijalogu sa muškarcima oko svih relevantnih pitanja. Suština emancipacije žena je u većem stepenu političke participacije i reprezentacije u izvršnoj vlasti, gde se donose odluke i kreiraju strateške politike razvoja, i u predstavničkim telima, gde se donose zakoni i kroz rad političkih partija zastupaju interesi građana. Stoga je, kao prelazno rešenje, potrebna društvena regulacija u formi propisanih što većih kvota, kako bi žene u većem broju izašle na političku scenu i uključile se aktivno u proces raspodele moći, jedna je od poruka sa sednice.

Ženska parlamentarna mrežaNaglašeno je da je za značajniju zastupljenost žena u politici od ključnog značaja da se izbore sa izazovima usklađivanja interesa rodne ravnopravnosti i javnih politika. Upravo zbog toga postojanje Ženske parlamentarne mreže i sličnih organizovanih grupa žena u politici sa zajedničkim ciljevima koji prevazilaze stranačke okvire je od posebne važnosti za uspeh političarki i za njihovu bolju zastupljenost i vidljivosti u politici, donošenju odluka, kreiranju javnih politika. 

Nakon sednice, članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine prisustvovale su u zgradi Skupštine AP Vojvodine, predstavljanju Zbirke konferencija slučaja nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima. U Zbirci su prikazane konferencije slučaja u situacijama nasilja nad ženama održane tokom 2015. godine u okviru mentorske podrške koju je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova pružao centrima za socijalni rad u Zrenjaninu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Novoj Crnji i Novom Bečeju. Aktivnost je realizovana u okviru sprovođenja mera Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.