09. 12. 2015.Na Odboru za evropske integracije predstavljeni tekstovi iz projekta „Ustavna revizija i redefinisanje pokrajinske autonomije“

Mr Maja SedlarevićNovi Sad, 09. decembar 2015. godine - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj 62. sednici, razmatrao je tekstove pripremljene u okviru projekta „Ustavna revizija i redefinisanje pokrajinske autonomije“, Evropskog pokreta u Srbiji. 

Sa stanovišta struke, članicama i članovima Odbora tekstove su predstavili autori, prof. dr Marijana Pajvančić i prof. dr Jovan Komšić. Sednici su prisustvovali i Norbert Bekman, direktor nemačke nezavisne političke Fondacije „Konrad Adenauer“, uz čiju podršku se realizuje pomenuti projekat i Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Srbiji, koji su se takođe obratili na sednici. 

U diskusiji posvećenoj promeni Ustava i redefinisanju položaja AP Vojvodine naglašeno je da put Srbije u Evropsku uniju zavisi i od odgovarajućeg Ustava, kao i da je promena postojećeg Ustava važno pitanje za Srbiju, koje se ne može zaobići u procesu priključenja EU. Konstatovano je da su do sada dati veoma dobri i konstruktivni predlozi za redefinisanje postojećeg Ustava i pohvaljene su inicijative da se položaj, nadležnosti, finansiranje i druga pitanja od značaja za AP Vojvodinu adekvatno obrade i urede u budućem Ustavu koji predstavlja temelj svake države.      

Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuPredsednica Odbora mr Maja Sedlarević, naglasila je da današnju sednicu vidi i kao jedan vid stručne javne rasprave u cilju doprinosa redefinisanju položaja Pokrajine i njenih nadležnosti u Ustavu i zahvalila se uglednim gostima i stručnjacima na učešću u dijalogu.

„Imajući u vidu da je danas, za razliku od ranijih godina kada su predstavnici vojvođanske administracije takođe ukazivali na važnost ovog pitanja, većina stranaka svesna činjenice da mora doći do ustavnih promena kao i to da nas očekuje otvaranje ključnih poglavlja u pregovaračkom procesu sa EU, nadam se da će u narednom periodu značajniju ulogu i učešće u razgovorima o ovim temama uzeti i predstavnici pokrajinske administracije, jer imamo i znanje i potencijal i iskustvo, sa kojima možemo značajno da pomognemo. Ja se iskreno nadam da će to biti prepoznato i od strane Republičke vlasti“, kazala je u svom obraćanju mr Maja Sedlarević.  

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.