05. 06. 2015.Predstavnice Ženske parlamentarne mreže o Rezoluciji 1325 - "žensko lice mira i bezbednosti“ u Somboru

Konferencija u SomboruNovi Sad/Sombor, 5. jun 2015. godine - U Somboru je danas održana konferencija pod nazivom: “Rezolucija 1325 - žensko lice mira i bezbednosti“, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine i Ženske odborničke mreže Skupštine grada Sombora.
Pomenuta rezolucija se bavi ulogom žena u rešavanju sukoba i izgradnji mira, kao i posledicama koje ratni sukobi ostavljaju na život žena.
Konferencija je organizovana sa ciljem da se javnost upozna sa značajem Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 u izgradnji bezbedne i sigurne zajednice, kao i sa merama za unapređenje uloge žena u procesima izgradnje, konsolidacije i održavanja mira i bezbednosti i merama za integraciju rodne perspektive u politike nacionalne bezbednosti.
Predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Stojanka Lekić upoznala je prisutne sa značajem, sadržajem i razlozima donošenja Rezolucije i naglasila da uloga žena u sektoru bezbednosti mora da bude uočljiva.
Pokrajinska poslanica i članica Ženske mreže Skupštine AP Vojvodine Maja Sedlarević ocenila je da su postignuti određeni pomaci kada je u pitanju učešće žena u sektoru bezbednosti i ukazala na određene probleme koje treba rešiti.
Prvo, to je takozvani nevidljivi stakleni plafon sa kojim se susreću žene zaposlene u sektoru bezbednosti. To znači da žene koje su angažovane u policiji ili vojsci, dosadašnje iskustvo to dokazuje, mogu da napreduju samo do određenih pozicija u hijerarhiji, a na one najviše pozicije još uvek ne mogu da dospeju. Takođe, najveći broj žena i u vojsci i u policiji, nalazi se u administraciji, a ne u operativnom segmentu, kazala je Maja Sedlarević.
Danica Todorov, pomoćnica Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana ukazala je na potrebu većeg učešća žena na mestima odlučivanja u sektoru bezbednosti.

Učasnici skupa u Skupštini grada SomboraNa današnjoj konferenciji govorili su i prim. dr Vlado Babić, narodni poslanik, Bosiljka Ostović Pavićević, oficirka Policijske uprave grada Sombora, Silvija Kranjc, direktorka Centra za socijalni rad i Vasa Relić, predsednik Odbora za bezbednost Skupštine grada Sombora.

Na konferenciji su doneti sledeći zaključci:

 1. U Stratrgiju za rodnu ravnopravnost koja je u izradi treba implementirati smernice koje će poslužiti za rešavanje glavnih izazova sa kojima se žene suočavaju u svakodnevnom životu, a vezani su za pitanja mira i bezbednosti,
 2. Kao jedan od ciljeva jeste i obezbeđivanje ravnopravnog učešća, napredovanja i odlučivanja žena u sektoru bezbednosti,
 3. Potrebno je izraditi istraživačke projekte radi unapređenja sprovođenja NAP-a, stvaranja jednakih mogućnosti za učešće žena u vođenju politika.
 4. Na lokalnom nivou, potrebno je umrežavanje i povezivanje odbora za bezbednost, komisija za rodnu ravnopravnost i ženskih odborničkih mreža.
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.