30. 03. 2015.U Skupštini Vojvodine održana konferencija:Evropske perspektive razvoja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena

Maja Sedlarević,Stojanka Lekić i monika KarlsonNovi Sad, 30. mart 2015. godine - U Skupštini AP Vojvodine danas je održana konferencija pod nazivom: „Evropske perspektive razvoja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena“. Skup su zajednički organizovali Odbor za ravnopravnost polova i Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine, uz podršku regije Norboten iz Švedske.

Konferencija je okupila brojne pokrajinske poslanice i poslanike, članice Ženske parlamentarne mreže, članice i članove Odbora za ravnopravnost polova, predstavnice i predstavnike pokrajinskih i lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Učesnicama i učesnicima skupa, predstavljene su aktivnosti resornog Odbora i Mreže, kao i primeri dobre prakse u švedskoj regiji Norboten, iskustva i mogućnosti za razvoj rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena na regionalnom nivou.    

Skup su pozdravile koordinatorka Ženske parlamentarne mreže mr Maja Sedlarević, predsednica resornog skupštinskog Odbora Stojanka Lekić, potpredsednica švedske regije Norboten zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti, ljudske resurse i pitanja iz oblasti javnog zdravlja, Monika Karlson, kao i Elizabet Laks, predstavnica regionalnog veća Norbotena.

Učesnice i učesnici konferencije o ravnopravnosti polova i perspektivama u EvropiNa skupu su naglašene aktivne uloge resornog Odbora i Mreže u zalaganjima za ostvarivanje principa pune rodne ravnopravnosti, za saradnju i umrežavanje svih mehanizama rodne ravnopravnosti posebno na lokalnom nivou, kao i na potrebu stalnog insistiranja na poštovanju i primeni pomenutih principa, odnosno obezbeđivanju jednakih prava i mogućnosti i za žene i za muškarce na svim nivoima vlasti i u svim sferama društvenog i javnog života. Ocenjeno je da su takva zalaganja u potpunosti saglasna sa evropskim ciljevima i trendovima, prema kojima žene ne bi smele da dođu u situaciju da moraju da biraju između porodice i društvenog angažovanja, već da im se mora omogućiti da budu ravnopravno integrisane u sve sfere društva. 

U tom smislu, izraženo je zadovoljstvo zbog partnerstva sa Kraljevinom Švedskom, kao zemljom koja ima dostignut visok nivo poštovanja principa rodne ravnopravnosti. Ovo je drugi put zaredom da su predstavnice i predstavnici te države podržali važne aktivnosti Odbora za ravnopravnost polova i Ženske parlamentarne mreže.

Elizabet Laks, monika Karlson, Stojanka Lekić i Mr Maja SedlarevićU Švedskoj kao i u regiji Norboten, dugo se radilo na postizanju rodne ravnopravnosti. U Vladi te države, polovina ministarskih mesta pripada ženama, a u sastavu državnog parlamenta 44 odsto čine žene, odnosno poslanice. Kraljevina Švedska usvojila je Deklaraciju o jednakim pravima i poznata je kao zemlja koja ima odlične mehanizme i tehnike za osnaživanje žena.        

U okviru današnje konferencije potpredsednica švedske regije Norboten Monika Karlson, održala je i veoma uspešnu radionicu o „Heršk“ tehnici, koja se u skandinavskim zemljama koristi za osnaživanje žena, naročito političarki i predstavlja jednu od najboljih tehnika u ovoj oblasti. Takođe, na poziv mr Maje Sedlarević i Stojanke Lekić, učesnice i učesnici današnje konferencije svojim potpisima, dali su podršku Ženskoj platformi za razvoj Srbije.Radionica

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.