04. 02. 2015.U Skupštini AP Vojvodine predstavljen model zakona o rodnoj ravnopravnosti


Saša Janković, Maja Sedlarević i Marijana PajvančićNovi Sad, 4. februar 2015. godine -
U Skupštini AP Vojvodine danas je predstavljen model zakona o rodnoj ravnopravnosti, koiji je na inicijativu Zaštitnika građana sačinila posebna stručna radna grupa na čelu sa dekankom Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu,  profesorkom Marijanom Pajvančić.

Cilj modela novog zakona o rodnoj ravnopravnosti je da otkloni manjkavosti postojećeg Zakona i da obezbedi bolju zaštitu žena, odnosno poštovanje i sprovođenje zakona u praksi, poručeno je sa javne rasprave o pomenutom modelu zakona, održane u Skupštini AP Vojvodine.


Stojanka Lekić u obraćanju skupuJavnu raspravu su zajednički organizovali Zaštitnik građana i Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine. Ovom izuzetno posećenom skupu, prisustvovale su republičke i pokrajinske poslanice i poslanici, predstavnice i predstavnici lokalnih samouprava, republičkog i pokrajinskog ombudsmana, Misije Oebs, mehanizama za zaštitu rodne ravnopravnosti iz Vojvodine, ženskih i nevladinih udruženja i organizacija, stručne i druge zainteresovane javnosti.


Izlaganje Đenđi Seleši na skupuPozdravljajući skup, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u pokrajinskoj Skupštini Maja Sedlarević, izrazila je zadovoljstvo predstavljanjem modela zakona o rodnoj ravnopravnosti i istakla da je pokrajina Vojvodina pionir u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i primer dobre prakse, kako bi ta oblast u stvarnosti trebalo da funkcioniše.
Ona je napomenula da je pokrajinska administracija u proteklih desetak godina uspostavila i zaokružila sve pokrajinske mehanizme za zaštitu rodne ravnopravnosti i bila za korak ispred, jer je među prvima donela veoma važne streteške dokumente koji su kasnije i drugima poslužili kao osnova za donošenje strategija iz rodne ravnopravnosti.
Podsetila je, i da je AP Vojvodina prethodnih godina pokretala brojne inicijative i stalno ukazivala na neophodnost promene postojeće zakonske regulative u oblasti rodne ravnopravnosti.


Govor predstavnika Zaštitnika građana Republike SrbijeObraćajući se skupu, Majkl Ujehara, zamenik šefa Misije OEBS-a, u Srbiji rekao je da ta Misija pruža punu podršku svim aktivnostima koje imaju za cilj poboljšanje i unapređenje u oblasti ljudskih prava a posebno položaja žena. On je izrazio očekivanje da će model zakona koji je predstavljen doprineti poboljšanju pravnog okvira za obezbeđivanje rodne ravnopravnosti i rekao da mu je drago što je Misija Oebs-a, u Srbiji učestvovala kako u izradi predloga ovog akta, tako i u pripremi pokrajinskih skupštinskih odluka kojima se uređuje ova oblast.

Đurđica Ergić, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana kazala je da „veliki odziv i popunjena skupštinska sala, najbolje govore o značaju teme o kojoj se danas u Novom Sadu raspravlja“ . Ona je ukazala da je povećan broj pritužbi koje se odnose na rodnu ravnopravnost i da je to takođe, bio dodatni motiv da se sačini model novog zakona o rodnoj ravnopravnosti.


Govor Vesne Šijački, direktorke Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da novi zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da otkloni manjkavosti postojećeg Zakona o ravnopravnosti polova i u praksi pruži konkretniju zaštitu žena, koje prema njegovom mišljenju, spadaju u jednu od najranjivijih grupa u našem društvu.
Janković je rekao da rodna neravnopravnost ostavlja sve građane Srbije kako se izrazio „oskraćene“. To je veoma važno pitanje kome nije bilo posvećeno dovoljno pažnje i zbog toga smo na inicijstivu Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana, uradili istraživanja i videli da na lokalnom nivou nemamo u dvoljnoj meri uspostavljene mehanizme kontrole poštovanja principa rodne ravnopravnosti i da to proizilazi iz manjkavosti postojećeg zakona, kazao je Janković. Srbija je prihvatila i ratifikovala Istymbulsku Konvenciju i mislim da je sada došlo vreme za osavremenjavanje postojećih zakonskih rešenja i ja ovu javnu raspravu vidim kao društvenu inicijativu da se stvari poprave i da dovedemo do toga da "normativna stvarnost proizvede promenu u praksi". 
Novi model zakona trebalo bi konkretnije da obaveže organe javne vlasti da princip rodne ravnopravnosti bude otelotvoren u praktičnu zaštitu. Nova rešenja predviđaju posebne mere koje se moraju preduzeti na svim nivoima, obaveze države, poslodavaca, kao i sudsku zaštitu, kazao je Janković.
On je dodao da je taj zakonski model više od mesec dana u javnoj raspravi i da će po okončanju rasprave, Zaštitnik građana tekst sa primedbama, predlozima i komentarima proslediti Savetu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, nakon čega se očekuje da Vlada da svoje mišljenje i utvrdi konačan predlog zakona.
Cilj nam je, da u dogledno vreme u Srbiji dobijemo efikasniji i delotvorniji pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, rekao je Saša Janković.

UčesniciModel zakona o rodnoj ravnpravnosti predstavila je profesorka Marijana Pajvančić. „Utvrđeno je nekoliko ključnih nedostataka postojećeg zakona, od kojih se jedna odnosi na to kako primeniti ovaj zakon. Druga bojka zakona je što nema dovoljno sankcija za njegovo neprimenjivanje, a treće je to što moramo menjati gotovo dve trećine ovog zakona, rekla je Marijana Pajvančić.
Predvideli smo veoma eksplicitne odredbe o načinu primene novog zakona. Neophodno je ta zakonska rešenja uskladiti i sa drugim zakonima, koji su doneti u međuvremenu, kao i sa međunarodnim konvencijama a neophodno je i da se novi zakon fokusira na politiku jednakih mogućnosti u našem društvu, kazala je u svom obraćanju Marijana Pajvančić.
 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.