25. 11. 2014.U Skupštini AP Vojvodine obeleženi Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i desetogodišnjica mreže „Život bez nasilja”

Kampanja protiv nasilja nad ženamaNovi Sad, 25. novembar 2014. godine – Uz poruku „ Ni jedna žena manje - ni jedna mrtva više“, u Skupštini AP Vojvodine obeleženi su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i desetogodišnja konferencija mreže „Život bez nasilja“, a započeta je i ovogodišnja kampanja u okviru obeležavanja „16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad zenama“.

Mreža „Život bez nasilja”, okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2004. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sa namerom da podstiče unapređivanje rada institucija i opštinskih timova za borbu protiv nasilja putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.

Ovogodišnja, jubilarna deseta konferencija Mreže bila je posvećena umrežavanju, saradnji institucija, ulozi lokalnih samouprava i mehanizama za ravnopravnost polova u sprečavanju porodičnog nasilja i zaštiti žrtava, kao preduslova za uspešno rešavanje ovih negativnih pojava u društvu.
KonferencijaO mogućnostima sistemskog pristupa rešavanju pitanja nasilja u porodici sa više od 120 učesnica i učesnika iz lokalnih samouprava, ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, policije, tužilaštava, sudova i organa za prekršaje u AP Vojvodini, razgovarale su predstavnice i predstavnici svih pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost, Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. Prema podacima Mreže „Žene protiv nasilja“, koja okuplja 27 ženskih organizacija, ove godine u porodično partnerskom kontekstu u Srbiji su ubijene 22 žene, od kojih je pet ubijeno u Vojvodini.
Činjenice da su žene ubijene i da su poznavale počinioce, govori o tome da je problem nasilja nad ženama bezbednosni problem te da je neophodno postojanje aktivnosti vezanih za prevenciju nasilja prema ženama i u porodici, ocenjeno je na skupu.
UčesniciUkazano je i da je potrebna strožija kaznena politika, jer žrtve nasilja više puta prijavljuju nasilnike policiji, zatim, značajnija uloga medija kao i promene u obrazovnom sistemu u okviru kojeg bi se radilo na podizanju svesti o neprihvatanju nasilja.
Skrenuta je pažnja i na činjenicu da sudski postupci dugo traju, da žrtve ne dobijaju besplatnu pravnu pomoć, a da u dve trećine slučajeva nasilnici dobiju samo uslovnu kaznu čije poštovanje niko ne prati, zbog čega se ne zna ni da li se ona krši.
Na skupu je rečeno i da je u Republici Srbiji 1. avgusta ove godine stupila na snagu Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja zahteva efikasno sprečavanje te pojave, žaštitu žrtava i gonjenje počinilaca, uz obezbeđivanje pune podrške društva. U tom  smislu, apelovano je na sve institucije da u okviru svojih obaveza, redovno preduzimaju sve zakonom predviđene mere.
Najava 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženamaKada je reč o stanju u pokrajini, predstavljen je novi srednjoročni Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini. Rečeno je da pokrajina već dugi niz godina ima veoma uspešne mehanizme rodne ravnopravnosti i da za razliku od pre deset godina kada je započeto njihovo formiranje, danas postoji daleko veće poverenje građanki i građana u institucije, kao i čitav niz mera koje se uspešno preduzimaju.

Pored tematske konferencije, u Skupštini AP Vojvodine je danas održano i niz trening radionica na kojima su se učesnice i učesnici detaljnije upoznali sa mehanizmima za sprečavanje porodičnog nasilja, propisima u ovoj oblasti, protokolom i postupcima u slučajevima pojave nasilja i drugim detaljima od značaja za rešavanje ovog problema.     

U okviru Međunardodne kampanje „16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, koja je započeta danas i trajaće do 10. decembra kada se obežežava Međunarodni dan ljudskih prava, predstavnici svih pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost su najavili da će kao i ranijih godina, imati brojne zajedničke aktivnosti, širom Vojvodine.
Veliko interesovanje za današnje događaje u skupštini AP VojvodineU tom smislu, predstavnici Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, resornih pokrajinskih sekretarijata koji pokrivaju oblasti ravnopravnosti polova, obrazovanja i propisa, Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana će, narednih dana u pet vojvođanskih opština, održati konferencije i seminare sa ciljem da se unapredi saradnja iznmeđu lokalnih institucija koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici.