02. 07. 2014.Održana 33. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 02. jul – Na danšnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine, kojom je predsedavao predsednik Ištvan Pastor, poslanici Skupštine Vojvodine izabrali su Mihalja Njilaša za novog potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, nakon ostavke dosadašnjeg sekretara mr Andora Delija. Skupština Vojvodine, razrešila je Gorana Ješića sa funkcija potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na današnjoj sednici pokrajinski poslanici razmatrali su i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu sa izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013., koji je obrazložio pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman.

„Ovi dokumenti su odraz rada vojvođanske administracije u prethodnoj godini. Oni su slika finansijskog stanja ali odražavaju i uslove, klimu i odnose u kojima su sačinjeni. Tu mislim na nepoštovanje Ustavne odredbe da se u budžetu AP Vojvodine Ustavom Republike Srbije obezbedi utvrđeni minimum obima u visini od 7 odsto budžeta Republike Srbije i tim povodom podnošenje amandmana na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Takođe, na još uvek nepostojeći zakon o finansiranju APV i pokušaja pokretanja ovog procesa preko radnih grupa. Ovde mislim o pritiscima na pokrajinsku administraciju, policijske istrage, privođenja, te gašenje Razvojne banke Vojvodine i osnivanje Razvojnog fonda Vojvodine i tim povodom emitovanje obveznica.Takođe, mislim i na pokretanje aktivnosti Razvojnog fonda Vojvodine i gašenje Fonda za razvoj Vojvodine, izostanak kapitalnih transfera iz republičkog budžeta, smanjena ulaganja iz republičkog budžeta u nerazvijena područja na teritoriji Vojvodine, te veliku zaduženost i smanjenje kreditnog rejtinga Srbije, preveliki obim sive ekonomije i poresku upravu koja je daleko od ciljeva koje treba da ostvari. Takođe, i o aktivnostima na registru zaposlenih, jedinstvenoj poreskoj prijavi i objedinjenoj naplati poreza, te aktivnostima na omogućavanju poštovanja rokova plaćanja u komercijalnim transakcijama“, naveo je pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman i rekao da još mnogo toga neće istaći. Naglasio je da u takvim turbulentnim uslovima, završni budžet AP Vojvodine u 2013. godini ima sledeće pokazatelje.

Ukupno projektovan obim budžeta za 2013. godinu iznosio je 77,4 milijardi dinara. Tokom 2013. ostvareni budžet u delu prihoda iznosio je 66,9 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 61,6 milijardi dinara. Ostvaren je budžetski suficit u visini od 1,4 milijarde dinara. Finansijski rezultat pokazuje da ukupna sredstva ostvarena za prenos u 2014. godinu iznose 5,9 milijardi dinara.
Ustupljeni poreski i ostali budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 14 milijardi dinara ili 110 odsto. Namenski prihodi u iznosu od 4,2 milijarde dinara, gde najveće učešće ima naknada za zaštitu, korišćenje i unapređenje poljoprivreednog zemljišta u iznosu od 1,8 i budžetski fond za vode od 2,2 milijarde dinara. Transferna sredstva su ostvarena u iznosu od 37,8 milijardi dinara. Transferna sredstva čine 61 odsto ukupno ostvarenog budžeta u 2013. godini. Reč je o transfernim sredstvima namenjenim jedinicama lokalne samouprave i za rashode zaposlenih u obrazovanju, gde pokrajina nema uticaja u pogledu njihove raspodele. Primanja od domaćih zadužuvanja ostvarena su u visini od 4,9, prihodi od privatizacije su ostvareni u iznosu od 322 miliona, primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj AP Vojvodine iznose 207,1 milion dinara, a preneta sredstva iz ranijih godina 4,8 milijardi dinara. Tekući prihodi su u budžetu zastupljeni sa 56,4 milijardi ili 86,9 odsto. Primanja od zaduživanja čine 8,23 odsto, a preneta neutrošena sredstva 4,9 milijardi ili 8,5 odsto budžeta. Ovo znači da su izvorni prihodi zastupljeni sa 10 odsto, ustupljeni prihodi sa 28 odsto, a transferna sredstva 61 odsto, što je gotovo dve trećine budžeta pokrajine.
Rashodi i izdaci koji su ostavreni u visini od 61,006 milijardi dinara, čine 78 odsto od planiranog iznosa u budžetu pokrajine. Tekući rashodi su u 2013. godini iznosili 52 milijarde, izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2 milijarde i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 5,9 milijardi. U najvećoj meri sredstva su potrošena na programe razvoja privrede, i to u visini od 400 miliona dinara, a za oblast poljoprivrede izdvojeno je 4,4 milijarde. Za obrazovanje je izdvojeno i potrošeno 619 miliona dinara, a za potrebe kulture 1,7 milijardi dinara, te za zdravstvenu zaštitu 694 miliona dinara, informisanje javnosti 417 miliona dinara, dok je za finansiranje uprave utrošeno 176 miliona dinara, međuregionalne saradnje i lokalne samouprave 222 miliona dinara, a arhitekture i urbanizma 90 miliona dinara. Na zaštitu životne sredine utrošeno 483 miliona dinara i demografski razvoj i socijalnu zaštitu nepunih 400 miliona dinara. Kada je reč o razvoju nauke i tehnološkog razvoja, visina utrošenih sredstava je 465 miliona dinara, dok je u oblasti energetike utrošak izneo 247 miliona dinara. Na razvoj sporta i omladine potrošeno je 410 miliona dinara i u oblasti rada i zapošljavanja visina utrošenih sredstava je 569 miliona dinara.

Nakon diskusije, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu sa izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013., većinom glasova pokrajinskih poslanika.

Pokrajinski poslanici razmatrali su i usvojili na današnjoj sednici i Pokrajinsku skupštinsku odluku o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JVP „Vode Vojvodine“ za 2013. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin za 2013. godinu, kao i Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.


Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.