22. 05. 2014.Скупштина донела Статут АП Војводине и Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута АПВ

PredsedništvoНови Сад, 22. Мај 2014. године - На данашњој тридесетој по реду седници, Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је Статут Аутономне покрајине Војводине и Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине.
Данашњој седници су, поред председника и потпредседника покрајинске Скупштине, покрајинских посланика, председника и чланова Покрајинске владе, присуствовали и чланови радне групе за израду радног текста Нацрта статута Аутономне покрајине Војводине, представници Покрајинског омбудсмана, као и бројни новинари.
На почетку седнице, на позив председника Скупштине Иштвана Пастора, посланици су минутом ћутања, одали пошту грађанима који су настрадали у поплавама које су последњих дана погодиле Републику Србију. Тим поводом, председник Пастор је на данашњој седници обавестио покрајинске посланике да је Колегијум Скупштине предложио посланицима да на име новчане солидарне помоћи пострадалима у поплавама, издвоје по десет хиљада динара од месечног износа посланичког додатка, као и да уколико то желе, могу доделити и већи износ од предложеног.
PoslaniciНа основу члана 41. став 2. Статута АП Војводине, о промени Статута Аутономне покрајине Војводине и о доношењу Покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине, Скупштина је одлучила двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Од присутних 113 посланика на седници, за доношење покрајинског Статута и поменуту покрајинску скупштинску одлуку без претходне расправе, гласао је 91 посланик, против је било седам посланика, уздржаних није било, док остали посланици нису гласали.
Скупштина је на данашњој седници констатовала и да је посланику Атили Јухас, престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке. Јухас је именован за државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.
Подсетимо, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на претходној седници одржаној 14. маја 2014. године, утврдила Предлог статута Аутономне покрајине Војводине и доставила га Народној скупштини Републике Србије ради давања сагласности. Народна скупштина је дала сагласност на Предлог статута, на седници одржаној 20. маја 2014. године, након чега је покрајинска Скупштина данас донела Статут Аутономне покрајине Војводине.
Статутом је прописано да Скупштина АП Војводине ради спровођења Статута доноси Покрајинску скупштинску одлуку, што је данас и учињено. Овом покрајинском скупштинском одлуком прописана је примена Статута, односно прописано је између осталог, да Скупштина и Влада АП Војводине настављају са радом, с тим да Влада Аутономне покрајине Војводине наставља са радом под Donošenje Statuta Vojvodineназивом Покрајинска влада. Покрајински омбудсман наставља са радом и врши послове у складу са важећим прописима као Покрајински заштитиник грађана – омбудсман. Затим, Покрајински органи управе, службе, управе и друге покрајинске организације настављају са радом у складу са важећим прописима до њиховог усклађивања са Статутом у роковима предвиђеним овом Покрајинском скупштинском одлуком. Такође, ступањем на снагу ове Покрајинске скупштинске одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о Савету националних заједница. Даље, покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АП Војводине, Покрајинској влади, о Покрајинској управи, о Покрајинском заштитинику грађана – омбудсману и о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола АП Војводине биће донете најкасније у року од три месеца од дана ступања на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке. Пословници Скупштине и Покрајинске владе биће донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АП Војводине, односно о Покрајинској влади. Усклађивање свих покрајинских прописа са Статутом, извршиће се до 30. новембра ове године.