09. 12. 2013.Ženska parlamentarna mreža na tribini u Zrenjaninu pod motom: „Ono što niko ne voli treba promeniti“

Članice Ženske parlamentarne mreže i partneriNovi Sad/ Zrenjanin, 9. decembar 2013. godine – Poslednja u nizu tribina: “Zajedno protiv nasilja nad ženama”, posvećenih jačanju kapaciteta u prevenciji, borbi i sprečavanju porodičnog nasilja koje je u okviru obeležavanja Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, organizovala Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine, održana je danas u Zrenjaninu. Tribina je organizovana uz podršku i učešće pokrajinskih poslanica i poslanika, predstavnika pokrajinskih mehanizama za zaštitu od porodičnog nasilja, lokalne samouprave, organizacija i nevladinog sektora, koji na području grada Zrenjanina aktivno učestvuju u borbi protiv nasilja u porodici i rodne diskriminacije. Učesnicima su predstavljeni svi pokrajinski mehanizmi za zaštitu od nasilja nad ženama i njihova uloga u cilju upoznavanja i približavanja javnosti, a predstavljeni su i rezultati rada lokalnih organizacija u ovoj oblasti sve u cilju objedinjavanja, jačanja kapaciteta i zajedničkog rada na sprečavanju ove vrste nasilja. U AP Vojvodini, Međunarodnu kampanju je u saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama otpočela i sprovodila Ženska parlamentarna mreža u kojoj su članice pokrajinske poslanice iz različitih političkih partija i svih poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine. Mrežu je učesnicima skupa predstavila pokrajinska polanica, predsednica skupštinskog Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske mreže u Skupštini APV, Stojanka Lekić. „Naša mreža formirana je 1. oktobra ove godine i prva aktvnost bila nam je uparavo ova kampanja. Obraćanje Stonajke LekićCilj nam je da poboljšamo stanje u ovoj oblasti, uedinjimo sve raspoložive kapacitete, vidimo šta se događa u Vojvodine po pitanju sprečavanja nasilja nad ženama i šta je to što mi kao političarke i društveno odgovorne osobe, možemo da uradimo da sadašnje stanje popravimo. Da li je problem u postupanju ili u protokolima i zakonima. Ako je reč o lošim zakonima, kao političarke i političari uticaćemo da se oni menjaju“, rekla je Stojanka Lekić i pozvala sve zainteresovane da se aktivno uključe u rešavanje problema nasilja nad ženama, kao ozbiljnog društvenog problema. Pokrajinska polanica i zamenica koordinatorke Ženske mreže, Seleši Đenđi ukazala je na činjenicu da je nasilje u porodici najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava, koji se mora multisektorskim pristupom, zajedničkim radom i saradnjom sprečavati. Saradnja zrenjaninskih institucija prilikom rešavanja problema nasilja je na visokom nivou, što je za svaku pohvalu jer je to najefikasniji način za zaštitu žrtava nasilja u porodici,rečeno je na današnjoj tribini. Zamenica Pokrajinske ombudsmanke za ravnopravnost polova Danica Todorov rekla je da je sama zaštita kompleksna stvar i da se ponekada desi da institucije „zakažu“, uprkos jasno utvrđenim protokolima u postupanju kod porodičnog nasilja, te žrtve na kraju opet dođu u poziciju da se vraćaju nasilnicima i da zavise od njih. Nije dovoljno samo prijaviti nasilje. Žene koje žele da izađu iz nasilja, moraju da izdrže čitav postupak koji zahteva javno iznošenje problema i svedočenje protiv nasilnika, što je teško i zato mi radimo na povezivanju različitih organa u tom lancu, kazala je Danica Todorov. Nasilje u porodici problem je na koji društvo mora odlučnije da reaguje. Porodica, Danica Todorov i Đenđi Selešikoja treba da pruži zaštitu i utočiše, mnogima predstavlja mesto patnje, ugnjetavanja i omalovažavanja, a često je žrtvama ugroženo zdravlje ili im je život doveden u pitanje. Broj nasilja nad decom i ženama je u porastu i zato je bitna multisektorska saradnja koju zrenjaninski Osnovni sud ostvaruje sa Policijskom upravom, Centrom za socijalni rad i Urgentnim centrom. Veliki problem je otkrivanje nasilja jer se ono često prikriva i ljudi kada primete nasilničko ponašanje, često ni ne reaguju, navela je u svom obraćanju sudija zrenjaninskog Osnovnog suda Zagorka Živankić. Načelnik odeljenja Policijske uprave Zrenjanin, Zoran Jarić izneo je podatak da je ove godine na području tog grada održano niz preventivnih edukacija na kojima su date smernice kako treba postupati u slučajevima nasilja u porodici. Nevladine organizacije takođe su dale značajan doprinos u rešavanju ovog problema na teritoriji Zrenjanina i okoline. Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra, rekla je da je prema njihovim podacima, u poslednje tri godine povećan broj žena koje su preminule od posledica nasilja, sa 20 na čak 41. Prema statističkim podacima svaka treća žena u Srbiji izložena je nekom obliku nasilja i o tome treba voditi računa, stalno, kontinuirano i bez prestanka. U tom smislu, Zrenjaninski edukativni centar aktivno se uključio u podršku Sos telefonskoj mreži, koja je dostupna 10 sati dnevno, a putem koje ženama pružamo emotivnu podršku i savete u vezi sa zaštitom i pružanjem sigurnosti, Učesnice i učesnici tribine u Zrenjaninurekla je Radoslava Aralica. U svom izlaganju, rukovodilac zrenjaninske Sigurne kuće Teodora Lazić, kazala je da je od kada je otvorena Ženska sigurna kuća u Zrenjaninu, 2009. godine, zbrinuto 309 osoba, od kojih je 169 dece. Kada prihvatimo žrtve, pomažemo im u izlasku iz kruga nasilja, obezbeđujemo im zaštitu, podršku u rešavanju pravnih pitanja i zajedno radimo na planu oporavka. U saradnji sa domovima zdravlja pružamo im zdravstvenu zaštitu bez obzira da li imaju zdravstvenu dokumentaciju. Žene koje zajedno žive u kući, jedna na drugu terapeutski utiču i deluju kroz razmenu iskustava, a zbrinuta deca se uključuju u sistem obrazovanja u najbliže škole sa kojima imamo dobru saradnju, dodala je Teodora Lazić. Kampanja „16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama započeta je 1991. Godine u svetu i od tada je obeležava preko 1700 organizacija u više od 100 država sveta. Kampanja je kao i prethodnih godina počela 25. novembra, a u Vojvodini prvom velikom konferencijom pod nazivom: “Zajedno protiv nasilja nad ženama”, koja je održana u Skupštini AP Vojvodine u organizaciji Ženske parlamentarne mreže pokrajinskog parlamenta i uz učešće svih relevantnih činioca u ovoj oblasti. Kampanja se završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi se simbolično povezao problem nasilja nad ženama sa pitanjem ljudskih prava.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.