25. 11. 2013.Najavljene aktivnosti Ženske parlamentarne mreže tokom „16. Dana aktivizma“

Ambasador Švedske i Stojanka LekićNovi Sad, 25. novembar 2013. godine - Uoči Konferencije „Zajedno protiv nasilja nad ženama“, koja je danas u organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, održana u pokrajinskom parlamentu, upriličena je konferencija za medije posvećena aktivnostima Ženske parlamentarne mreže u okviru 16. Dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Osim pomenute konferencije u Skupštini, kao prve velike akcije Ženske mreže u ovoj godini, prisutnim novinarima i javnosti, predstavljene su i aktivnosti kojima će ta mreža u saradnji sa drugim domaćim i stranim organizacijama, dati svoj doprinos u sprečavanju nasilja nad ženama. Na pres konferenciji su govorili: Stojanka Lekić, koordinatorka Ženske Parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Nj.E. Ambasador Švedske, gospodin Krister Asp, predstavnica Inicijative Mladih za ljudka prava, organizacije koja učestvuje u aktivnostima na sprečavanju nasilja nad ženama, Danijela Ranković i autorka drame „Sedam“, čija je tematika posvećena žrtvama porodičnog nasilja i njegovom sprečavanju, Heda Kraus Sjogren.Pozdravljajući ambasadora Švedske, goste i predstavnike medija, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Stojanka Lekić, zahvalila se na podršci i interesovanju za tako važnu temu, kao što je sprečavanje nasilja nad ženama, koja je objedinila brojne ženske mreže i državne institucije i organizacije u celom svetu. Ona je podsetila da je Ženska mreža u pokrajinskoj Skupštini nedavno oformljena po uzoru na primere dobre prakse u Narodnoj skupštini i drugim razvijenim parlamentima kako bi pružila parlamentarnu podršku u borbi protiv nasilja nad ženama i drugih oblika rodno zansnovanog nasilja i praktično zaokružila sve pokrajinske mehanizame koji se bave ovom značajnom temom. Obraćanje gostiju novinarimaStojanka Lekić je izrazila uverenje da će Mreža, kao najmlađi mehanizam zaštite ljudskih i ženskih prava u Vojvodini, sledeći dobru praksu, svojim aktivnostima uticati na podizanje svesti o potrebi prevencije i sprečavanja kako nasilja nad ženama tako i svih drugih oblika rodno zasnovanog nasilja i na poštovanje rodne ravnopravnosti. „Prosto je bilo normalno da nam prva velika akcija bude upravo organizacija jedne ovakve konferencije na kojoj učestvuju svi relevantni činioci. Današnji skup je samo početak naših aktivnosti u okviru obeležavanja 16. Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Narednih dana, mi ćemo kao Ženska parlamentarna mreža obići šest opština u Vojvodini gde ćemo održati niz okruglih stolova na temu borbe protiv nasilja nad ženama. Na tim skupovima, takođe će učestvovati svi relevantni činioci, od predstavnika pokrajinskih mehanizama i institucija, centara za socijalni rad, predstavnika MUP-a, lokalnih političara i predstavnika lokalnih samouprava u kojima će se okrugli stolovi održavati, medija, kao i svih zainteresovanih građanki i građana za ovu tematiku. Krajnji cilj će nam biti da svi zajedno utičemo i damo pun doprinos sprečavanju rodno zasnovanog nasilja“, kazala je Stojanka Lekić. Nj.E. Ambasador Švedske Krister Asp, istakao je da današnja poseta Novom Sadu, Vojvodini i učešće u aktivnostima vezanim za borbu protiv nasilja nad ženama za njega i njegovu zemlju ima dvostruku ulogu, i to jednu u globalnoj zaštiti ljudskih prava, a posebno prava žena kojima Švedska pridaje veliki značaj i drugu u smislu pružanja pune podrške Srbiji u ostvarivanju pomenutih prava i njenom približavanju EU. Ambasador Švedske je podsetio da je nasilje nad ženama globalni problem i da zbog toga svi zajedno moramo da vidimo kojim mehanizmima ćemo se boriti protiv tog problema. “ To je kampanja koja će se stalno odvijati. Zaštita prava žena je kamen temeljac zaštite ljudskih prava u Švedskoj i mi zato kroz različite projekte u ovoj oblasti pomažemo Srbiju “, kazao je Krister Arp. novinariProjekti uspostavljanja i primene rodne ravnopravnosti koje potpomažemo u Srbiji su jedan od ključnih faktora koje za krajnji cilj imaju ispunjavanje uslova za puno priključenje Srbije uniji, dodao je Krister Arp. „ Za nekoliko nedelja mi ćemo početi razgovore sa Srbijom o priključenju Evropskoj uniji i u tom pogledu pitanje poštovanja ljudskih prava biće u fokusu tih pregovora“, naglasio je švedski ambasador u Srbiji Krister Asp. Predstavnica Inicijative Mladih za ljudka prava, organizacije koja učestvuje u aktivnostima na sprečavanju nasilja nad ženama, Danijela Ranković istakla je dobru saradnju sa institucijama i organizacijama za zaštitu prava žena kako u Srbiji tako i u čitavom regionu zapadnog balkana, dok je autorka drame „Sedam“, čija je tematika posvećena žrtvama porodičnog nasilja i njegovom sprečavanju, Heda Kraus Sjogren pozvala sve prisutne da pogledaju ovo delo, naglašavajući da u njemu svoja iskustva nasilja nad ženama predstavljaju žene iz sedam različitih zemalja sveta a sve u cilju prevencije i edukacije u pogledu sprečavanja nasilja nad ženama.