Reţeaua Parlamentară a Femeilor în Adunarea P.A. Voivodina

Reţeaua Parlamentară a Femeilor în Adunarea P.A. Voivodina (în continuare: Reţeaua Parlamentară a Femeilor), drept grup neformal al deputatelor (indiferent de apartenenţa partinică) acţionează în vederea exercitării principiilor şi scopurilor care prezintă o garanţie a democraţiei parlamentare, supremaţiei dreptului şi libertăţilor omului. Membrele Reţelei Parlamentare a Femeilor sunt egale în ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor.

Activitatea Reţelei Parlamentare a Femeilor este stipulată prin Regulamentul Reţelei Parlamentare a Femeilor în Adunarea P.A. Voivodina. Principiile şi scopurile de program, Reţeaua Parlamentară a Femeilor le realizează în comun şi în mod unic prin promovarea drepturilor femeilor, includerea activă în procesul de adoptare a hotărârilor, precum şi în procesul de consolidare şi extindere a democraţiei în toate sferele sociale, cum sunt:

 • respectarea omului, a demnităţii, drepturilor şi libertăţilor acestuia, indiferent de apartenenţa confesională, rasială şi naţională, sex, orientarea sexuală, convingerea politică şi statutul social;
 • protecţia drepturilor muncitorilor şi muncitoarelor;
 • protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor neglijate, private de drepturi şi invalide;
 • protecţia drepturilor minorităţilor naţionale;
 • exercitarea egalităţii de şanse;
 • protecţia şi avansarea situaţiei familiei;
 • protecţia şi realizarea intereselor cetăţenelor şi cetăţenilor;
 • protecţia drepturilor patrimoniale garantate, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, educaţie, muncă, pensie, protecţia mediului şi alte drepturi;
 • stabilirea şi păstrarea orânduirii democratice, politice şi juridice în ţară, supremaţiei dreptului şi dreptăţii sociale;
 • stabilirea standardelor europene de trai pentru toate păturile sociale şi dezvoltarea socială echilibrată şi accelerată;
 • avansarea dezvoltării Provinciei Autonome Voivodina, a autoguvernării locale şi a dezvoltării regionale uniforme;
 • urmărirea adoptării şi executării hotărârilor şi prezentarea iniţiativelor.

În conformitate cu principiile şi scopurile de program, Reţeaua Parlamentară a Femeilor cooperează cu comitetele Adunării P.A. Voivodina (mai ales cu Comitetul pentru Egalitatea de Şanse), partidele politice, autoguvernările locale, sectorul neguvernamental, instituţiile de stat şi interregionale.

Organele Reţelei Parlamentare a Femeilor sunt: Adunarea şi Comitetul Executiv. Reţeaua Parlamentară a Femeilor este reprezentată şi prezentată de coordonatoare şi locţiitoarea coordonatoarei. Activitatea Reţelei Parlamentare a Femeilor este publică, prin organizarea întrunirilor publice, a tribunelor, participarea la mesele rotunde prin intermediul prezentărilor oficiale internet şi alte moduri de acţionare asupra opiniei publice a cetăţenelor şi cetăţenilor.

Prin Regulamentul Reţelei Parlamentare a Femeilor se stipulează denumirea, publicitatea activităţii, principiile şi scopurile de program, componenţa, drepturile şi obligaţiile membrelor, formele de organizare, organele de administrare, alegerea, destituirea, durata mandatului, încetarea activităţii, precum şi alte probleme de importanţă pentru activitatea Reţelei Parlamentare a Femeilor.

Regulamentul Reţelei Parlamentare a Femeilor în Adunarea P.A. Voivodina îl puteţi prelua pe următorul link: 

Regulamentul Reţelei Parlamentare a Femeilor în Adunarea P.A. Voivodina

 
 
 
 
 Membrele Reţelei Parlamentare a Femeilor, 8 noiembrie 2016
 
 
 
Membrele Reţelei Parlamentare a femeilor la şedinţa constituitvă cu oaspeţii, Čortanovci, septembrie 2013 
 

 

Contact: 

Activităţi de secretar al grupului neformal efectuează: Viktoria Covic

Теl: +381 21 487 41 68

e-mailzpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Аdresa: Adunarea Provinciei Autonome Voivodina 

Vladike Platona 1

21108 Novi Sad

Republica Serbia