Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine

Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine (u daljnjem tekstu: Ženska parlamentarna mreža), kao neformalna skupina zastupnica (bez obzira na pripadnost političkoj partiji) djeluje radi ostvarivanja načela i ciljeva koji su garant parlamentarne demokracije, vladavine prava i ljudskih sloboda. Članice Ženske parlamentarne mreže ravnopravne su u svojim pravima i obvezama.

Rad Ženske parlamentarne mreže uređen je Poslovnikom Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine. Programska načela i ciljeve Ženska parlamentarna mreža ostvaruje zajednički i jedinstveno putem promoviranja prava žena, aktivnog uključivanja u proces donošenja odluka kao i u procesu jačanja i širenja demokracije u svim društvenim sferama, kao što su:

 • poštivanje čovjeka, njegovog dostojanstva, prava i sloboda bez obzira na vjersku, rasnu i nacionalnu pripadnost, spol, spolnu orijentaciju, političko uvjerenje i socijalno stanje;
 • zaštita prava radnika i radnica;
 • zaštita prava i sloboda zapostavljenih, obespravljenih i osoba s invaliditetom;
 • zaštita prava nacionalnih manjina;
 • ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
 • zaštita i unapređenje položaja obitelji;
 • zaštita i ostvarivanje interesa građanki i građana;
 • zaštita zagarantiranih prava na vlasništvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, rad, mirovinu, okoliš i drugih prava;
 • ostvarivanje i očuvanje demokracijskog, političkog i pravnog poretka u državi, vladavine prava i socijalne pravde;
 • uspostavljanje europskih standarda življenja za sve društvene slojeve i skladnog i ubrzanog društvenog razvitka;
 • unapređenje razvitka Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvitka;
 • praćenje donošenja i izvršenja odluka i podnošenje inicijativa.

Sukladno programskim načelima i ciljevima, Ženska parlamentarna mreža surađuje s Odborima Skupštine AP Vojvodine (posebno s Odborom za ravnopravnost spolova), političkim partijama, lokalnim samoupravama, nevladinim sektorom, državnim i međuregionalnim institucijama.

Tijela Ženske parlamentarne mreže su: Skupština i Izvršni odbor. Žensku parlamentarnu mrežu predstavlja i zastupa koordinatorka i zamjenica koordinatorke. Rad Ženske parlamentarne mreže je javan, organiziranjem javnih skupova, tribina, sudjelovanjem na okruglim stolovima putem zvaničnih internetskih prezentacija i drugim načinima djelovanja na javno mnjenje građanki i građana.

Poslovnikom Ženske parlamentarne mreže uređuje se naziv, javnost rada, programska načela i ciljevi, sastav, prava i obveze članica, oblici organiziranja, tijela upravljanja, izbor, razrješenje, trajanje mandata, prestanak rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Ženske parlamentarne mreže.

Poslovnik Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine možete preuzeti na sljedećem linku:

Poslovnik Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine

 
 
 
Чланице Женске парламентарне мреже
 
Članica Ženske parlamentarne mreže, 8. studenog 2016.

 

 
Чланице Женске парламентарне мреже на оснивачком састанку са гостима. Чортановци, септембар 2013.
 
Članice Ženske parlamentarne mreže na osnivačkom sastanku s gostima, Čortanovci, rujan 2013. 
 

 

Kontakt:

Poslove tajnika neformalne skupine obavlja: Viktoria Covic

Tel: +381 21 487 41 68

e-mail: zpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21108 Novi Sad

Republika Srbija