A képviseloházi szolgálat

A Képviselőházi Szolgálat szakmai és egyéb feladatokat lát el a Képviselőház, a bizottságok, a képviselők és a képviselőcsoportok számára. A Képviselőházi Szolgálat szervezését, feladatait és munkáját A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatának szervezéséről és munkájáról szóló határozat szabályozza.

A Szolgálat munkáját a Képviselőház főtitkára irányítja.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára dr. Sandra Stojković.

Elérhetőség

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

e-mail:  sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkárhelyettese Szakállas Zsolt.


Kapcsolattartás

Тел: +381 21 487-4102

e-mail: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs 


A Szolgálaton belül különálló belső szervezési egységek – kabinet és titkárság, valamint alapvető belső egységek - főosztályok és szűkebb belső egységek alakulnak.

Különálló:

Főosztályok:


ELNÖKI KABINET

A Kabinet tevékenysége: a Képviselőház elé megvitatásra kerülő aktusok és egyéb, a Képviselőház elnökéhez és alelnökeihez intézett aktusok elemzése; a Képviselőház elnökének és alelnökeinek az állami és tartományi szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel folytatott együttműködésének megvalósításával kapcsolatos teendők szervezése és irányítása; a Képviselőház elnökének a Képviselőházban, más szervekben és szervezetekben teljesített kötelezettségeivel kapcsolatos tanácsadó tevékenység; a Képviselőház elnöke és alelnökei hivatalos utainak és nyilvános szerepléseinek megszervezése; a Képviselőház elnöke, az alelnökök és a tartományi képviselők külföldi küldöttségekkel és vendégekkel folytatott tárgyalásai anyagának előkészítése; a Képviselőház elnöke és alelnökei tisztségének ellátására vonatkozó konzulens és adminisztratív feladatok végzése.


A KÉPVISELŐHÁZ TITKÁRSÁGA

A Titkárságon a Képviselőház üléseinek előkészítéséhez és megszervezéséhez szükséges szakmai, elemzői, illetve jogi teendőket látnak el, a Főtitkár által meghozandó jogi aktusok kidolgozásával foglalkoznak, illetve egyéb szakmai és adminisztratív teendőket is ellátnak a jó közigazgatás, illetve igazgatás legkorszerűbb szabványai alapján a Képviselőház és a Képviselőházi Szolgálat munkájának fejlesztése, valamint a Képviselőházi Szolgálat hatékony irányításának elérése céljából. Továbbá, a Képviselőház és a Képviselőházi Szolgálat tevékenységi tervei mentén rövid- és hosszútávú fejlesztési stratégiák létrehozásáról gondoskodnak. Feladatkörük ezen felül a Nemzetgyűlés Szolgálatával és a regionális, illetve a helyi képviselő-testületek szolgálataival történő együttműködés fejlesztése, a Képviselőházi Szolgálat szerepének erősítése a parlament fejlődésében, illetve a Képviselőházi Szolgálat munkafolyamata és munkafeladatai serkentésére irányuló külön intézkedések és tevékenységek létrehozása és kidolgozása.

Elérhetőség

A Képviselőház Titkárságának vezetője: -

Tel: +381 21 487-

e-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs


KÉPVISELŐHÁZI ÉS MUNKATESTÜLETI ÜLÉSELŐKÉSZÍTŐ ÉS INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI RÉSZLEG

A Képviselőházi és Munkatestületi Üléselőkészítő és Információs Technológiai Részleg a Képviselőház és a Képviselőház munkatestületei és képviselőcsoportjai üléseinek előkészítéséhez és szervezéséhez kötődő  jogi-normatív, dokumentatív-analitikus és szakmai-operatív munkákat; a képviselőház gyűléseinek megtartásához szükséges anyagok beszerzését és előkészítését; a képviselőház gyűléseire hozott okiratok feldolgozását és Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelentetésének előkészítését végzi; az ülések megtartásával kapcsolatban információkat készít elő és ad át a képviselőknek, a munkatestületek és képviselőcsoportok ülésének előkészítését és szervezését látja el; szakmai segítséget ad a képviselőknek a Képviselőház ügyrendjét illetően; Képviselőházban információs technológiai fejlesztések előkészítését és adminisztrációs, programozói és karbantarói kisegítő munkálatok végzi. 

 
Képviselőházi és Munkatestületi Üléselőkészítő és Információs Technológiai Részlegben a következő szűkebb egységek alakultak ki:

a) Képviselőházi Üléselőkészítő és –Feldolgozó Osztály;

b) Munkatestületek és Képviselői Részleg;

c) Információs Technológiai Csoport.

Elérhetőség

mb. segédfőtitkár: Sandra Srdanović

Tel: +381 21 487-4903

e-mail: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

A Képviselőházi Üléselőkészítő és -feldolgozó Részleg vezetője: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkatestületek és Képviselőcsoportok Ügyintéző Részlegének vezetője: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Információs Technológia Részleg vezetője: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail:  bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


JOGI, KÁDERÜGYEK ÉS IKTATÓI RÉSZLEG

Jogi, Káderügyi és Iktatói Részleg jogi-normatív, elemző-tanulmányozó és szakmai-operatív munkát lát el a képviselőház főtitkára részére; általános és egyes aktusokkal kapcsolatos javaslatokat készít elő, amelyeket a képviselőház főtitkára hoz meg a részleg szervezésével és munkájával; emberi erőforrásokkal kapcsolatos munkák igazgatását végzik; munkával és munkaviszonnyal kapcsolatos munkákat látnak el; a Képviselőház és szolgálata keretében munkát és munkaviszonyt szabályozó törvényeket és más előírásokat követi és alkalmazza; káderterv előkészítését és kidolgozását; a foglalkoztatottak szakoktatási és továbbképzési igényeinek elemzését; kádernyilvántartás vezetését; képviselőházi elnök és alelnök igényeinek megfelelő szakmai-operatív munkákat végzi.

A Jogi, Káderügyi és Iktatói Részleget a következő alegységek alkotják:

a) Munkajogi Osztály;

b) Káder és Adminisztratív Ügyek Osztálya

   – Adminisztratív Ügyek Csoportja

v)  Iktató.

Elérhetőség

mb. segédfőtitkár: Aleksandar Jovanovićokl. közgazdász

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkajogi Osztály vezetője: -

Tel: +381 21 487-

e-mail: @skupstinavojvodine.gov.rs

A Foglalkoztatási és Adminisztrációs Osztály vezetője: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Adminisztratív teendők csoportvezetője: Milica Tepić

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Iktatóvezető: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

e-mail: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


PÉNZÜGYI TEENDŐK, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS PROTOKOLL RÉSZLEG

Pénzügyi Teendők, Régióközi Együttműködési és Protokoll Részleg pénzügyi, dokumentatív, informatikai, adminisztratív, szakmai-operatív munkákat végez; tájékoztatások, jelentések írása  és pénzügyi-anyagi munkák elemzése; médiakonferenciák szervezése és képviselőházi és munkatestületi ülések bejelentése; közvélemények előkészítése a nyilvánosság számára, médiával való kapcsolat felvétele és kacsolattartás, hazai és külföldi médiák követése és elemzése; közvélemény közzé tétele, képviselőház munkájáról szóló tájékoztatás és értesítés, valamint napi tevékenységek a képviselőház weboldalán; parlamentközi és régióközi együttműködés megvalósításának és előmozdításának munkálata és a partnerkapcsolatok régióközi gyorsabb kulturális és gazdasági fejlődése, továbbá protokollmunkák a Képviselőház elnöke, alelnökei és főtitkára számára.

Pénzügyi Teendők, Régióközi Együttműködési és Protokoll Részleget a következő szűkebb egységek alkotják:

a) Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály;

b) Nyilvánosság-kapcsolati Részleg;

c) Parlament- és Régióközi Együttműködési és Protokollosztály.

Elérhetőség

mb. segédfőtitkár: Nenad Benović, okl. közgazdász

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály vezetője: Dragana Stojanović

Tel: +381 21 487-4127

e-mail: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

A Nyilvánosság-kapcsolati Csoport főnöke: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Parlament - és Régióközi Együttműködési és Protokollosztály vezetője: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs