Ґенерални секретар Скупштини

Скупштина Автономней покраїни Войводини ма ґенералного секретара хторого менує Скупштина на предкладанє предсидателя Скупштини.

Ґенерални секретар Скупштини Автономней покраїни Войводини то др Сандра Стойкович, менована за ґенералного секретара Скупштини Автономней покраїни Войводини на схадзки хтора отримана 23. фебруара 2023. року.

Длужносци у Скупштини

  • Ґенерални секретар помага предсидательови и подпредсидательом Скупштини у пририхтованю и водзеню схадзкох, руководзи зоз Службу Скупштини, стара ше о запровадзованю актох хтори приноши Скупштина и окончує други роботи яки одредзени з Дїловнїком.
  • Ґенерални секретар за свою роботу одвичательни Скупштини и предсидательови Скупштини.

Биоґрафия

Народзена є 1987. року у Новим Садзе. Дипломовала 2010. року на Правним факултету Универзитета у Новим Садзе з просекову оцену (9,52), мастер студиї закончела на истим факултету 2011. року з просекову оцену (9,60). Докторски студиї, напрям Явне право, закончела 2016. року на матичним факултету, з одбраньованьом докторскей дисертациї под назву: „Взаємне признаванє одлукох у виновних стварох и права обвинєних особох“.

Под час студийох, попри наставних активносцох, була уключена и до звоннкаставних активносцох- участвовала на реґионалних змаганьох з тимом Правного факултета Универзитета у Новим Садзе и окончовала лєтну фахову праксу у шедзиску Народней банки Републики Сербиї, у Беоґрадзе. Попри того, була стипендиста Републичней фондациї за розвой науковей и уметнїцкей младежи, стипендиста Фонда за млади таланти РС и стипендиста Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою нєпреривно под час докторских студийох.

Була виглєдовач на проєкту Министерства просвити и науки Републики Сербиї: „Биомедицина, защита животного штредку и право“.  

Участвовала на єдней медзинародней конференциї и на двох наукових конференцийох з медзинародну учасцу. Автор є пейцох публикованих роботох.

Положела державни фахови испит по програми за високе образованє. Зоз визначованьом закончела политичну академию Фондациї „Светозар Милетич“.

Роботне искуство здобула робяци перше у приватним секторе (од 1.7.2016. до 31.1.2019. року), окончуюци роботи з обласци роботно-правних одношеньох. Роботне искуство у явним секторе здобула робяци у Городскей управи за предписаня Городу Нового Саду (у периодзе од 11.2.2019. до 11.1.2021. року, на нормативно-правних роботох и студийно-аналитичних роботох) и у Служби Скупштини Автономней покраїни Войводини у хторей була на месце помоцнїка ґенералного секретара Скупштини Автономней покраїни Войводини, од 18. януара 2021. року.

Бешедує по анґлийски, щешлїво є одата и мац є троїх дзецох.

 

Контакт

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-241

Скупштина Автономней Покраїни Войводини

Владики Платона 1

21101 Нови Сад

Република Сербия

Заменїк ґенералного секретара Скупштини

Заменїк ґенералного секретара Скупштини

Ґенерални секретар Скупштини Автономней Покраїни Войводини ма заменїка хторого менує Скупштина на предкладанє ґенералнoг секретарa Скупштини зоз написану согласносцу предсидателя Скупштини.

Заменїк ґенералного секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини то Борис Баїч, дипл. правнїк - мастер, хтори меновани за заменїка ґенералного секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини на штвартей схадзки, хтора отримана 13. новембра 2020. року.

Длужносци у Скупштини

  • Заменїк помага у роботи ґенерални секретарови Скупштини и заменює го кед є одсутни або зопарти окончовац роботи.

Биоґрафия

Народзени є 20. септембра 1982. року.

Званє дипломовани правнїк - мастер здобул на Правним факултету Универзитету у Новим Садзе. Mа положени правосудни испит, державни фахови испит по програми за високе образованє и испит за инспектора.

Приправнїцки стаж закончел 2009. року у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини - национални заєднїци. По законченю приправнїцкого стажу, засновал роботне одношенє у Покраїнским секретарияту, у хторим робел по перше менованє за заменїка ґенералного секретара Скупштини АП Войводини, октобра 2017. року. Член є испитней комисиї за покладанє державного фахового испиту за кандидатох зоз штреднїм образованьом од 2013. року.

Бул предсидатель Надпатраюцого одбору у Новосадским театре - Újvidéki Színház, Нови Сад, потим член Надпатраюцого одбору Фонду „Европски роботи“ АП Войводини, на два заводи бул член преширеного составу Покраїнскей виберанковей комисиї, як и член Роботного цела Републичней виберанковей комисиї у городзе Нови Сад за запровадзованє виберанкох за народних посланїкох Народней скупштини Републики Сербиї.

Попри сербского и мадярского язика хтори бешедує як мацерински, бешедує и анґлийски язик.

Оженєти є и оцец двоїх дзецох.


Контакт

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4143

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Автономней Покраїни Войводини

Владики Платона 1

21101 Нови Сад

Република Сербия