Secretar general al Adunării

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are secretar general pe care-l numeşte Adunarea la propunerea preşedintelui Adunării.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este dr. Sandra Stojković, numită secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în ședința ţinută pe data de 23 februarie 2023.

Îndatoririle în Adunare

  • Secretarul general îl ajută pe preşedinte şi vicepreşedinţii Adunării la pregătirea şi conducerea şedinţelor, conduce Serviciul Adunării, asigură aplicarea actelor pe care le adoptă Adunarea şi efectuează alte activităţi stabilite prin Regulament.
  • Secretarul general răspunde pentru activitatea sa Adunării şi preşedintelui Adunării.

Biografia

S-a născut în anul 1987 la Novi Sad. Şi-a luat licenţa în anul 2010 la Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad cu media (9,52), și-a finalizat studiile de masterat la aceeași facultate în anul 2011 cu media (9,60). Studiile de doctorat, specializarea Dreptul Public, le-a finalizat în anul 2016 la aceeşai facultate, susținând teza de doctorat sub titlul: „Recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală și a drepturilor inculpatului”.

În timpul studiilor, pe lângă activitățile didactice, a fost inclusă și în activități extracurriculare - a participat la competiţii regionale cu echipa Facultății de Drept a Universității din Novi Sad și a făcut un stagiu de vară la sediul Băncii Naționale a Republicii Serbia la Belgrad. A fost bursieră a Fundației Republicane pentru Dezvoltarea Tineretului Ştiințific și Artistic, bursieră a Fondului pentru Tinerele Talente al RS și bursieră a Ministerului Învăţământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice pe tot parcursul studiilor de doctorat.

A fost cercetătoare la proiectul Ministerului Învăţământului și Științei al Republicii Serbia: „Biomedicină, protecția mediului și drept”.  

A participat la o conferință internațională și la două conferințe științifice cu participare internațională. Este autoarea a cinci lucrări publicate.

A promovat examenul de stat de specialitate conform programului pentru studii superioare. A absolvit cu merite academia politică a Fundației „Svetozar Miletić”.

Şi-a dobândit experianţa în muncă lucrând mai întâi în sectorul privat (1. 7. 2016 - 31.1. 2019), îndeplinind sarcini în domeniul raporturilor juridice de muncă. În sectorul public şi-a dobândit experiența în muncă lucrând la Administrația orășenească pentru reglementări a Orașului Novi Sad (în perioada 11.2. 2019 - 11. 1.2021, la activităţi normative-juridice și activităţi de studiu analitice), și la Serviciul Adunării Provinciei Autonome Voivodina, unde a ocupat funcția de secretar general adjunct al Adunării Provinciei Autonome Voivodina, din 18 ianuarie 2021.

Vorbeşte limba engleză, este căsătorită și mamă a trei copii.

 

Contact

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia

Locţiitor al secretarului general

Locţiitor al secretarului general

Secretarul general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina are locţiitor, pe care îl numeşte Adunarea, la propunerea secretarului general al Adunării, cu avizul preşedintelui Adunării.

Locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Boris Bajić, licenţiat în drept – master, numit în funcţia de locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina la cea de-a IV-a şedinţă, ţinută pe data de 13 noiembrie 2020.

Sarcini în Adunare

  • Locţiitor îl ajută pe general secretarul Adunării în activitate sa şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitate provizorie de a-şi efectua activitatea.

Biografia

Născut pe data de 20 septembrie 1982.

Titlul licențiat în drept - master l-a obținut la Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad. A promovat examenul de capacitate jurisdicţională, examenul de stat de specialitate conform programului pentru învăţământul superior şi examenul pentru inspector.

Stagiul l-a făcut în anul 2009 la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale. După terminarea stagiaturii, a încheiat raport de muncă la Secretariatul Provincial, unde a lucrat până la numirea în funcţia de locţiitor al secretarului general al Adunării P.A. Voivodina, în octombrie 2017. Din anul 2013, este membrul comisiei de examinare pentru susținerea examenului de stat de specialitate pentru candidații cu pregătire școlară medie.

A fost președintele Comitetului de control al Teatrului novosădean - Újvidéki Színház, Novi Sad, apoi membrul Comitetului de control al Fondului „Activități europene” P.A. Voivodina, de două ori membrul componenței extinse a Comisiei Electorale Provinciale, precum și membrul Organismului de lucru al Comisiei Electorale Republicane din orașul Novi Sad pentru desfășurarea alegerilor pentru parlamentarii Adunării Naționale a Republicii Serbia.

Pe lângă limbile materne – limba sârbă și maghiară , vorbește și limba engleză.

Este căsătorit şi are doi copii.


Contact

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia