Secretar general al Adunării

Secretarul general Adunării

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are secretar general pe care-l numeşte Adunarea la propunerea preşedintelui Adunării.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Nikola Banjac, licenţiat în drept master, numit secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în prima şedinţă ţinută pe data de 31 iulie 2020.

 

Funcţia în Adunare

  • Secretarul general îl ajută pe preşedinte şi vicepreşedinţii Adunării în pregătirea şi conducerea şedinţelor, se îngrijeşte de aplicarea hotărârilor şi concluziilor Adunării, conduce Serviciul şi efectuează alte treburi prevăzute prin hotărâre şi Regulament.
  • Secretarul general pentru activitatea sa răspunde Adunării şi preşedintelui Adunării.


Biografia

S-a născut la 10 februarie 1982 la Novi Sad.

Şcoala elementară şi Liceul „Jovan Jovanović Zmaj“ le-a absolvit la Novi Sad, și studiile de bază le-a finalizat la Facultatea de Drept a Universităţii din Novi Sad, unde a obținut și titlul de jurist master. A promovat examenul de capacitate jurisdicţională şi examenul de stat pentru munca în organele de stat. A finalizat formarea inițială pentru mediatori.

La Tribunalul Superior din Novi Sad, la Departamentul de drept penal, a lucrat ca stagiar-voluntar, apoi avocat stagiar în biroul de avocaţi. Din anul 2010 a efectuat activităţi de şef al serviciului juridic şi general la Institutul Provincial pentru Protecţia Naturii, iar din anul 2013 a exercitat funcţia de locţiitor al şefului Administraţiei Orăşeneşti pentru Protecţia Mediului a Oraşului Novi Sad.

În urma Hotărârii Adunării Provinciei Autonome Voivodina din 2 iunie 2016, a ocupat funcția de secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina.

A fost membru al Comisiei electorale orăşeneşti în componenţă permanentă, iar în prezent este membru al Comisiei Electorale Provinciale în componenţă permanentă și este secretar al Comisiei Electorale Provinciale.

Este membru titular la Matica srpska din 2010. Autor al mai multor lucrări științifice și de specialitate dintre care unele au fost publicate în reviste din categoria M22 și M24.

Este coautor al emisiunii Sala de Lectură Sârbească.

Vorbeşte limba engleză.

Este căsătorit şi are doi copii.

 

Contact

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona bb

21101 Novi Sad

Republica Serbia

Locţiitor al secretarului general

Locţiitor al secretarului general

Secretarul general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina are locţiitor, pe care îl numeşte Adunarea, la propunerea secretarului general al Adunării, cu avizul preşedintelui Adunării.

Locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Boris Bajić, licenţiat în drept – master, numit în funcţia de locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina la cea de-a IV-a şedinţă, ţinută pe data de 13 noiembrie 2020.

Sarcini în Adunare

  • Locţiitor îl ajută pe general secretarul Adunării în activitate sa şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitate provizorie de a-şi efectua activitatea.

Biografia

Născut pe data de 20 septembrie 1982.

Titlul licențiat în drept - master l-a obținut la Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad. A promovat examenul de capacitate jurisdicţională, examenul de stat de specialitate conform programului pentru învăţământul superior şi examenul pentru inspector.

Stagiul l-a făcut în anul 2009 la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale. După terminarea stagiaturii, a încheiat raport de muncă la Secretariatul Provincial, unde a lucrat până la numirea în funcţia de locţiitor al secretarului general al Adunării P.A. Voivodina, în octombrie 2017. Din anul 2013, este membrul comisiei de examinare pentru susținerea examenului de stat de specialitate pentru candidații cu pregătire școlară medie.

A fost președintele Comitetului de control al Teatrului novosădean - Újvidéki Színház, Novi Sad, apoi membrul Comitetului de control al Fondului „Activități europene” P.A. Voivodina, de două ori membrul componenței extinse a Comisiei Electorale Provinciale, precum și membrul Organismului de lucru al Comisiei Electorale Republicane din orașul Novi Sad pentru desfășurarea alegerilor pentru parlamentarii Adunării Naționale a Republicii Serbia.

Pe lângă limbile materne – limba sârbă și maghiară , vorbește și limba engleză.

Este căsătorit şi are doi copii.


Contact

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona bb

21101 Novi Sad

Republica Serbia