A Képviselőház főtitkár

A Képviselőház főtitkár

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára van, akit a Képviselőház elnökének javaslatára a Képviselőház nevez ki.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára Nikola Banjac, mester okleveles jogász, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2020. július 31-én tartott első ülésén nevezett ki.

 

Képviselőházi feladatköre

  • A főtitkár segíti a Képviselőház elnökét és alelnökét a Képviselőház ülésének előkészítésében és vezetésében, irányítja a Képviselőház Szolgálatát, gondoskodik a Képviselőház aktusainak végrehajtásáról, és az ügyrendben megállapított egyéb teendőket is ellát.
  • A főtitkár a munkájáért a Képviselőháznak és a Képviselőház elnökének felel.

 

Életrajz

Nikola Banjac 1982-ben született Újvidéken.

Középiskolai tanulmányait az újvidéki Jovan Jovanović Zmaj Gimnáziumban végezte, egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán, ahol mester okleveles jogász képzettséget szerzett. Letette az igazságügyi vizsgát és az államigazgatási szervekben dolgozók állami szakvizsgáját, és elvégezte a mediátor alapképzést.

Az Újvidéki Felsőbíróság büntetőjogi osztályán volt gyakornok, majd egy ügyvédi irodában ügyvédbojtár. 2010-től a Tartományi Természetvédelmi Intézet Jogi és Általános Ügyek Szolgálatának vezetője, 2013-tól Újvidék Város Környezetvédelmi Közigazgatási Hivatalának helyettes vezetője. Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának határozata alapján 2016. június 2-tól Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkári tisztségét töltötte be.

Tagja volt az Újvidéki Városi Választási Bizottság állandó összetételének, a Tartományi Választási Bizottság állandó összetételének és titkára a Tartományi Választási Bizottságnak.

2010-től a Szerb Matica rendes tagja. Több szakmai és tudományos értekezés szerzője, melyek közül néhány M22-es és M24-es besorolású folyóiratokban jelent meg.

A Srpska čitaonica műsor társszerkesztője.

Angol nyelven beszél.

Nős, két gyermek édesapja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság

A Képviselőház főtitkárhelyettes

Заменик генералног секретара

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárának van helyettese, akit a főtitkár javaslatára a Képviselőház nevez ki a Képviselőház elnökének írásbeli jóváhagyásával.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkárhelyettese Boris Bajić, mesterfokozatú okleveles jogász, akit a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárhelyettesének 2020. november 13-án megtartott negyedik ülésen neveztek ki.


Képviselőházi feladatai

  • A főtitkárhelyettes segít a Képviselőház főtitkárnak munkájában és távolmaradása vagy teendői ellátásában való akadályoztatottsága esetén helyettesíti.

Életrajz

Boris Bajić 1982. szeptember 20-án született.

A mesterfokozatú okleveles jogász címet az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerezte meg. Letette az igazságügyi vizsgát, az egyetemi végzettségűek számára előírt program szerinti állami szakvizsgát, valamint a felügyelői vizsgát.

A gyakornoki idő letöltését követően a Tartományi Titkárságban létesített munkaviszonyt, amelyben 2017. októberéig, a Vajdaság AT Képviselőháza főtitkárhelyettesének első kinevezéséig dolgozott. 2013 óta tagja a középiskolai végzettségűek számára előírt állam szakvizsga bizottságnak.

Elnöke volt az újvidéki székhelyű Újvidéki Színház felügyelőbizottságának, majd tagja Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja felügyelőbizottságának, két ízben volt a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételének tagja, valamint a Köztársasági Választási Bizottság a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése népképviselői megválasztásának lebonyolítására Újvidék városában alakult munkatestület tagja.

Anyanyelvén, a szerben kívül beszél magyarul és angolul.

Nős, két gyermek apja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság