A Képviselőház főtitkár

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára van, akit a Képviselőház elnökének javaslatára a Képviselőház nevez ki.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára dr. Sandra Stojković, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2023. február 23-i ülésén nevezett ki főtitkárnak. 

Képviselőházi feladatkörei

  • A főtitkár segíti a Képviselőház elnökét és alelnökeit a Képviselőház üléseinek előkészítésében és vezetésében, irányítja a Képviselőház Szolgálatát, gondoskodik a Képviselőház aktusainak végrehajtásáról, és az ügyrendben megállapított egyéb teendőket is ellát.
  • A főtitkár a munkájáért a Képviselőháznak és a Képviselőház elnökének felel.

Életrajz

1987-ben született Újvidéken. Az oklevelét az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán 2010-ben szerezte meg (9,52) átlagosztályzattal, a mestertanulmányokat ugyanezen a karon 2011-ben végezte el (9,60) átlagosztályzattal. A doktori tanulmányokat ugyanezen kar Közjog tagozatán 2016-ban fejezte be, megvédve A büntetőügyekben hozott határozatok és a vádlott jogainak kölcsönös elismerése című doktori értekezését.

A tanulmányok folyamán a tanítási tevékenységek mellet a tanításon kívüli tevékenységekbe is bekapcsolódott – az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának csapatával regionális versenyeken vett részt, a nyári szakmai gyakorlatot pedig Belgrádban, a Szerb Nemzeti Bank székhelyében végezte el. Emellett, a doktori tanulmányok folyamán a Tudományos és Művészi Ifjúság Fejlesztési Köztársasági Alapítványának, az SZK Ifjú Tehetségei Alapítványának és az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium ösztöndíjasa volt.

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium Biomedicina, környezetvédelem és jog elnevezésű projektjén több évig kutatómunkát végzett. 

Részt vett egy nemzetközi tanácskozáson és két nemzetközi részvétellel szervezett tudományos tanácskozáson. Öt megjelent mű szerzője.

Felsőfokú oktatási programra vonatkozó állami szakvizsgát tett. A Svetozar Miletić Alapítvány politikai akadémiáját kiemelkedő eredménnyel végezte el.

Munkatapasztalatra elsősorban a magánszektorban (2016.7.1 – 2019.1.31.) tett szert a munkajogi viszonyok területén végzett munka révén. A közszférában szerzett munkatapasztalatra az Újvidék Város Jogszabály-ügyi Városi Közigazgatási Hivatalában (2019.2.11 – 2021.1.11 közötti időszakban a normatív – jogi teendőkben és a tanulmányi és elemző teendőkben végzett munka révén), valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatában tett szert, ahol 2021. január 18-ától kezdve Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza helyettes főtitkári helyét töltötte be.

Angol nyelven beszél, boldog házasságban él és három gyermek édesanyja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika 1

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság

A Képviselőház főtitkárhelyettes

Заменик генералног секретара

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárának van helyettese, akit a főtitkár javaslatára a Képviselőház nevez ki a Képviselőház elnökének írásbeli jóváhagyásával.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkárhelyettese Boris Bajić, mesterfokozatú okleveles jogász, akit a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárhelyettesének 2020. november 13-án megtartott negyedik ülésen neveztek ki.


Képviselőházi feladatai

  • A főtitkárhelyettes segít a Képviselőház főtitkárnak munkájában és távolmaradása vagy teendői ellátásában való akadályoztatottsága esetén helyettesíti.

Életrajz

Boris Bajić 1982. szeptember 20-án született.

A mesterfokozatú okleveles jogász címet az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerezte meg. Letette az igazságügyi vizsgát, az egyetemi végzettségűek számára előírt program szerinti állami szakvizsgát, valamint a felügyelői vizsgát.

A gyakornoki idő letöltését követően a Tartományi Titkárságban létesített munkaviszonyt, amelyben 2017. októberéig, a Vajdaság AT Képviselőháza főtitkárhelyettesének első kinevezéséig dolgozott. 2013 óta tagja a középiskolai végzettségűek számára előírt állam szakvizsga bizottságnak.

Elnöke volt az újvidéki székhelyű Újvidéki Színház felügyelőbizottságának, majd tagja Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja felügyelőbizottságának, két ízben volt a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételének tagja, valamint a Köztársasági Választási Bizottság a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése népképviselői megválasztásának lebonyolítására Újvidék városában alakult munkatestület tagja.

Anyanyelvén, a szerben kívül beszél magyarul és angolul.

Nős, két gyermek apja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika 1

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság