Generalni tajnik Skupštine

Tajnik Skupštine APV

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima generalnog tajnika koga imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Glavni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvoj sjednici 31. srpnja 2020. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica, rukovodi Službom Skupštine, skrbi se o provedbi akata koje donosi Skupština i obavlja druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

Nikola Banjac rođen je u Novom Sadu 1982. godine.

Završio je Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, a diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu, gdje je stekao i zvanje master pravnika. Položio je pravosudni ispit i državni stručni ispit za rad u državnim tijelima. Završio je osnovnu obuku za izmiritelja.

U Višem sudu u Novom Sadu, u kaznenom odjelu, radio je kao pripravnik – volonter, a zatim kao odvjetnički pripravnik u odvjetničkom uredu. Od 2010. godine obavljao je poslove voditelja Pravne i opće službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine vršio je dužnost zamjenika načelnika Gradske uprave za zaštitu okoliša Grada Novog Sada. Odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine od 2. lipnja 2016. godine, obavljao je dužnost glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Bio je član Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novog Sada u stalnom sastavu, član Pokrajinskog izbornog povjerenstva u stalnom sastavu i Tajnik Pokrajinskog izbornog povjerenstva.

Redovit je član Matice srpske od 2010. godine. Autor je i suautor više stručnih i znanstvenih radova, od kojih su neki objavljeni u časopisima kategorije M22 i M24.

Suautor je emisije Srpska čitaonica.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Kontakt

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija

Zamjenik generalnog tajnika

Zamjenik generalnog tajnika

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ima zamjenika koga imenuje Skupština na prijedlog generalnog tajnika Skupštine, uz pisanu suglasnost predsjednika Skupštine.

Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamjenika generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na četvrtoj sjednici održanoj 13. studenog 2020. godine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • Zamjenik pomaže u radu generalnom tajniku Skupštine i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove.

 

Životopis

Rođen je 20. rujna 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom tajništvu, u kom je radio do prvog imenovanja za zamjenika generalnog tajnika Skupštine AP Vojvodine, mjeseca  listopada 2017. godine. Od 2013. godine, član je ispitnog povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsjednik Nadzornog odbora u Novosadskom kazalištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Europski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinskog izbornog povjerenstva, kao i član Radnog tijela Republičkog izbornog povjerenstva u gradu Novom Sadu za provođenje izbora za narodne zastupnike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz materinje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.


Kontakt

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4143 

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija