Generalni tajnik Skupštine

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima glavnog tajnika kojega imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Glavna tajnica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je dr. Sandra Stojković, imenovana za glavnu tajnicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine.

Dužnosti u Skupštini

  • Glavni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica, rukovodi Službom Skupštine, brine se o provedbi akata koje donosi Skupština i obavlja druge poslove određene Poslovnikom.
  • Glavni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

Rođena je 1987. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu s prosječnom ocjenom 9,52, master studij završila je na istom fakultetu 2011. godine s prosječnom ocjenom 9,60. Doktorski studij, smjer Javno pravo, završila je 2016. godine na matičnom fakultetu, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uzajamno priznavanje odluka u kaznenim stvarima i prava okrivljene osobe“.

Tijekom studija, pored nastavnih aktivnosti, bila je uključena i u izvannastavne aktivnosti – sudjelovala je na regionalnim natjecanjima s timom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu i obavljala je ljetnu stručnu praksu u sjedištu Narodne banke Republike Srbije, u Beogradu. Pored toga, bila je stipendistica Republičke fondacije za razvoj znanstvenog i umjetničkog podmlatka, stipendistica Fonda za mlade talente RS i stipendistica Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja tijekom čitavog doktorskog studija.

Bila je istraživačica na projektu Ministarstva prosvjete i znanosti Republike Srbije: „Biomedicina, zaštita okoliša i pravo“.  

Sudjelovala je na jednoj međunarodnoj konferenciji i na dvije znanstvene konferencije s međunarodnim karakterom. Autorica je pet objavljenih radova.

Položila je državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje. S isticanjem je završila političku akademiju Fondacije „Svetozar Miletić“.

Radno iskustvo stekla je radeći najprije u privatnom sektoru (1. 7. 2016. do 31. 1. 2019. godine), obavljajući poslove iz područja radno-pravnih odnosa. Radno iskustvo u javnom sektoru stekla je radeći u Gradskoj upravi za propise Grada Novog Sada (u razdoblju od 11. 2. 2019. do 11. 1. 2021. godine, na normativno-pravnim i studijsko-analitičkim poslovima), i u Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojoj je bila na mjestu pomoćnice glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, od 18. siječnja 2021. godine.

Govori engleski jezik, sretno je udana i majka je troje djece.

Kontakt

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija

Zamjenik generalnog tajnika

Zamjenik generalnog tajnika

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ima zamjenika koga imenuje Skupština na prijedlog generalnog tajnika Skupštine, uz pisanu suglasnost predsjednika Skupštine.

Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamjenika generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na četvrtoj sjednici održanoj 13. studenog 2020. godine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • Zamjenik pomaže u radu generalnom tajniku Skupštine i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove.

 

Životopis

Rođen je 20. rujna 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom tajništvu, u kom je radio do prvog imenovanja za zamjenika generalnog tajnika Skupštine AP Vojvodine, mjeseca  listopada 2017. godine. Od 2013. godine, član je ispitnog povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsjednik Nadzornog odbora u Novosadskom kazalištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Europski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinskog izbornog povjerenstva, kao i član Radnog tijela Republičkog izbornog povjerenstva u gradu Novom Sadu za provođenje izbora za narodne zastupnike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz materinje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.


Kontakt

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4143 

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija