Сазив 2012-2016
Број седнице: 8
Датум одржавања: 22. 11. 2012.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,


С А З И В А М

ОСМУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 22. новембра 2012. године (четвртак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДЛОГУ РЕОРГАНИЗОВАЊА ОБАВЉАЊА ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;
  2. ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА;
  3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ,
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 11.11.2009. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

 

У прилогу Вам достављамо Записник са 6. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 25. октобра 2012.године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 13. новембар 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)