Сазив 2012-2016
Број седнице: 14
Датум одржавања: 14. 02. 2013.
Записник

14. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. фебруара 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова - Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 105 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Миливој Вребалов, др Живко Врцељ, Дамир Зобеница, Наташа Лалић, прoф. др Светлана Лукић-Петровић, Предраг Матејин, Љубиша Милосављевић, Даниел Петровић, Игор Салак, Сава Свирчевић, Савка Стратијев и Милош Шибул.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке, чије се разматрање предлаже на 14. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 13. седнице Скупштине, која је одржана 28. децембра 2012. године, достављен је посланицима уз сазив за 14. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање, Записник са 13. седнице Скупштине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила Записник са 13. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 14. седницу Скуштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ Петроварадин.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине;
 • Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине;
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири тачком дневног реда - Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири тачком дневног реда: - Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" и пет гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 14. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад;

Предлог одлуке о именовању председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско – издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласава "за" предлог усвојила.

У складу са чланом 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама:

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

У складу са чланом 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама:

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и са 18 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 14. седницу Скупштине АП Војводине.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за", 20 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДA ВОЈВОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ НОВИ САД,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ НОВИ САД,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА;

Одбор за административна и мандатна питања доставио је Скупштини листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница.

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Савету националних заједница Савет има 30 чланова, од којих се 15 бира са Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница припадника српског народа, а 15 се бира са Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница припадника мањинских националних заједница.

О сваком кандидату са листа кандидата Скупштина се посебно изјашњава, а изабрани су они кандидати са сваке листе који добију највише гласова.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Миленко Јованов, Бранислав Ристивојевић и Игор Мировић.

Након претреса приступило се изјашњавању о кандидатима са Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница припадника српског народа.

Председавајући је обавестио посланике да листа има 23 кандидата, а да се бира 15.

За посланика Срђана Завишина "за" је гласало 94 посланика, за посланика Животу Лазаревића "за" је гласало 93 посланика, за посланика Предрага Берића "за" је гласало 93 посланика, за посланика Петра Андрејића "за" је гласало 91 посланик, за посланицу Тању Докмановић "за" је гласало 92 посланика, за посланика Миливоја Вребалова "за" је гласало 92 посланика, за посланика Предрага Мијића "за" је гласало 93 посланика, за посланика Горана Пауновића "за" је гласало 92 посланика и један посланик је био "уздржан", за посланика Вељка Крстоношића "за" је гласало 18 посланика, 20 посланика је гласало "против" и четири посланика су била "уздржана", за посланика Милоша Гагића "за" је гласало три посланика, 12 посланика је гласало "против" и четири посланика је било "уздржано", за посланика Страхињу Симовића "за" је гласало два посланика, пет посланика је гласало "против" и пет посланика је било "уздржано", за посланика Александра Грмушу пет посланика је гласало "против" и два посланика су били "уздржана", за посланика Милана Влаисављевића "за" је гласало 92 посланика, за посланицу Наду Бодрожић "за" је гласало 94 посланика, за посланицу Стојанку Лекић "за" је гласало 92 посланика, за посланицу Лауру Рајновић Еветовић "за" је гласало 91 посланик, за посланика Дамира Зобеницу "за" је гласао један посланик, шест посланика је гласало "против" и један посланик је био "уздржан", за посланика Предрага Гинцуља "за" је гласало четири посланика, шест посланика је гласало "против" и један посланик је био "уздржан", за посланика Душана Јаковљева "за" је гласало 89 посланика, за посланика Уроша Кандића "за" је гласало пет посланика, седам посланика је гласало "против" и четири посланика је било "уздржано", за посланика Гавру Аврамова "за" је гласало 91 посланика, за посланицу Маријану Четојевић "за" је гласало 91 посланик, за посланика др Стевицу Деђанског "за" је гласао један посланик, четири посланика су гласали "против" и један посланик је био "уздржан".

Приступило се изјашњавању о кандидатима са Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница припадника мањинских националних заједница.

Председавајући је напоменуо, на основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Савету националних заједница, у састав Савета, из реда посланика припадника мањинских националних заједница бираних по већинском изборном систему, улазе првих девет посланика са Листе и о њима се Скупштина непосредно не изјашњава, а то су следећи посланици:

Тобиаш Јожеф, Жирош-Јанкелић Анико, Санто Роберт, Биро Иштван, Пастор Иштван, Каваи Саболч, Егереши Шандор, Мартин Злох и Бохуш Јан.

За избор преосталих 6 чланова Скупштина се изјашњава о сваком кандидату посебно са Листе кандидата за избор чланова Савета националних заједница припадника мањинских националних заједница, којих има десет.

За посланицу Пелт Илону "за" је гласало 85 посланика, за посланика Јухаса Атилу "за" је гласало осам посланика, два посланика су гласала "против" и три посланика је било "уздржано", за посланика Александра Мартона "за" је гласало два посланика и два посланика је било "уздржано", за посланика Славка Параћа "за" је гласало 84 посланика, за посланика Николу Јарамазовића "за" је гласало четири посланика, за посланика Мату Матарића "за" је гласало 87 посланика, за посланика Даниела Унгура "за" је гласало два посланика ,један посланик је гласао "против" и један посланик је био "уздржан",за посланика Даниела Петровића "за" је гласало 88 посланика , за посланицу Софију Болиновску "за" је гласало 83 посланика, за посланика Славка Раца "за" је гласало 86 посланика.

На основу резултата изјашњавања , председавајући је констатовао да је , на основу члана 4. став 6.,члана 6. и члана 7. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Савету националних заједница, Скупштина изабрала чланове Савета националних заједница , тако да Савет чине:

Посланици припадници српског народа:

 1. Срђан Завишин
 2. Живота Лазаревић
 3. Предраг Берић
 4. Петар Андрејић
 5. Тања Докмановић
 6. Миливој Вребалов
 7. Предраг Мијић
 8. Горан Пауновић
 9. Милан Влаисављевић
 10. Нада Бодрожић
 11. Стојанка Лекић
 12. Лаура Рајновић Еветовић
 13. Душан Јаковљев
 14. Гавра Аврамов
 15. Маријана Четојевић

Посланици припадници мањинских националних заједница:

 1. Тобиаш Јожеф
 2. Жирош-Јанкелић Анико
 3. Санто Роберт
 4. Биро Иштван
 5. Пастор Иштван
 6. Каваи Саболч
 7. Егереши Шандор
 8. Мартин Злох
 9. Бохуш Јан
 10. Пелт Илона
 11. Славко Параћ
 12. Мата Матарић
 13. Даниел Петровић
 14. Софија Болиновска
 15. Славко Рац.

Затим се прешло на рад по тачкама 2 до 4 дневног реда 14. Седнице Скупштине АП Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД;

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН;

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Влада АП Војводине утврдила је Амандмане на Предлоге покрајинских скупштинских одлука, који су на основу члана 143. Пословника Скупштине постали саставни део и о њима се одвојено не гласа.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин и Амандмане претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за пољопривреду.

Одбор за прописе, на предлог представника предлагача, утврдио је правно-техничке исправке у тексту Предлога и предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке.

Одбор за пољопривреду предложио Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и Амандман претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом 2.и 3.тачке дневног реда поднео је Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Уводно излагање поводом тачке 4. дневног рада поднео је др Слободан Пузовић, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Председавајући је подсетио посланике на спајање претреса поводом тачака 2 до 4 дневног реда па је затим отварио претрес по тим тачкама.

У претресу су учествовали посланици: Ладислав Томић, Маријана Четојевић, Саша Тодоровић, Саша Сантовац и Горан Јешић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду ,водопривреду и шумарство.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 20 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Затим се прешло на рад по тачкама 5 и 6 дневног реда 14. Седнице Скупштине АП Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности и доставила их Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије.

Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлоге и донесе Покрајинске скупштинске одлуке у предложеном тексту.

Уводно излагање за 5. и 6. тачку дневног реда поднео је Зоран Радоман, члан Владе Аутономне Покрајине Војводине и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Бранислав Богорошки, проф. др Павле Будаков, Игор Мировић, Маријана Четојевић, Бранислав Ристивојевић, Павле Почуч и Ненад Боровић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и четири гласа "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", седам гласова "против" и једним "уздржаним" гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и два "уздржана" гласа донела Одлуку о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласава "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу директора Педагошког завода Војводине, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу директора Педагошког завода Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању директора Педагошког завода Војводине, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласава "за" и са четири "уздржана" гласа донела Одлуку о именовању директора Педагошког завода Војводине.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ НОВИ САД;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У РЕСТРУКТУИРАЊУ НОВИ САД;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о именовању председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о именовању председника Скупштине "Дневник" холдинг АД за новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" донела Одлуку о допуни Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Посланичко питање је поставио посланик др Стевица Деђански.

Председавајући је закључио 14. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 14,23 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.