Saziv 2012-2016
Session number: 13
Date of event: 28. 12. 2012.
Minutes

13. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 28. decembra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,13 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova - Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Sava Svirčević, Dušan Jakovljev, Milan Ćuk, Uroš Kandić, Miroslav Španović i Bogdan Laban.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od pet minuta, zbog tehničkih problema u sistemu.

Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke, čije se razmatranje predlaže na 13. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa 11. i 12. sednice Skupštine, koje su održane 14. decembra 2012. godine su dostavljeni su poslanicima uz saziv za 13. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 11. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" usvojila Zapisnik sa 11. sednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 12. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasa "za" usvojila Zapisnik sa 12. sednice.

Predsednik Skupštine obavestio je poslanike da je, u skladu sa članom 52. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dana 20. decembra 2012. godine raspisao dopunske izbore za poslanika po većinskom izbornom sistemu u izbornoj jedinici 3 Apatin, izbornoj jedinici 17. Zrenjanin III i 49. Srbobran, za 17. februar 2013. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je uz saziv za 13. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 160. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Na osnovu člana 161. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se akt donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se po hitnom postupku razmotre amandmani na Predlog zakona o Razvojnom fondu AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se po hitnom postupku razmotri Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: - Utvrđivanje Predloga kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Predsedavajuću je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 13. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: - Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu. Predsedavajuću je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i tri glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 13. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 25 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
 3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ;
 4. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE;
 5. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;
 6. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Skupštini AP Vojvodine, kao predlagaču Zakona o Razvojnom fondu AP Vojvodine, dostavljeni su amandmani Vlade Republike Srbije (2 amandmana), Amandman narodnog poslanika PUPS-a Mome Čolakovića, Amandman narodnog poslanika SNS-a- Šajn Srđana, 3 amandmana narodnog poslanika SPO-DHSS Žike Gojkovića, 4 amandmana narodnih poslanika DSS-a Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića, Amandman narodnih poslanika DSS-a Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić, Jovana Palalića i Milana Lapčevića, 2 amandmana narodnog poslanika SPS-a- Zorana Kasalovića, 4 amandmana narodne poslanice URS-a Vesne Kovač, 4 amandmana narodnih poslanika URS-a -Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora radi izjašnjavanja.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada je predložila Skupštini da prihvati Amandmane Vlade Republike Srbije (dva amandmana), Amandman narodnog poslanika Mome Čolakovića, Amandman I i Amandman IV narodne poslanice Vesne Kovač i Amandman II i Amandman III narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora a da ne prihvati Amandman narodnog poslanika Šajn Srđana, 3 amandmana narodnog poslanika Žike Gojkovića, 4 amandmana narodnih poslanika DSS-a Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića, 2 amandmana narodnog poslanika Zorana Kasalovića, Amandman narodnih poslanika DSS-a Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić, Jovana Palalića i Milana Lapčevića, Amandman II i Amandman III narodne poslanice Vesne Kovač, Amandman I i Amandman IV narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora.

Dodatno obrazloženje Mišljenja Pokrajinske vlade podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio jedinstven pretres o amandmanima.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Igor Mirović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, dr Milenko Babić, Borislav Novaković, prof.dr Pavle Budakov, i dr Stevica Deđanski.

Poslanici Poslaničke grupe Pokrenimo Vojvodinu-Tomislav Nikolić, napustili su sednicu dok traje prva tačka dnevnog reda iz razloga što se dopušta pojedinim poslanicima da se ne pridržavaju odredaba Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I narodnog poslanika Žike Gojkovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 67 glasova "protiv" i šest "uzdržanih" nije prihvatila Amandman I narodnog poslanika Žike Gojkovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I narodne poslanice Vesne Kovač. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i četiri "protiv" prihvatila Amandman I narodne poslanice Vesne Kovač.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II narodne poslanice Vesne Kovač. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 64 glasa "protiv" i sedam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman II narodne poslanice Vesne Kovač.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnog poslanika Mome Čolakovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i četiri "protiv" prihvatila Amandman narodnog poslanika Mome Čolakovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnog poslanika Srđana Šajna Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 65 "protiv" nije prihvatila Amandman narodnog poslanka Srđana Šajna.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnog poslanika Žike Gojkovića na član 4. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 65 glasova "protiv" i sedam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnog poslanka Žike Gojkovića na član 4. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić, Jovana Palalića i Milana Lapčevića na član 4. Predloga zakona. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa "za", 64 "protiv" i osam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić, Jovana Palalića i Milana Lapčevića na član 4. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnog poslanika Zorana Kasalovića na član 5. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 62 "protiv" nije prihvatila Amandman narodnog poslanka Zorana Kasalovića na član 5. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 5. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa "za", 64 "protiv" i osam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 5. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 62 glasa "protiv" i osam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman I narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Vlade Republike Srbije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i tri "protiv" prihvatila Amandman I Vlade Republike Srbije.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II narodnog poslanika Žike Gojkovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 64 glasa "protiv" i osam "uzdržanih" nije prihvatila Amandman II narodnog poslanika Žike Gojkovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Vlade Republike Srbije. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i tri "protiv" prihvatila Amandman II Vlade Republike Srbije.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i tri "protiv" prihvatila Amandman II Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 12. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa "za", 64 "protiv" i devet "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 12. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 13. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa "za", 64 "protiv" i devet "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 13. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i tri "protiv" prihvatila Amandman III narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 14. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa "za", 64 "protiv" i devet "uzdržanih" nije prihvatila Amandman narodnih poslanika Ružice Igić, Sande Rašković-Ivić i Jovana Palalića na član 14. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman narodnog poslanika Zorana Kasalovića na član 15. Predloga zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 63 "protiv" nije prihvatila Amandman narodnog poslanika Zorana Kasalovića na član 15. Predloga zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III narodne poslanice Vesne Kovač. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 64 glasa "protiv" i devet "uzdržanih" nije prihvatila Amandman III narodne poslanice Vesne Kovač.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV narodne poslanice Vesne Kovač. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i tri "protiv" prihvatila Amandman IV narodne poslanice Vesne Kovač.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 63 glasa "protiv" i devet "uzdržanih" nije prihvatila Amandman IV narodnih poslanika Jelene Travar Miljević, Ane Novković, Dragane Đuković i Jožefa Šandora.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na razmatranje i donošenje.

Poslanici Srpske radikalne stranke, Saša Santovac, Marijana Četojević, Milan Ćuk, dr Stevica Deđanski i Stojan Tintor su 25. decembra 2012. godine, posle isteka roka propisanog Poslovnikom, podneli amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, pa su u smislu člana 141. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine amandmani odbačeni kao neblagovremeni, o čemu su pismeno obavešteni, od strane predsednika Skupštine.

Poslanici Pavle Počuč i Jovan Lazarov podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke poslanicima se obratio dr Bojan Pajtić, predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

Na osnovu člana 151. stav 1 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o Predlogu budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, Pavle Počuč, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Aleksandar Marton, prof. dr Branislava Belić, Milan Vlaisavljević, Bore Kutić, Ladislav Tomić, Igor Mirović, Vesna Bjelić-Francuski, Predrag Matejin, Saša Todorović, Damir Zobenica, Vladimir Soro, Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, Đorđe Milićević,potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

U nastavku sednice Skupštine, predsedavala je Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Supštine AP Vojvodine.

Predsedavajuća je odredila pauzu od 15,00 do 16,30 časova.

Predsedavajuća je otvorila pretres u pojedinostima.

Na član 8. Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneto je šesnaest amandmana.

Poslanici Pavle Počuč i Jovan Lazarov dodatno su obrazložili podnete amandmane.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman I poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 23 glasa "za", 70 "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman VI poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 23 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Pavla Počuča.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman II poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman III poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 24 glasa "za" i 71 "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman VII poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 24 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Pavla Počuča.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman IV poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 24 glasa "za" i 72 "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman III poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 24 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Pavla Počuča.

Prededavajuća je stavila na glasanje Amandman V poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 24 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman V poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasova "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Pavla Počuča.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman VI poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman VII poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Jovana Lazarova.

Prededavajuća je stavila na glasanje Amandman IX poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 72 "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman II poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Pavla Počuča.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman I poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 73 "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Amandman IV poslanika Pavla Počuča. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da Skupština sa 25 glasa "za" i 72 "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Pavla Počuča.

Na osnovu člana 41. stav 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju Budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 73 glasa "za" i 27 "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je dr Slobodan Puzović,član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milenko Babić.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 69 glasova "za" i sedam "uzdržanih" donela Odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01.01.-31.12.2011. godine, na razmartanje i usvajanje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Član Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje povodom predloga odluke podneo je Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložila da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajuća je predlog stavila na glasanje. Nakon glasanja predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 69 glasova "za", predlog usvojila.

U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, Atila Juhas, Marijana Četojević, Miloš Šibul, Predrag Amižić, Milenko Jovanov i Ujhelji Akoš.

Predsedavajuća je stavila Izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 66 glasova "za" i 18 "protiv" usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01.01.-31.12.2011. godine.


5. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE;

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju predložio je Skupštini kandidate za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na razmatranje i utvrđivanje.

Mr Maja Sedlarević, predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju dodatno je obrazložila Predlog.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština AP Vojvodine sa 80 glasova "za" i tri "protiv" utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali: Marijana Četojević, prof. dr Pavle Budakov i prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 63 glasa "za", četiri "protiv" i devet "uzdržanih" donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj AP Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno obrazloženje Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 63 glasa "za" i tri "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajuća je zaključila 13. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,41 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.