Сазив 2012-2016
Число схадзки: 12
Датум отримованя: 14. 12. 2012.
Записнїк

12. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. децембра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 17,10 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовао је 91 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Миливој Вребалов, Милан Ћук, др Миленко Бабић, Предраг Амижић, др Биро Иштван, Иван Бошњак, др Живко Врцељ, Дарко Вукоје, Предраг Гинцуљ, Егереши Шандор, Миленко Јованов, Урош Кандић, Даниел Ковачић, Боре Кутић, Предраг Матејин, Љубиша Милосављевић, Даниел Петровић, Павле Почуч, Бранислав Ристивојевић, Роберт Санто, Сава Свирчевић, мр Маја Седларевић, Светлана Селаковић, Савка Стратијев, Стојан Тинтор, Ладислав Томић, Тамаш Тот и Маријана Четојевић.

Председавајући је обавестио посланике да је седница Скупштине сазвана у складу са чланом 80. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, на предлог Покрајинске владе.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

На позив председника Скупштине, седници су присуствовали и Срђан Кружевић, в.д. директор ДОО "Електровојводина" Нови Сад и Владимир Плавшић, председник Синдиката радника Електропривреде Србије.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је уз сазив за 12. седницу.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 12. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и једним "уздржаним" гласом утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ".

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ПОСТУПКА РЕСТРУКТУРИРАЊА ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ".

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог закључака поводом најављеног поступка реструктурирања ЈП "Електропривреде Србије", на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поводом Предлога закључака поднеће Наташа Павићевић Бајић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се посланицима обрати в.д. директор ДОО "Електровојводина" Нови Сад, Срђан Кружевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" предлог усвојила.

У претресу су учествовали: Горан Гонђа, Игор Мировић, Мирослав Шпановић и Срђан Кружевић, в.д. директор ДОО "Електровојводина" Нови Сад.

У претресу је посланик Игор Мировић предложио исправку у тексту Предлога закључака наводећи да се предложи Влади Републике Србије да, поред представника Покрајинске владе и Синдикалне организације "Електровојводина" Нови Сад, у рад стручних тимова за реорганизацију ЈП "Електропривреде Србије" и раздвајање електродистрибутивне делатности, укључи и представнике Скупштине АП Војводине.

Проф. др Драгослав Петровић, представник предлагача, сагласио се са исправком коју је предложио посланик Игор Мировић, која је на тај начин постала саставни део Предлога закључака и о њој се одвојено није гласало.

Председавајући је ставио Предлог закључака на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" донела Закључке поводом најављеног поступка реструктурирања ЈП "Електропривреде Србије".

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 12. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 17,45 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.