Сазив 2012-2016
Број седнице: 11
Датум одржавања: 14. 12. 2012.

На основу члана 80. став 5. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

 


С А З И В А М

11. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 14. децембра 2012. године (петак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ОСУДИ ЗЛОЧИНА УЧИЊЕНИХ НАД ПРИПАДНИЦИМА СРПСКОГ НАРОДА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 

У прилогу Вам достављамо Записнике са 8. и 9. седнице Скупштине АП Војводине, које су одржане 22. новембра 2012. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 10. децембар 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)