Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 27
Датум отримованя: 18. 03. 2008.
Записнїк

27. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 18. марта 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,40 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Борислав Новаковић и др сци.мед. Бранислава Белић, потпредседници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Горан Јешић, Спасоје Шајиновић, Павел Северињи и Игор Мировић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, седници Скупштине су присуствовали Михаило Бркић, директор Фонда за развој АП Војводине и Горан Васић, директор Гаранцијског фонда АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је 27.седницу сазвао у року краћем од десет дана пошто су кратки рокови до почетка изборних радњи, а било је потребно размотрити у међувремену пристигле материјале.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 27. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 26. седнице Скупштине, одржане 10. марта 2008. године, достављен је посланицима уз сазив за 27. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 26. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила записник са 26. седнице Скупштине, одржане 10. марта 2008. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 27. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о оснивању Установе студентског стандарда Студентски дом "Европа"-Európa Kollégium у Новом Саду.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Утврђивање Предлога кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе.

Председавајући је предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Председавајући је обавестио Скупштину да је Посланичка група Коалиција "Заједно за Војводину", на основу члана 132. Пословника Скупштине АП Војводине, повукла из процедуре у Скупштини Предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач Закона о изменама и допунама Закона о железници.

Председник Скупштине АП Војводине Бојан Костреш је, такође, обавестио посланике да је одустао од предлога да се расправља о Закључку о изузимању компаније Нафтагас Нови Сад из Споразума који је закључен између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације.

Председавајући је предложио да се споји расправа од 1. до 15.тачке предложеног дневног реда и предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 31 гласом "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 27. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ПЕТРО КУЗМЈАК" У РУСКОМ КРСТУРУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "НИКОЛА ТЕСЛА" У ВРШЦУ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" У СУБОТИЦИ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ "УРОШ ПРЕДИЋ"-ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ШКОЛУ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ (предлагач: посланик Душан Шијан),
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ,
 20. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ (СЕПТЕМБАР 2006/2007. ГОДИНЕ),
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВНОМ НОРМИРАЊУ,
 22. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ,
 23. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 28. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПОДРЖАВАЊУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ БИОДИВЕРЗИТЕТА "COUNTDOWN 2010",
 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ВИШИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ДОМ "ЕВРОПА"-EURÓPA KOLLÉGIUM У НОВОМ САДУ,
 31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 32. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 26 гласова "против" утврдила дневни ред 27. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 26 гласова "против" предлог усвојила.

Посланик Мирко Бајић се јавио за реч због повреде члана 89. и чланова 123. до 127. Пословника Скупштине АП Војводине. Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника.Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је констатовао да је Скупштина са 37 гласова "за", 38 гласова "против" и осам уздржаних гласова одлучила да не постоји повреда Пословника.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1-15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ:

 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ,
 • ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ,
 • ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ,
 • ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ПЕТРО КУЗМЈАК" У РУСКОМ КРСТУРУ,
 • ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ,
 • ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ,
 • СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ,
 • СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ,
 • СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлоге одлука о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности домова ученика средњих школа, гимназија са домом ученика, смештаја и исхране студентских центара за период од 2007. до 2011. године и доставило их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге одлука претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлоге и Одлуке донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом тачака 1.-15. дневног реда поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за образовање и културу проф. др Јегеш Золтан.

Додатно образложење Предлога одлука дала је и проф. др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је отворио претрес по свим наведеним тачкама дневног реда.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, проф.Милијан Поповић и Томислав Богуновић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Бранково коло" у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Бранково коло" у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину, за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Вршцу за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Вршцу за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Суботици за период од 2007. до 2011. године.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Суботици за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Сомбору за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и три уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Дома ученика средњих школа у Сомбору за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Пољопривредне школе са Домом ученика у Футогу за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Пољопривредне школе са Домом ученика у Футогу за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Техничке школе са Домом ученика у Апатину за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Техничке школе са Домом ученика у Апатину за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије са Домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије са Домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије са Домом ученика за талентоване ученика "Бољаи" у Сенти за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије са Домом ученика за талентоване ученика "Бољаи" у Сенти за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије "Јан Колар" са Домом ученика у Бачком Петровцу за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Гимназије "Јан Колар" са Домом ученика у Бачком Петровцу за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Средњошколског дома у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности Средњошколског дома у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности смештаја и исхране Студентског центра у Суботици за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности смештаја и исхране Студентског центра у Суботици за период од 2007. до 2011. године.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности смештаја и исхране Студентског центра у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и четири уздржана гласа донела Одлуку о давању сагласности на Петогодишњи програм развоја делатности смештаја и исхране Студентског центра у Новом Саду за период од 2007. до 2011. године.


16. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "НИКОЛА ТЕСЛА" У ВРШЦУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Никола Тесла" у Вршцу и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Техничке школе "Никола Тесла" у Вршцу.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" У СУБОТИЦИ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Филолошке гимназије "Деже Костолањи" у Суботици.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ "УРОШ ПРЕДИЋ"-ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ШКОЛУ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ,

Посланик Душан Шијан доставио је Скупштини Предлог одлуке о одређивању Хемијско-прехрамбене и текстилне школе "Урош Предић"-Центар за континуирано образовање одраслих у Зрењанину за школу од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није прихватило Предлог одлуке посланика Душана Шијана.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да не донесе Одлуку.

Посланик Душан Шијан додатно је образложио Предлог одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Душан Шијан, Лазар Марјански, Саша Сантовац, др Вероника Бошков, Милорад Мирчић, Горан Тајдић, Златимир Момиров и проф. др Јегеш Золтан, покрајински секретар за образовање и културу.

Председавајући је изрекао опомену посланику Лазару Марјанском, због недоличног понашања на седници Скупштине и употребе увредљивих израза.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 29 гласова "за", 53 гласа "против" и четири уздржана гласа није донела Одлуку о одређивању Хемијско-прехрамбене и текстилне школе "Урош Предић"-Центар за континуирано образовање одраслих у Зрењанину за школу од изузетног значаја за Аутономну Покрајину Војводину.

 

Посланик Саша Сантовац се јавио за реч због повреде члана 87. Пословника Скупштине АП Војводине. Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника. Пошто посланик није био задовољан објашњењем, председавајући је констатовао да је Скупштина са 23 гласа "за" и 51 гласом "против" одлучила да не постоји повреда Пословника.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВНОМ НОРМИРАЊУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о правном нормирању и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је амандмане I-IV на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу на мишљење.Извршно веће је прихватило Амандман I посланика Душана Шијана, који је постао саставни део Предлога одлуке и о њему се посебно није гласало, а није прихватило амандмане II-IV на Предлог одлуке.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине Корхец др Тамаш.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је закључио претрес и ставио на гласање Амандман II посланика Душана Шијана.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 48 гласова "против" није прихватила Амандман II посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Душана Шијана. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Душана Шијана. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман IV посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 54 гласова "за", 20 гласова "против" и четири уздржана гласа донела Одлуку о правном нормирању.


20. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ (СЕПТЕМБАР 2006/2007. ГОДИНЕ),

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о спровођењу реформе покрајинске управе (септембар 2006/2007. године) на разматрање и усвајање.

Годишњи извештај претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај о спровођењу реформе покрајинске управе.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Годишњи извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" и 22 гласа "против" усвојила Годишњи извештај о спровођењу реформе покрајинске управе (септембар 2006/2007. године).


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Посланик Душан Шијан поднео је амандмане I-II на Предлог одлуке. Амандмани су достављени Извршном већу на мишљење. Извршно веће АП Војводине није прихватило амандмане посланика Душана Шијана.

Предлог одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика Душана Шијана.

Одбор за прописе, такође, је размотрио Предлог одлуке и амандмане посланика Душана Шијана и предложио Скупштини да донесе Одлуку, са новим текстом Акционог плана, као што је наведено у извештају Одбора, а да не прихвати амандмане Душана Шијана.

Уводно излагање поднео је потпредседник Извршног већа и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине Корхец др Тамаш.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Душан Шијан.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за" и 54 гласа "против" није прихватила Амандман I посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Душана Шијана на Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 54 гласа "против" није прихватила Амандман II посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио гласање Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 56 гласoва "за" , 21 гласом "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о Стратегији реформе и развоја покрајинске управе.


22. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2007.-31.12.2007. ГОДИНЕ,

Фонд за развој АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању и финансијске извештаје за период 01.01.2007.-31.12.2007. године на разматрање.

Извештај о пословању и финансијски извештаји Фонда достављени су Извршном већу на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда за развој АП Војводине.

Додатно образложење Извештаја о пословању и финансијских извештаја Фонда за развој дао је Синиша Лазић, покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: др Вероника Бошков, Ласло Гизела, проф. др Ненад Вуњак, Горан Тајдић, др Живорад Смиљанић, Душан Шијан, Саво Добранић, Душко Николић, проф. др Драгослав Петровић, Мирко Бајић, др Бранислав Блажић, Сава Свирчевић, Младен Копривица, Томислав Богуновић, Драган Бозало, Саша Сантовац, Тихомир Ђуричић, Милорад Мирчић.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 60 минута. Седница је настављена у 16,26 часова.

 

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констаовано да је присутно 74 посланика.

 

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 16 гласова "против" прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за период 01.01.2007.-31.12.2007. године.


23. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2007. ГОДИНЕ,

Управни одбор Гаранцијског фонда АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2007. године на разматрање.

Извештај о пословању Гаранцијског фонда достављен је Извршном већу на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Гаранцијског фонда АП Војводине.

Додатно образложење Извештаја о пословању и финансијских извештаја Фонда за развој дао је Синиша Лазић, покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Гаранцијског фонда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 17 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01.01.-31.12.2007. године.


24. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 13. марта 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.


25. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 13. марта 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о изменама Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.


26. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" донела Одлуку о разрешењу директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" донела Одлуку о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПОДРЖАВАЊУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ БИОДИВЕРЗИТЕТА "COUNTDOWN 2010",

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за пољопривреду и Одбор за привреду, на заједничкој седници одржаној 13. марта 2008. године утврдили су Предлог закључка о подржавању Декларације о заштити и очувању биодиверзитета "Countdown 2010" и доставили га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" донела Закључак о подржавању Декларације о заштити и очувању биодиверзитета "Countdown 2010".


29. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ВИШИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о промени назива виших школа чији је оснивач Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


30. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ДОМ "ЕВРОПА"-EURÓPА KOLLÉGIUM У НОВОМ САДУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о оснивању Установе студентског стандарда Студентски дом "Европа"-Еurópа Кollégium у Новом Саду и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о оснивању Установе студентског стандарда Студентски дом "Европа"-Еurópа Кollégium у Новом Саду.


31. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 17. марта 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке додатно је образложио Мирко Бајић, председник Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


32. тачка дневног реда: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ У КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ.

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу је, на седници одржаној 17. марта 2008.године, утврдио Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе и доставио га Скупштини на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић, Мирко Бајић и Маја Седларевић.

Председавајући је ставио Предлог кандидата на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" утврдила Предлог кандидата за именовање члана и заменика члана делегације у Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, који је достављен Министарству за државну управу и локалну самоуправу.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 17,21 часова.