Saziv 2004-2008
Broj sjednice: 27
Datum održavanja: 18. 03. 2008.
Zapisnik

27. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 18. marta 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,40 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Borislav Novaković i dr sci.med. Branislava Belić, potpredsednici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Goran Ješić, Spasoje Šajinović, Pavel Severinji i Igor Mirović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, sednici Skupštine su prisustvovali Mihailo Brkić, direktor Fonda za razvoj AP Vojvodine i Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 27.sednicu sazvao u roku kraćem od deset dana pošto su kratki rokovi do početka izbornih radnji, a bilo je potrebno razmotriti u međuvremenu pristigle materijale.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 27. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 26. sednice Skupštine, održane 10. marta 2008. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 27. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 26. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila zapisnik sa 26. sednice Skupštine, održane 10. marta 2008. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 27. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o osnivanju Ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-Európa Kollégium u Novom Sadu.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno predlog usvojila.

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 27. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Utvrđivanje Predloga kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Poslanička grupa Koalicija "Zajedno za Vojvodinu", na osnovu člana 132. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, povukla iz procedure u Skupštini Predlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Bojan Kostreš je, takođe, obavestio poslanike da je odustao od predloga da se raspravlja o Zaključku o izuzimanju kompanije Naftagas Novi Sad iz Sporazuma koji je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije.

Predsedavajući je predložio da se spoji rasprava od 1. do 15.tačke predloženog dnevnog reda i predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 31 glasom "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 27. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO KOLO" U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ-GINA" U ZRENjANINU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRŠCU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SUBOTICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA VOJVODIĆ" U KIKINDI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SOMBORU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SREDNjOŠKOLSKOG DOMA U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U SUBOTICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U VRŠCU,
 17. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA FILOLOŠKE GIMNAZIJE "DEŽE KOSTOLANjI" U SUBOTICI,
 18. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU HEMIJSKO-PREHRAMBENE I TEKSTILNE ŠKOLE "UROŠ PREDIĆ"-CENTRA ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANjE ODRASLIH U ZRENjANINU ZA ŠKOLU OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU (predlagač: poslanik Dušan Šijan),
 19. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE,
 20. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU REFORME POKRAJINSKE UPRAVE (SEPTEMBAR 2006/2007. GODINE),
 21. PREDLOG ODLUKE O PRAVNOM NORMIRANjU,
 22. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2007. DO 31.12.2007. GODINE,
 23. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31.DECEMBAR 2007. GODINE,
 24. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 25. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 26. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 27. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 28. PREDLOG ZAKLjUČKA O PODRŽAVANjU DEKLARACIJE O ZAŠTITI I OČUVANjU BIODIVERZITETA "COUNTDOWN 2010",
 29. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI NAZIVA VIŠIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 30. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI DOM "EVROPA"-EURÓPA KOLLÉGIUM U NOVOM SADU,
 31. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 32. UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 26 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 27. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 26 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanik Mirko Bajić se javio za reč zbog povrede člana 89. i članova 123. do 127. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika.Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 37 glasova "za", 38 glasova "protiv" i osam uzdržanih glasova odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1-15. tačka dnevnog reda: PREDLOZI ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE:

 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO KOLO" U NOVOM SADU,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ-GINA" U ZRENjANINU,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRŠCU,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SUBOTICI,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA VOJVODIĆ" U KIKINDI,
 • DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SOMBORU,
 • POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU,
 • TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU,
 • GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU,
 • GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI,
 • GIMNAZIJE "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU,
 • SREDNjOŠKOLSKOG DOMA U NOVOM SADU,
 • SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U SUBOTICI,
 • SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U NOVOM SADU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predloge odluka o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti domova učenika srednjih škola, gimnazija sa domom učenika, smeštaja i ishrane studentskih centara za period od 2007. do 2011. godine i dostavilo ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge odluka prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predloge i Odluke donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom tačaka 1.-15. dnevnog reda podneo je član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu prof. dr Jegeš Zoltan.

Dodatno obrazloženje Predloga odluka dala je i prof. dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je otvorio pretres po svim navedenim tačkama dnevnog reda.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, prof.Milijan Popović i Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić-Gina" u Zrenjaninu, za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić-Gina" u Zrenjaninu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Vršcu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Vršcu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Subotici za period od 2007. do 2011. godine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Subotici za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" u Kikindi za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" u Kikindi za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Somboru za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i tri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Doma učenika srednjih škola u Somboru za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Poljoprivredne škole sa Domom učenika u Futogu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Poljoprivredne škole sa Domom učenika u Futogu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Tehničke škole sa Domom učenika u Apatinu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Tehničke škole sa Domom učenika u Apatinu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije sa Domom učenika "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije sa Domom učenika "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenika "Boljai" u Senti za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije sa Domom učenika za talentovane učenika "Boljai" u Senti za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije "Jan Kolar" sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Gimnazije "Jan Kolar" sa Domom učenika u Bačkom Petrovcu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Srednjoškolskog doma u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti Srednjoškolskog doma u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti smeštaja i ishrane Studentskog centra u Subotici za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti smeštaja i ishrane Studentskog centra u Subotici za period od 2007. do 2011. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti smeštaja i ishrane Studentskog centra u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o davanju saglasnosti na Petogodišnji program razvoja delatnosti smeštaja i ishrane Studentskog centra u Novom Sadu za period od 2007. do 2011. godine.


16. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U VRŠCU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole "Nikola Tesla" u Vršcu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole "Nikola Tesla" u Vršcu.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA FILOLOŠKE GIMNAZIJE "DEŽE KOSTOLANjI" U SUBOTICI,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Filološke gimnazije "Deže Kostolanji" u Subotici i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Filološke gimnazije "Deže Kostolanji" u Subotici.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU HEMIJSKO-PREHRAMBENE I TEKSTILNE ŠKOLE "UROŠ PREDIĆ"-CENTAR ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANjE ODRASLIH U ZRENjANINU ZA ŠKOLU OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU,

Poslanik Dušan Šijan dostavio je Skupštini Predlog odluke o određivanju Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić"-Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih u Zrenjaninu za školu od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije prihvatilo Predlog odluke poslanika Dušana Šijana.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da ne donese Odluku.

Poslanik Dušan Šijan dodatno je obrazložio Predlog odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Dušan Šijan, Lazar Marjanski, Saša Santovac, dr Veronika Boškov, Milorad Mirčić, Goran Tajdić, Zlatimir Momirov i prof. dr Jegeš Zoltan, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu.

Predsedavajući je izrekao opomenu poslaniku Lazaru Marjanskom, zbog nedoličnog ponašanja na sednici Skupštine i upotrebe uvredljivih izraza.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 29 glasova "za", 53 glasa "protiv" i četiri uzdržana glasa nije donela Odluku o određivanju Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole "Uroš Predić"-Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih u Zrenjaninu za školu od izuzetnog značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

 

Poslanik Saša Santovac se javio za reč zbog povrede člana 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. Predsedavajući je dao objašnjenje o povredi Poslovnika. Pošto poslanik nije bio zadovoljan objašnjenjem, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 23 glasa "za" i 51 glasom "protiv" odlučila da ne postoji povreda Poslovnika.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRAVNOM NORMIRANjU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o pravnom normiranju i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je amandmane I-IV na Predlog odluke. Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću na mišljenje.Izvršno veće je prihvatilo Amandman I poslanika Dušana Šijana, koji je postao sastavni deo Predloga odluke i o njemu se posebno nije glasalo, a nije prihvatilo amandmane II-IV na Predlog odluke.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine Korhec dr Tamaš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio na glasanje Amandman II poslanika Dušana Šijana.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 48 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Dušana Šijana. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Dušana Šijana. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasova "za", 20 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa donela Odluku o pravnom normiranju.


20. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU REFORME POKRAJINSKE UPRAVE (SEPTEMBAR 2006/2007. GODINE),

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave (septembar 2006/2007. godine) na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" i 22 glasa "protiv" usvojila Godišnji izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave (septembar 2006/2007. godine).


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Poslanik Dušan Šijan podneo je amandmane I-II na Predlog odluke. Amandmani su dostavljeni Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije prihvatilo amandmane poslanika Dušana Šijana.

Predlog odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika Dušana Šijana.

Odbor za propise, takođe, je razmotrio Predlog odluke i amandmane poslanika Dušana Šijana i predložio Skupštini da donese Odluku, sa novim tekstom Akcionog plana, kao što je navedeno u izveštaju Odbora, a da ne prihvati amandmane Dušana Šijana.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine Korhec dr Tamaš.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Šijan.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za" i 54 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Dušana Šijana na Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za" i 54 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio glasanje Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 56 glasova "za" , 21 glasom "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave.


22. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2007.-31.12.2007. GODINE,

Fond za razvoj AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje za period 01.01.2007.-31.12.2007. godine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Fonda dostavljeni su Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Dodatno obrazloženje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Fonda za razvoj dao je Siniša Lazić, pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Veronika Boškov, Laslo Gizela, prof. dr Nenad Vunjak, Goran Tajdić, dr Živorad Smiljanić, Dušan Šijan, Savo Dobranić, Duško Nikolić, prof. dr Dragoslav Petrović, Mirko Bajić, dr Branislav Blažić, Sava Svirčević, Mladen Koprivica, Tomislav Bogunović, Dragan Bozalo, Saša Santovac, Tihomir Đuričić, Milorad Mirčić.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 60 minuta. Sednica je nastavljena u 16,26 časova.

 

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i konstaovano da je prisutno 74 poslanika.

 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 16 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.01.2007.-31.12.2007. godine.


23. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2007. GODINE,

Upravni odbor Garancijskog fonda AP Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za period 01.01.-31.12.2007. godine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda dostavljen je Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Dodatno obrazloženje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Fonda za razvoj dao je Siniša Lazić, pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i 17 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.01.-31.12.2007. godine.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 13. marta 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 50 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.


25. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 13. marta 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


26. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" donela Odluku o razrešenju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


27. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" donela Odluku o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA O PODRŽAVANjU DEKLARACIJE O ZAŠTITI I OČUVANjU BIODIVERZITETA "COUNTDOWN 2010",

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za poljoprivredu i Odbor za privredu, na zajedničkoj sednici održanoj 13. marta 2008. godine utvrdili su Predlog zaključka o podržavanju Deklaracije o zaštiti i očuvanju biodiverziteta "Countdown 2010" i dostavili ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" donela Zaključak o podržavanju Deklaracije o zaštiti i očuvanju biodiverziteta "Countdown 2010".


29. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI NAZIVA VIŠIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o promeni naziva viših škola čiji je osnivač Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.


30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI DOM "EVROPA"-EURÓPA KOLLÉGIUM U NOVOM SADU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o osnivanju Ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-Európa Kollégium u Novom Sadu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o osnivanju Ustanove studentskog standarda Studentski dom "Evropa"-Európa Kollégium u Novom Sadu.


31. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 17. marta 2008. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dodatno je obrazložio Mirko Bajić, predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


32. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE U KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE.

Odbor za evropske integracije i međunarodnu regionalnu saradnju je, na sednici održanoj 17. marta 2008.godine, utvrdio Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović, Mirko Bajić i Maja Sedlarević.

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" utvrdila Predlog kandidata za imenovanje člana i zamenika člana delegacije u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji je dostavljen Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 17,21 časova.