Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 27
Датум отримованя: 18. 03. 2008.

На основу члана 79. став 3. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Сазивам
27. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 18. марта 2008. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО" У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ-ГИНА" У ЗРЕЊАНИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "НИКОЛА ВОЈВОДИЋ" У КИКИНДИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У АПАТИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ПЕТРО КУЗМЈАК" У РУСКОМ КРСТУРУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2011. ГОДИНЕ,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "НИКОЛА ТЕСЛА" У ВРШЦУ,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" У СУБОТИЦИ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ "УРОШ ПРЕДИЋ"-ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗРЕЊАНИН ЗА ШКОЛУ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ (предлагач: посланик Душан Шијан),
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ И РАЗВОЈА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ,
 20. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ РЕФОРМЕ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ (СЕПТЕМБАР 2006/2007. ГОДИНЕ),
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВНОМ НОРМИРАЊУ,
 22. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ,
 23. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ,
 26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 28. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ,
 29. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПОДРЖАВАЊУ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ БИОДИВЕРЗИТЕТА "COUNTDOWN 2010".

У прилогу Вам достављамо записник са 26. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 10. марта 2008. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 14. март 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш