Convocation 2004 - 2008
Session number: 27
Date of event: 18. 03. 2008.

Na osnovu člana 79. stav 3. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sazivam
27. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 18. marta 2008. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "BRANKOVO KOLO" U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "ANGELINA KOJIĆ-GINA" U ZRENjANINU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRŠCU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SREMSKOJ MITROVICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SUBOTICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA "NIKOLA VOJVODIĆ" U KIKINDI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SOMBORU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI POLjOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U APATINU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" U SENTI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI GIMNAZIJE "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SREDNjOŠKOLSKOG DOMA U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U SUBOTICI ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PETOGODIŠNjI PROGRAM RAZVOJA DELATNOSTI SMEŠTAJA I ISHRANE STUDENTSKOG CENTRA U NOVOM SADU ZA PERIOD OD 2007. DO 2011. GODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U VRŠCU,
 17. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA FILOLOŠKE GIMNAZIJE "DEŽE KOSTOLANjI" U SUBOTICI,
 18. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU HEMIJSKO-PREHRAMBENE I TEKSTILNE ŠKOLE "UROŠ PREDIĆ"-CENTRA ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANjE ODRASLIH ZRENjANIN ZA ŠKOLU OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA AUTONOMNU POKRAJINU VOJVODINU (predlagač: poslanik Dušan Šijan),
 19. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STRATEGIJI REFORME I RAZVOJA POKRAJINSKE UPRAVE,
 20. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU REFORME POKRAJINSKE UPRAVE (SEPTEMBAR 2006/2007. GODINE),
 21. PREDLOG ODLUKE O PRAVNOM NORMIRANjU,
 22. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2007. DO 31.12.2007. GODINE,
 23. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31.DECEMBAR 2007. GODINE,
 24. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 25. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 26. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 27. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 28. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI,
 29. PREDLOG ZAKLjUČKA O PODRŽAVANjU DEKLARACIJE O ZAŠTITI I OČUVANjU BIODIVERZITETA "COUNTDOWN 2010".

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 26. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 10. marta 2008. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 14. mart 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš