Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 26
Датум отримованя: 10. 03. 2008.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Сазивам
26. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 10. марта 2008. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
 3. ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,
 6. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ВОЛОНТИРАЊУ,
 7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЛОНТИРАЊУ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА "ФОРУМ"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ-ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ,
 16. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 25. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22.августа 2007. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 29. фебруар 2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш