Convocation 2004 - 2008
Session number: 26
Date of event: 10. 03. 2008.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sazivam
26. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 10. marta 2008. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 3. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO,
 6. PREDLOG DEKLARACIJE O VOLONTIRANjU,
 7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKONA O VOLONTIRANjU,
 8. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH MAĐARA,
 9. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,
 10. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA,
 11. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA,
 12. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,
 13. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU IZDAVAČKOG ZAVODA "FORUM"-FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET,
 14. PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU DELA SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA IZDAVANjE NOVINA POKRAJINSKOG ZNAČAJA,
 15. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE-CENTRA ZA PRIVREDNO-TEHNOLOŠKI RAZVOJ VOJVODINE,
 16. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 17. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 18. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 19. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 25. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22.avgusta 2007. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 29. februar 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš