Сазив 2012-2016
Број седнице: 6
Датум одржавања: 25. 10. 2012.
Записник

шесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 25. октобра 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова-Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Јелена Балашевић, др Иштван Биро, Горан Гонђа, Срђан Завишин, Боре Кутић, Богдан Лабан, Зоран Младеновић, Адам Паљов, лаура Рајновић-Еветовић, др Лазар рачић, Владимир Соро, Золтан такач, проф. др Илија Ћосић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога покрајинске скупштинске одлуке, чије је разматрање предложено на 6. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Амижић Предрагу са Изборне листе Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије).

Записник са 5. седнице Скупштине, која је одржана 04.октобра 2012. године достављен je посланицима уз сазив за 6. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 5. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", шест гласова "против" и једним "уздржаним" гласом усвојила записник са 5. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 6. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 160. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

На основу члана 161. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 38 гласова "против" предлог усвојила.

Посланик Игор Мировић јавио се за реч због повреде Пословника. У свом излагању је указао на повреду члана 160. Пословника. Председавајући је ставио на гласање да ли постоји повреда члана 160. Пословника. Након гласања, председавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника пошто је "за" гласало 36, а "против" је гласало 65.

Посланик Саша Сантовац јавио се за реч због повреде Пословника. У свом излагању је указао на повреду члана 160. Пословника. Председавајући је ставио на гласање да ли постоји повреда члана 160. Пословника. Након гласања, председавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника пошто је "за" гласало 37, а "против" је гласало 66.

Посланик Мирослав Шпановић јавио се за реч због повреде Пословника. У свом излагању је указао на повреду члана 160. Пословника. Председавајући је ставио на гласање да ли постоји повреда члана 160. Пословника. Након гласања, председавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника пошто је "за" гласало 37, а "против" је гласало 67.

Посланичка група Савез војвођанских Мађара предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о допуни Закона о буџетском систему са текстом за Предлог закона.

Представник предлагача, Иштван Пастор, образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 36 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за привреду предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Извештај о пословању за 2011. годину Туристичке организације Војводине. Председавајући је је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 26 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора “Дневник” Холдинг АД за новинско-издавачку делатност Нови Сад. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине и Посланичка група “Избор за бољу Војводину“ доставиле су предлоге за измену састава појединих одбора и предложиле , на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа "за" и осам гласова "против" предлог усвојила.

Посланик Миленко Јованов предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог закључка о неопходности усклађивања Статута Аутономне Покрајине Војводине и других аката Скупштине и Владе Аутономне Покрајине Војводине са Уставом Србије и Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Миленко Јованов образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 38 гласова "за" и 66 гласова "против" предлог није усвојила.

Посланик Бранислав Ристивојевић предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог закључка о стављању ван снаге Покрајинске скупштинске одлуке о Војвођанској академији наука и уметности.

Посланик Бранислав Ристивојевић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за" и 65 гласова "против" предлог није усвојила.

Посланик Миленко Јованов предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Предлог закључка о обавези Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине да достави извештаје о раду и пословању за 2009; 2010 и 2011.годину.

Посланик Миленко Јованов образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Предлог закључка је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључка, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за" и 66 гласова "против" предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Хитно увођење социјалних карти грађана, одлагање или отпис месечних рачуна као и пружање материјалне помоћи најугроженијим грађанима, програм стимулације запошљавања у АП Војводини са предлогом Закључака.

Посланица Маријана Четојевић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Материјал са Предлогом закључака је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога закључака, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 33 гласа "за" и 65 гласова "против" предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 6. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда: -Анализа безбедоносног стања у АП Војводини.

Посланик Саша Сантовац образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Анализа је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Анализе, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се размотри и без мишљења Покрајинске владе. па стављам на гласање предлог да Скупштина размотри Анализу без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 35 гласова "за" и 64 гласа "против" предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 6. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 35 гласова "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА;
 5. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2011. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО–ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада је утврдила Амандмане I-IV на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета за 2012.годину који су, на основу члана 143. Пословника, постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено не гласа.

Посланици Милан Ћук, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Стојан Тинтор и Стевица Деђански поднели су Амандмане I-VIII на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила Амандмане I-VIII посланика.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори нису имали примедби.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке у делу који се односи на расходе којима се финансирају делатности из делокруга одбора и амандмане I, IV и V претходно је размотрио и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор није имао примедби и предложио Скупштини да не прихвати амандмане I, IV и V.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане I-VIII претходно су размотрили Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије и предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Члан Одбора зa здравство, социјалну политику и рад, Стевица Деђански, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Члан Одбора зa буџет и финансије, Јован Лазаров, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднели су др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе и Зоран Радоман,члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за финансије.

На основу члана 151. став 1 Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу ребаланса буџета на седници Скупштине претрес се води у начелу и у појединостима.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали:Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Стевица Деђански, Јован Лазаров, Маријана Четојевић, Акош Ујхељи, Весна Бјелић-Француски, Ладислав Томић,Ненад Боровић, Миленко Јованов, Саша Сантовац, проф. др Бранислава Белић, Нада Бодрожић, Стојанка Лекић и Милан Ћук.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,30 до 15, 42 часова.

Након паузе, председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 5. Предлога Покрајинске скупштинске одлуке поднето је осам амандмана.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су: Милан Ћук, Саша Сантовац, Маријана Четојевић и Стевица Деђански.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Стевице Деђанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман VIII посланика Стевице Деђанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за" и 64 гласа "против" није прихватила Амандман VI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман II посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за" и 64 гласа "против" није прихватила Амандман I посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 27 гласова "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман IV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман V посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 28 гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман VII посланика Стојана Тинтора.

На основу члана 41.став 3. Статута АП Војводине, а у вези члана 152 Пословника Скупштине АП Војводине о доношењу ребаланса буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 28 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.

 


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ДА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ БУДЕ ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ТЕКСТОМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА;

Посланичка група Савез војвођанских Мађара доставила је Скупштини АП Војводине Предлог да Скупштина Аутономне Покрајине Војводине буде предлагач Закона о допуни Закона о буџетском систему, са текстом за Предлог закона, на разматрање и утврђивање.

Предлог да Скупштина буде предлагач Закона са текстом за Предлог закона достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Предлог да Скупштина буде предлагач, са текстом за Предлог закона, претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за буџет и финансије и Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине. Одбори су предложили Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и утврди текст Предлога закона.

Члан Одбора зa сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине, Миленко Јованов, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Иштван Пастор, представник предлагача, додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач закона.

Проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Покрајинске владе, додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач закона.

Ненад Боровић, председник Одбора за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине додатно је образложио разлоге због којих Скупштина треба да прихвати да буде предлагач закона.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу да Скупштина буде предлагач закона.

У претресу су учествовали:Миленко Јованов, Саша Сантовац, Александар Мартон, проф. др Павле Будаков, Иштван Пастор, Игор Мировић и Мартин Злох.

Председавајући је ставио Предлог да Скупштина буде предлагач Закона о допуни Закона о буџетском систему на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и десет гласова "против" прихватила да буде предлагач Закона.

Пошто је Скупштина прихватила да буде предлагач Закона, на основу члана 168. став 1. Пословника Скупштине, председавајући је отворио претрес о тексту за Предлог закона.

Председавајући је ставио текст Предлога закона на гласање.

На основу члана 168. став 1. Пословника о тексту за Предлог закона гласа се у целини.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 13 гласова "против" утврдила Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, који је достављен Народној скупштини Републике Србије, на разматрање и одлучивање.

Скупштину АП Војводине, у складу са чланом 29. Пословника Скупштине АП Војводине, представља председник Скупштине АП Војводине, те је, у складу са чланом 168. став 2. Пословника, за представника Скупштине, као предлагача, у Народној скупштини Републике Србије, одређен Иштван Пастор и овлашћен да прихвати амандмане којима се не мења суштина Предлога.

 


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕМИТОВАЊА ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАДИ ЈАЧАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење по хитном поступку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Члан Одбора зa прописе, Владимир Галић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Уводно излагање поводом Предлога Покрајинске скупштинске одлуке поднео је Зоран Радоман, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Владимир Галић, Стевица Деђански, др Горан Латковић, Павле Почуч, Саша Сантовац, Саша Тодоровић, Милан Влаисављевић и Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је, у складу са чланом 81. Пословника, ставио на гласање предлог да Скупштина настави са радом и после 19 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 12 гласова "против" предлог прихватила.

Председавајући је ставио Предлог Покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 23 гласа "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине.

 


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Павле Будаков и Стојанка Лекић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра.

 


5. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2011. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин доставило је Скупштини АП Војводине Одлуку о расподели добити за 2011. годину на разматрање и давање сагласности.

Одлука о расподели добити за 2011. годину достављена је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности и Предлог закључка.

Одлуку о расподели добити за 2011. годину и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку давању сагласности и Закључак.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Атила Јухас, Предраг Гинцуљ и др Горан Латковић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и седам гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2011. годину Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и шест гласова "против" донела

З А К Љ У Ч А К

Обавезује се Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин да део добити за 2011.годину, која остаје јавном предузећу користи за подизање нових шума (за проширену репродукцију).

 


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2011. годину, на разматрање.

Покрајинска влада размотрила је и прихватила Извештај о пословању на седници одржаној 5. септембра 2012.године.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Члан Одбора зa привреду, Павле Почуч у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Павле Почуч, Наташа Лалић, Стевица Деђански, Владимир Галић и Предраг Гинцуљ.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и девет гласова "против" прихватила Извештај о пословању за 2011. годину Туристичке организације Војводине.

 


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АД ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ;

Одбор за информисање утврдио је Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг АД за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг АД за новинско-издавачку делатност.


8. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине и Посланичка група "Избор за бољу Војводину" доставиле су Скупштини АП Војводине Предлоге за измену Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и једним "уздржаним" гласом прихватила предлог.

Председавајући је ставио Предлог Посланичке групе „Избор за бољу Војводину“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и једним "уздржаним" гласом предлог прихватила.

Председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио Шесту седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,53 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.