Сазив 2004-2008
Број седнице: 25
Датум одржавања: 22. 08. 2007.
Записник

25. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 22. августа 2007. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 15,10 часова.

Седницом Скупштине председавали су Бојан Костреш, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и Борислав Новаковић, потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Мита Аврамов, проф. др Ђорђе Башић, Дејан Чапо, мр Ђерђ Озер, Милан Дунђерски, Горан Јешић, Милан Мицић, Горан Милковић, Стеван Мишковић, Александар Николић, Спасоје Шајиновић, Павел Северињи, Донка Станчић, Перо Врањеш и др Ненад Вуњак.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника, седници Скупштине су присуствовали и Марта Такач, директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и Бранислав Радановић, директор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајући је обавестио посланике да је 25. седницу сазвао, на предлог Извршног већа АП Војводине и по сопственој иницијативи, у року краћем од десет дана, пошто је неопходно донети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину како би се обезбедили услови за несметано финансирање функција Покрајине.Такође, потребно је дати сагласност на одлуке о расподели добити Јавних предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и "Воде Војводине" Нови Сад, као и дати сагласност на промену назива средњих школа, с обзиром на почетак нове школске године.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 25. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 23. седнице Скупштине, одржане 15. маја 2007. године, и у наставку 05. јуна 2007. године и записник са 24. седнице Скупштине, одржане 05. јуна 2007. године достављени су посланицима уз сазив за 25. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 23. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 27 гласова "против" усвојила записник са 23. седнице Скупштине, одржане 15. маја 2007. године, и у наставку 05. јуна 2007. године.

Председавајући је ставио на гласање записник са 24. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 26 гласова "против" усвојила записник са 24. седнице Скупштине, одржане 05.јуна 2007. године.

Председавајући је изрекао опомену посланику Ђула Ласлу због недоличног понашања на седници Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, Снежана Лакичевић-Стојачић поднела оставку на функцију члана Извршног већа и покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова, због избора на функцију државног секретара у Министарству рада и социјалне политике.

Председавајући је констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Снежани Лакичевић-Стојачић престала функција члана Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова, због поднете оставке, са 08. јуном 2007. године.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на основу предлога Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Предлог за верификацију мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Браниславу Јеремићу у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 25. седницу Скупштине АП Војводине.

Посланик Ђула Ласло јавио се за реч због повреде члана 47. Пословника Скупштине АП Војводине.Председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да није дошло до повреде Пословника пошто је "за" гласало 33 посланика, "против" је гласало 39 посланика, а од гласања се уздржало 19 посланика.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

  • Избор заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, којег је предложио председник Извршног већа АП Војводине, а који је достављен посланицима 14. јуна 2007. године и
  • Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 37 гласова "за", 49 гласова "против" и осам уздржаних гласова није усвојила предлог.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 25. седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2006. ГОДИНУ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ
  4. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНУ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" У БЕЛОЈ ЦРКВИ,
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "ЛАЗАР НЕШИЋ" У СУБОТИЦИ,
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ТЕМЕРИНУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 27 гласова "против" утврдила дневни ред 25. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 27 гласова "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење по хитном поступку.

Посланици у Скупштини АП Војводине Душан Шијан и Душан Кузман су поднели амандмане на Предлог одлуке.Посланик Душан Кузман је повукао Амандман, а Амандман посланика Душана Шијана је достављен Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није прихватило Амандман посланика Душана Шијана.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио да Скупштина размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднели су мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине и мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици:Игор Мировић, Томислав Богуновић, проф. др Драгослав Петровић, др Бошков Вероника, Ласло Гизела, Горан Тајдић, прим. др спец. мед. Бранислава Белић, др Живорад Смиљанић, Весна Фабрик, Никола Ћировић, Милорад Мирчић, Милош Гагић, Борислав Капор, Руње Дујо,Маја Седларевић, Горан Васић, Душан Шијан, Саша Сантовац, Милан Алексић,Лазар Марјански, Ваш Тибор, др Велибор Радусиновић, Душан Кузман, Стеван Кесејић, Рајко Мрђа, Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије,Милорад Ђурић, покрајински секретар за информације, Драган Сурдучки, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Јовица Ђукић, члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије и мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је посланицима предложио да Скупштина настави са радом док се не заврши рад по утврђеном дневном реду.Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

Председавајући је ставио на гласање Амандман посланика Душана Шијана на нови члан 5. Предлога одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 55 гласова "против" и два уздржана гласа није прихватила Амандман посланика Душана Шијана.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање у целини.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.


2. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2006. ГОДИНУ,

Управни одбор Јавног предузећа «Војводинашуме» на седници одржаној 23.04.2007. године усвојио је Извештај о пословању Јавног предузећа за 2006. годину, који је, на основу члана 10. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа доставио Скупштини АП Војводине на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 20 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2006. годину.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин о расподели добити за 2006. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду.Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Томислав Богуновић и Такач Марта, директор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за", 20 гласова "против" и 31 уздржаним гласом није донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин о расподели добити за 2006. годину.


4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНУ,

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад усвојио је Извештај о резултатима пословања Јавног водопривредног предузећа за 2006. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о резултатима пословања достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Извештај је претходно размотрио Одбор за пољопривреду.Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о резултатима пословања на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 53 гласа "за" и једним гласом "против" прихватила Извештај о резултатима пословања Јавног водопривредног предузећа за 2006. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за пољопривреду.Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о резултатима пословања на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

На предлог посланика Душана Шијана, утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и председавајући је констатовао да је присутно 67 посланика.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" У БЕЛОЈ ЦРКВИ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Гимназије "Јован Цвијић" у Белој Цркви и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбори су предложили Скупштини размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Душан Шијан, Томислав Богуновић и проф. др Светлана Лукић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 36 гласова "за", шест гласова "против" и 13 уздржаних гласова донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Гимназије "Јован Цвијић" у Белој Цркви.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "ЛАЗАР НЕШИЋ" У СУБОТИЦИ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Хемијско-технолошке средње школе "Лазар Нешић" у Суботици и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 48 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Хемијско-технолошке средње школе "Лазар Нешић" у Суботици.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ТЕМЕРИНУ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке школе у Темерину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Техничке школе у Темерину.


Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду,прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА.

Посланичко питање у усменом облику поставили су посланици: Дарија Шајин и Никола Ћировић (два посланичка питања).

Посланичко питање у писаном облику поставио је посланик Рајко Мрђа.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,21 часова.