Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 25
Dátum konania: 22. 08. 2007.
Zápisnica

25. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održana je 22. avgusta 2007. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 15,10 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Mita Avramov, prof. dr Đorđe Bašić, Dejan Čapo, mr Đerđ Ozer, Milan Dunđerski, Goran Ješić, Milan Micić, Goran Milković, Stevan Mišković, Aleksandar Nikolić, Spasoje Šajinović, Pavel Severinji, Donka Stančić, Pero Vranješ i dr Nenad Vunjak.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na poziv predsednika, sednici Skupštine su prisustvovali i Marta Takač, direktor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i Branislav Radanović, direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 25. sednicu sazvao, na predlog Izvršnog veća AP Vojvodine i po sopstvenoj inicijativi, u roku kraćem od deset dana, pošto je neophodno doneti Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu kako bi se obezbedili uslovi za nesmetano finansiranje funkcija Pokrajine.Takođe, potrebno je dati saglasnost na odluke o raspodeli dobiti Javnih preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i "Vode Vojvodine" Novi Sad, kao i dati saglasnost na promenu naziva srednjih škola, s obzirom na početak nove školske godine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 25. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 23. sednice Skupštine, održane 15. maja 2007. godine, i u nastavku 05. juna 2007. godine i zapisnik sa 24. sednice Skupštine, održane 05. juna 2007. godine dostavljeni su poslanicima uz saziv za 25. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 23. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 27 glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 23. sednice Skupštine, održane 15. maja 2007. godine, i u nastavku 05. juna 2007. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 24. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 26 glasova "protiv" usvojila zapisnik sa 24. sednice Skupštine, održane 05.juna 2007. godine.

Predsedavajući je izrekao opomenu poslaniku Đula Laslu zbog nedoličnog ponašanja na sednici Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Snežana Lakičević-Stojačić podnela ostavku na funkciju člana Izvršnog veća i pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zbog izbora na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Snežani Lakičević-Stojačić prestala funkcija člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zbog podnete ostavke, sa 08. junom 2007. godine.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu predloga Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Branislavu Jeremiću u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 25. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Poslanik Đula Laslo javio se za reč zbog povrede člana 47. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.Predsedavajući je postojanje povrede Poslovnika stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije došlo do povrede Poslovnika pošto je "za" glasalo 33 poslanika, "protiv" je glasalo 39 poslanika, a od glasanja se uzdržalo 19 poslanika.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

  • Izbor zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kojeg je predložio predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, a koji je dostavljen poslanicima 14. juna 2007. godine i
  • Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za", 49 glasova "protiv" i osam uzdržanih glasova nije usvojila predlog.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 25. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2006. GODINU,
  3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU
  4. IZVEŠTAJ O REZULTATIMA POSLOVANjA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINU,
  5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
  6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "JOVAN CVIJIĆ" U BELOJ CRKVI,
  7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE SREDNjE ŠKOLE "LAZAR NEŠIĆ" U SUBOTICI,
  8. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U TEMERINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 27 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 25. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Dušan Šijan i Dušan Kuzman su podneli amandmane na Predlog odluke.Poslanik Dušan Kuzman je povukao Amandman, a Amandman poslanika Dušana Šijana je dostavljen Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće nije prihvatilo Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio da Skupština razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneli su mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici:Igor Mirović, Tomislav Bogunović, prof. dr Dragoslav Petrović, dr Boškov Veronika, Laslo Gizela, Goran Tajdić, prim. dr spec. med. Branislava Belić, dr Živorad Smiljanić, Vesna Fabrik, Nikola Ćirović, Milorad Mirčić, Miloš Gagić, Borislav Kapor, Runje Dujo,Maja Sedlarević, Goran Vasić, Dušan Šijan, Saša Santovac, Milan Aleksić,Lazar Marjanski, Vaš Tibor, dr Velibor Radusinović, Dušan Kuzman, Stevan Kesejić, Rajko Mrđa, Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije,Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za informacije, Dragan Surdučki, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za finansije i mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je poslanicima predložio da Skupština nastavi sa radom dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dušana Šijana na novi član 5. Predloga odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 21 glasom "za", 55 glasova "protiv" i dva uzdržana glasa nije prihvatila Amandman poslanika Dušana Šijana.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje u celini.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 24 glasa "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2007. godinu.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2006. GODINU,

Upravni odbor Javnog preduzeća «Vojvodinašume» na sednici održanoj 23.04.2007. godine usvojio je Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za 2006. godinu, koji je, na osnovu člana 10. stav 1. tačka 9. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća dostavio Skupštini AP Vojvodine na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 20 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2006. godinu.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN O RASPODELI DOBITI ZA 2006. GODINU,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin o raspodeli dobiti za 2006. godinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu.Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Tomislav Bogunović i Takač Marta, direktor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za", 20 glasova "protiv" i 31 uzdržanim glasom nije donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin o raspodeli dobiti za 2006. godinu.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O REZULTATIMA POSLOVANjA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2006. GODINU,

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad usvojio je Izveštaj o rezultatima poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća za 2006. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o rezultatima poslovanja dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za poljoprivredu.Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o rezultatima poslovanja na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 53 glasa "za" i jednim glasom "protiv" prihvatila Izveštaj o rezultatima poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća za 2006. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu.Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o rezultatima poslovanja na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 50 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Na predlog poslanika Dušana Šijana, utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine i predsedavajući je konstatovao da je prisutno 67 poslanika.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA GIMNAZIJE "JOVAN CVIJIĆ" U BELOJ CRKVI,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Jovan Cvijić" u Beloj Crkvi i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbori su predložili Skupštini razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Šijan, Tomislav Bogunović i prof. dr Svetlana Lukić, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 36 glasova "za", šest glasova "protiv" i 13 uzdržanih glasova donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Gimnazije "Jovan Cvijić" u Beloj Crkvi.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE SREDNjE ŠKOLE "LAZAR NEŠIĆ" U SUBOTICI,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-tehnološke srednje škole "Lazar Nešić" u Subotici i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 48 glasova "za" donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Hemijsko-tehnološke srednje škole "Lazar Nešić" u Subotici.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U TEMERINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole u Temerinu i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o davanju saglasnosti na promenu naziva Tehničke škole u Temerinu.


Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu,prešlo se na postavljanje POSLANIČKIH PITANjA.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavili su poslanici: Darija Šajin i Nikola Ćirović (dva poslanička pitanja).

Poslaničko pitanje u pisanom obliku postavio je poslanik Rajko Mrđa.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,21 časova.