Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 25
Датум отримованя: 22. 08. 2007.

На основу члана 29. став 1. Статута Аутономне Покрајине Војводине и члана 79. став 3. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

Сазивам
25. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 22. августа 2007. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 15,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2006. ГОДИНУ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2006. ГОДИНУ,
  4. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2006. ГОДИНУ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" У БЕЛОЈ ЦРКВИ,
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "ЛАЗАР НЕШИЋ" У СУБОТИЦИ,
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ТЕМЕРИНУ,

Записници са 23. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 15. маја 2007. године, и у наставку 05. јуна 2007. године и са 24. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 05. јуна 2007. године достављени су вам 08. јуна 2007. године.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-107 или 456-281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 16. август 2007. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш